Asset 12 Asset 10 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Adaptacyjna piana w Bifrost

Dodawaj pianę i pęcherzyki („spienioną wodę”) do symulacji płynów, aby tworzyć jeszcze bardziej realistyczne i szczegółowe sceny z oceanami, plażami, jeziorami i wzburzonym morzem. Blisko kamery można tworzyć symulacje o wysokiej rozdzielczości i precyzyjnych szczegółach, obniżając szczegółowość obliczeń cząsteczek piany w innych obszarach. W efekcie daje to krótszy czas generowania symulacji.