Asset 12 Asset 10 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Platforma efektów proceduralnych Bifrost

Dynamicznie i fotorealistycznie symuluj i renderuj ciecze. Opracowana w oparciu o technologię Naiad platforma jest w pełni zintegrowana z oprogramowaniem Maya oraz łatwa w obsłudze. Wybierz, czy siatki cieczy mają opierać się na nowym narzędziu do obsługi powierzchni cząstek, czy woksele mają być renderowane osobno. Eksportuj cząsteczki, woksele i siatki do natywnego formatu pliku lub do formatów będących branżowymi standardami.