Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Compare products

Compare the features of Revit LT vs. Revit

Learn about the differences between Revit and Revit LT software. Revit LT is more cost-effective, streamlined BIM software for architecture professionals. Revit software includes additional features and functionality such as worksharing, analysis, and in-product rendering. See which product is right for you.

Select up to 3 to compare

The default product cannot be deselected from the comparison.

Please select another product to compare before deselecting this product.

You have selected the maximum that can be compared. Deselect a product before selecting another to compare.

Produkty

Przyspiesz cykl projektowania i zmniejsz liczbę koniecznych poprawek korzystając z inteligentnego modelu 3D

Twórz projekty CAD i ich rysunki, przesyłając procesy robocze wykonywane na komputerze do urządzeń mobilnych

Krótki opis

  • Bardziej opłacalne i zoptymalizowane oprogramowanie BIM
  • Dla architektów i projektantów
  • Specjalnie stworzony do modelowania informacji
    o budynku (BIM)
  • Do projektów architektonicznych, MEP, inżynieryjnych i budowlanych
  • Rozszerzone funkcje chmurowe do renderowania
    i analizy

Wykup czasową subskrypcję na najnowszą wersję oprogramowania, zyskując niższe koszty początkowe, indywidualne wsparcie przez Internet, dostęp do poprzednich wersji oprogramowania oraz do wybranych usług chmurowych i usług dotyczących oprogramowania. Dowiedz się więcej.

Roczna    

Kwartalna    

Miesięczna    

Instalacja autonomiczna

Wdrożenie sieciowe

Ściany, ściany osłonowe, stropy, dachy, sufity i słupy

Wczytywalne komponenty pogrupowane w rodziny (drzwi, okna itp.)

Warianty projektowe

Pomieszczenia i powierzchnie

Modelowanie terenu

Schody i podjazdy

Poręcze

Części

Zespoły

Ściany konstrukcyjne, płyta stropowa

Ściany fundamentu konstrukcyjnego i izolowane

Słupy konstrukcyjne, belki i stężenia

Słupy pochyłe

Kratownice

Advanced Steel Connections for Revit*

Zbrojenie, modelowanie zbrojenia

Systemy kanałów HVAC

Wyposażenie mechaniczne

Orurowanie i instalacje wodno-kanalizacyjne

Części prefabrykowane

Systemy zasilania i oświetlenia

Tworzenie grup dla powtarzających się elementów

Środowisko edytora rodzin

Modelowanie lokalne (tylko ściany w programie Revit LT)    

Stropy i dachy z edycją kształtu

Parametry globalne

Bryły koncepcyjne, komponenty adaptacyjne

Linie szkicu

Cienie i cienie otoczenia

Ustawianie głębi architektonicznej

Przesunięte elementy

Style widoków realistycznych

Widoki prostokątne i perspektywiczne, animacje przejścia

Wygładzanie linii przy użyciu antyaliasingu

Odrzucanie niewidocznych obiektów

Renderowanie w chmurze

Fotorealistyczne materiały

Renderowanie w produkcie

Graffiti

Śledzenie promieni (renderowanie w obszarze rysunku)

Analiza powierzchni

Model analityczny

Obciążenia konstrukcyjne i warunki obwiedni

Obciążenia ogrzewania i chłodzenia

Analizy bryłowe

Analizy oświetlenia naturalnego    

Linie szczegółu 2D, komponenty szczegółu 2D

Śledzenie wersji

Wymiarowanie, oznaczanie, opis i tekst

Etapy

Zestawienia, przedmiary materiałów

Zagnieżdżone zestawienie

Zestawienie rozdzielnicy, raporty z utraty ciśnienia dla kanałów i rur

Filtry widoków

Graficzne zestawienia słupów

Sprawdzanie kolizji, kopiowanie/monitorowanie

Współdzielenie pracy (środowisko wielu użytkowników)

Udostępnianie współrzędnych między projektami

Revit Server

Otwieranie i edytowanie wszystkich typów plików Revit (RVT, RFA, RTE utworzone w Revit lub Revit LT)

Łączenie plików z innych aplikacji Revit

Elementy oznaczenia i zestawienia w łączeniu plików

Kopiowanie/wklejanie elementów z połączeń

Dostosowanie widoczności połączonych modeli

Formaty plików DWG™, DXF, technologia TrustedDWG

Obrazy (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF)

IFC

DGN, SketchUp, znacznik DWF

Chmury punktów

DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx

Animacje i obrazy, FBX, NWC    

Raporty dotyczące pomieszczeń/powierzchni, zestawienia

Analizy oświetlenia naturalnego    

IFC

SAT, ADSK, gbXML, ODBC, typy rodzin

Interfejs programowania aplikacji (API) SDK

Niezależne rozszerzenia API

Makra

Dodatek Dynamo dla programu Revit