Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Oprogramowanie BIM do projektowania konstrukcji budowlanych

Oprogramowanie Revit® do modelowania informacji o budynku udostępnia narzędzia do zastosowania w projektach architektonicznych, inżynierii MEP, inżynierii budowlanej i budownictwie oraz umożliwia koordynację między poszczególnymi branżami.

Platforma

 • Nowość

  Parametry globalne

  Osadź koncepcję projektu za pomocą parametrów zdefiniowanych dla całego projektu. (film: 1:36 min)

 • Nowość

  Zwiększona wydajność oprogramowania

  Modeluj wydajniej za pomocą szybszego oprogramowania. (film: 1:25 min)

 • Nowość

  Podgląd widoczności rodziny

  Tworzenie rodziny o wymaganym zachowaniu. (film: 0:39 min)

 • Nowość

  Zmodernizowany układ tekstu i funkcje edycji

  Popraw dokumentację dzięki narzędziom pozwalającym na większą kontrolę. (film: 0:54 min)

 • Nowość

  Bardziej elastyczne oznaczenia opisów

  Utwórz oznaczenie z obliczeniem. (film: 0:43 min)

 • Zgodność operacyjna BIM

  Pracuj z danymi w wielu formatach, takich jak IFC4. (film: 0:42 min)

 • Powiązania dwukierunkowe

  Zmiany wprowadzone w dowolnym miejscu są aktualizowane w całym modelu.

 • Komponenty parametryczne

  System graficzny umożliwia tworzenie form i projektów.

 • Współdzielenie pracy

  Wielu współpracowników korzysta z modelu i zapisuje pracę centralnie.

 • Zestawienia

  Utwórz tabelaryczne podsumowanie informacji o modelu.

 • Nowość

  Interfejs programowania graficznego Dynamo

  Pracuj w środowisku programowania wizualnego. (film: 1:08 min)

 • Revit Server

  Współpracuj na współdzielonych modelach w sieci WAN.

 • Collaboration for Revit

  Skorzystaj z usługi współpracy w chmurze. (film: 0:50 min)

  Usługi w chmurze

 • Autodesk Exchange — aplikacje rozszerzeń

  Zwiększ funkcjonalność programu Revit.

 • Nowość

  Łącz parametry

  Wyświetlaj wartości parametrów w pojedynczej komórce. (film: 0:59 min)

Projekt architektoniczny

 • Nowość

  Ustawianie głębi

  Dodaj głębię do rzędnych i przekrojów. (film: 0:46 min)

 • Nowość

  Ulepszone umieszczanie poręczy

  Modelowanie poręczy pokazujące sposób ich wykonania. (film: 0:47 min)

 • Narzędzia do projektowania koncepcyjnego

  Swobodnie szkicuj i twórz dowolne modele.

 • Nowość

  FormIt 360 Converter

  Współużytkowanie danych pomiędzy programami Autodesk FormIt 360 i Revit. (film: 1:04 min)

 • Wizualizacja projektu 3D

  Badaj, weryfikuj i przekazuj projekty.

 • Praca z perspektywą

  Dopasuj widoki do narzędzi edycji, elementu docelowego i przełączania. (film: 0:46 min)

 • Nowość

  Mechanizm renderowania Autodesk Raytracer

  Szybsze i bardziej precyzyjne renderowanie. (film: 0:52 min)

 • Renderowanie w chmurze

  Wykonuj rendering bez obciążania komputera.

  Usługi w chmurze

 • Narzędzia chmury punktów

  Włącz skany laserowe bezpośrednio do procesu BIM.

 • Narzędzia planowania terenu

  Przedstaw koncepcje terenu budowy.

 • Nowość

  Autodesk Insight 360

  Optymalizuj wydajność procesu budowlanego. (film: 1:13 min)

Inżynieria budowlana

 • Nowość

  Łączniki zbrojenia

  Łączniki zbrojenia zwiększają ilość szczegółów reprezentacji modelu. (film: 0:56 min)

 • Nowość

  Graficzny menedżer wiązań zbrojenia

  Kontroluj umieszczanie zbrojenia za pomocą narzędzi w obszarze projektowania. (film: 0:56 min)

 • Nowość

  Zbrojenie siatkami giętymi

  Szkicuj siatki gięte. (film: 0:25 min)

 • Nowość

  Zmienny rozkład zbrojenia

  Dopasuj zbrojenie do niestandardowych lub skomplikowanych kształtów. (film: 0:50 min)

 • Nowość

  Połączenia konstrukcyjne

  Połącz procesy projektowania i opracowywania szczegółów. (film: 1:34 min)

 • Nowość

  Podział słupa

  Dziel słupy pionowe. (film: 0:24 min)

 • Nowość

  Ulepszone fundamenty konstrukcyjne

  Dołącz słup konstrukcyjny do izolowanych stóp i płyt fundamentowych. (film: 0:23 min)

 • Nowość

  Nowe katalogi profili stalowych

  Rozszerzona oferta zawartości w programie Revit. (film: 0:25 min)

 • Nowość

  Autodesk Steel Connections for Revit

  Kompletna koncepcja projektowa dzięki połączeniom standardowym. (film: 1:04 min)

 • Analiza siły ciężkości

  Określ obciążenia pionowe przekazywane od góry do dołu. (film: 0:57 min)

  Usługi w chmurze

 • Wykonywanie detali zbrojenia

  Modeluj betonowe zbrojenia w 3D w narzędziu BIM.

 • Dwukierunkowe powiązania, wiele pakietów analizy

  Zastosowanie wyników powoduje automatyczną aktualizację modelu.

 • Structural Analysis for Revit

  Wykonuj analizę statyczną i grawitacyjną w chmurze.

  Usługi w chmurze

 • Model analityczny konstrukcji

  Przeprowadź analizę strukturalną.

 • Łączenie z oprogramowaniem do opracowywania szczegółów elementów stalowych

  Jednolity proces BIM obejmuje etapy od projektowania do produkcji stali.

Inżynieria MEP i wytwarzanie

 • Nowość

  Ulepszenia w zakresie modelowania części warsztatowych

  Narzędzie obrotu w obszarze rysunku i polecenie Wstaw część. (film: 0:56 min)

 • Nowość

  Konwersja usługi wytwarzania

  Przekształć projekt na potrzeby wytwarzania. (film: 0:54 min)

 • Nowość

  Dokumentacja na potrzeby wytwarzania

  Dokumentuj, planuj i oznaczaj model wytwarzania. (film: 0:59 min)

 • Nowość

  Ulepszenia podwieszeń na potrzeby wytwarzania

  Modeluj szczegółowe rzuty pomocnicze. (film: 1:02 min)

 • Nowość

  Udoskonalenia układu na potrzeby wytwarzania

  Zautomatyzuj układ instalacji za pomocą nowego narzędzia Znajdź przebieg i wypełnij. (film: 0:57 min)

 • Nowość

  Ulepszone narzędzia do projektowania

  Skuteczniej przekazuj dane inżynieryjne modelu.

 • Opracowanie szczegółów na potrzeby wytwarzania

  Utwórz w programie Revit modele gotowe do produkcji. (film: 2:52 min)

 • Projektowanie i tworzenie dokumentacji w systemach HVAC

  Utwórz systemy rur i kanałów, aby przedstawić koncepcję projektu.

 • Projektowanie i dokumentacja systemów elektrycznych

  Przedstaw graficznie założenia projektowe systemu elektrycznego.

 • Projektowanie i dokumentacja hydrauliki

  Projektuj, modeluj i dokumentuj układy hydrauliczne.

 • Współpraca z architektami i inżynierami konstrukcyjnymi

  Narzędzia zapewniają większą efektywność projektowania orurowania.

 • Nowość

  Autodesk Insight 360

  Optymalizuj wydajność procesu budowlanego. (film: 1:13 min)

  Usługi w chmurze

 • Heading

Konstrukcja

 • Modelowanie konstrukcji

  Pobieraj większą liczbę danych na temat konstrukcji z modeli projektu.

 • Koordynacja budowy

  Kompleksowe procesy robocze połączone w chmurze.

 • Prefabrykacja konstrukcji na potrzeby inżynierii budowlanej

  Projektowanie konstrukcji na potrzeby prefabrykacji. (film wideo: 1:53 min.)

 • Produkcja materiałów budowlanych na potrzeby inżynierii MEP

  Projekt MEP na potrzeby procesu produkcji. (film: 2:06 min)

Subskrypcja

 • Collaboration for Revit

  SUBSKRYPCJA USŁUG W CHMURZE

  Skorzystaj z usługi współpracy w chmurze. (film: 0:50 min)

  Usługi w chmurze

 • Renderowanie w chmurze

  ZAWARTE W RAMACH SUBSKRYPCJI LUB PLANU OBSŁUGI

  Wykonuj rendering bez obciążania komputera.

 • Autodesk Insight 360

  ZAWARTE W RAMACH SUBSKRYPCJI LUB PLANU OBSŁUGI

  Optymalizuj wydajność procesu budowlanego. (film: 1:13 min)

 • Narzędzia planowania terenu

  ZAWARTE W RAMACH SUBSKRYPCJI LUB PLANU OBSŁUGI

  Przedstaw koncepcje terenu budowy.

 • Structural Analysis for Revit

  ZAWARTE W RAMACH SUBSKRYPCJI LUB PLANU OBSŁUGI

  Wykonuj analizę statyczną w chmurze.

Zgodność operacyjna

 • Zgodność operacyjna programu Revit

  Pracuj z danymi w wielu formatach, takich jak IFC4. (film: 0:41 min)

 • Revit Model Checker

  Narzędzia zgodności operacyjnej BIM.

 • Model Checker Configurator for Revit

  Utwórz własne pliki konfiguracyjne.

 • COBie Extension for Revit

  Przechwyć dane COBie i eksportuj do arkusza kalkulacyjnego.

 • Classification Manager for Revit

  Utwórz własne pliki konfiguracyjne.