Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ustawianie głębi

Dodaj głębię do rzędnych i przekrojów, aby tworzyć oszałamiające wizualizacje, które lepiej wyrażą projekt. Użyj głębi z włączonymi cieniami na realistycznych, ukrytych liniach, liniach szkicu, cieniach otoczenia, przy wygładzanych obiektach i innych elementach. Określ, gdzie zaczyna się i kończy głębia oraz zdefiniuj granice, aby dodać stylu rzędnym i przekrojom w widokach architektury lub koordynacji.