Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Narzędzia chmury punktów

Przyśpiesz projekty renowacji i modernizacji poprzez opracowanie autorskie modelu rzeczywistego budynku ze skanami laserowymi podłączonymi bezpośrednio do procesu BIM. Narzędzia chmury punktów podłączają skany laserowe bezpośrednio do programu Revit.

Użyj narzędzi chmury punktów, aby podłączyć skany laserowe w programie Revit