Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Modelowanie konstrukcji

Uzyskaj lepszy wgląd w konstrukcję z modeli projektu. Dziel obiekty, np. warstwy ścian i wylewki betonowe, i manipuluj nimi, aby dokładniej przedstawić metody budowy. Przygotuj rysunki warsztatowe do wytwarzania dzięki funkcjom umożliwiającym uzyskanie większej elastyczności dokumentowania zespołów elementów modelu.

Uzyskaj wgląd w konstrukcję z modeli projektu.