home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ulepszone narzędzia do projektowania

Skuteczniej przekazuj dane inżynieryjne dzięki nowym opcjom obliczeń obciążenia pozornego, parametrowi różnicy temperatur i uwzględnianiu spadku ciśnienia dla funkcji zaworów.

Steruj metodą używaną do obliczania obciążenia elektrycznego przy użyciu opcji obliczeń obciążenia pozornego. Aby spełnić preferencje określone w tabeli obciążenia, wybierz opcję sumowania obciążenia rzeczywistego i reaktancyjnego, która jest metodą domyślną, lub sumowania obciążenia pozornego, które jest bardziej uproszczonym podejściem.

Nowy typ parametru Różnica temperatury upraszcza obliczenia w projekcie w ramach definicji rodziny. Łatwo obliczaj deltę T, używając nowego parametru typu jednostki i stosuj tę wartość do innych obliczeń.

Zapewniaj dokładniejsze obliczenia spadku ciśnienia w sieciach kanałów poprzez kojarzenie tabeli spadku ciśnienia z zaworami złączek kanałów.  W programie Revit następnie obliczany jest spadek ciśnienia wzdłuż głównego połączenia oraz przy rozgałęzieniach połączenia złączki.