Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Projektowanie i dokumentacja systemów elektrycznych

Projektuj i modeluj systemy elektryczne w programie Revit z komponentów elektrycznych, uwzględniając moc, komunikację, zabezpieczenie przeciwpożarowe, dane i przywołanie pielęgniarki. Wyznacz trasy drabinek kablowych oraz rur kablowych i śledź obciążenia elektryczne w całym elektrycznym systemie dystrybucji.

Użyj planów kolorystyki, aby przedstawić koncepcję projektu w sposób graficzny.