Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Konwersja usługi wytwarzania

Przygotuj model do szczegółowego modelowania koordynacji i budowy szybciej, korzystając z nowego narzędzia Z projektu do produkcji do przekształcenia poziomu projektu elementów modelu szczegółowego w poziom budowy szczegółowych elementów.

Narzędzie Z projektu do produkcji zawiera listę możliwych do powiązania usług dla wybranych poziomów projektu szczegółowych elementów kanałów i rur. Przekształcone elementy są generowane zgodnie z regułami zdefiniowanymi w usługach wytwarzania.