Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Projektowanie i tworzenie dokumentacji w systemach HVAC

Użyj programu Revit do projektowania i modelowania systemów kanałów i rur w programie Revit za pomocą treści projektowania mechanicznego. Wykonaj wstępne obciążenia ogrzewania oraz chłodzenia i użyj narzędzi do wymiarowania kanałów i rur. Projektuj złożone systemy kanałów skoordynowanych z innymi usługami i projektowaniem konstrukcyjnym. 

Modelowanie 3D kanałów i orurowania umożliwia tworzenie systemów HVAC dla planowanego przepływu powietrza, rzeczywistego przepływu powietrza i stref mechanicznych.

Projektuj i modeluj systemy kanałów i rur.