Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Powiązania dwukierunkowe

Zminimalizuj liczbę błędów i pominięć, korzystając z możliwości przechowywania wszystkich informacji o modelu w jednej skoordynowanej bazie danych. Poprawki i zmiany informacji są automatycznie aktualizowane w całym modelu. Moduł zmian parametrycznych programu Revit automatycznie koordynuje wszelkie zmiany wprowadzone w widokach modelu, arkuszach rysunków, zestawieniach, przekrojach i rzutach. 

Dzięki powiązaniom dwukierunkowym zmiany wprowadzone w dowolnym miejscu zostaną zaktualizowane w całym modelu