home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Powiązania dwukierunkowe

Zminimalizuj liczbę błędów i pominięć, korzystając z możliwości przechowywania wszystkich informacji o modelu w jednej skoordynowanej bazie danych. Poprawki i zmiany informacji są automatycznie aktualizowane w całym modelu. Moduł zmian parametrycznych programu Revit automatycznie koordynuje wszelkie zmiany wprowadzone w widokach modelu, arkuszach rysunków, zestawieniach, przekrojach i rzutach. 

Dzięki powiązaniom dwukierunkowym zmiany wprowadzone w dowolnym miejscu zostaną zaktualizowane w całym modelu