Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Podgląd widoczności rodziny

Uzyskaj lepszy widok koncepcji projektu przez odfiltrowanie geometrii, które nie są wyświetlane. Pracuj szybciej, wyświetlając podgląd geometrii i wprowadzając zmiany przed wczytaniem rodziny do projektu. Okno podglądu widoczności umożliwia wyświetlanie go, gdy jest wcięte do elementu lub nie.