home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Zestawienia

Utwórz widok oparty na tabeli informacji w modelu. Zestawienie jest tabelarycznym podsumowaniem informacji wyodrębnionych z właściwości elementów projektu. Utwórz zestawienie w dowolnym momencie procesu projektowania. Po wprowadzeniu w projekcie zmian mających wpływ na zestawienie następuje automatyczna aktualizacja w celu odzwierciedlenia tych zmian.

  • Dodaj zestawienie do arkusza rysunkowego.
  • Dołącz obrazy do zestawienia, aby przekazać informacje graficzne dotyczące elementów.
  • Eksportuj zestawienie do innego oprogramowania, takiego jak arkusz kalkulacyjny.
Utwórz widok tabelaryczny informacji o modelu