autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Współdzielenie pracy

Umożliwia zespołom wybranie bardziej efektywnego sposobu współpracy i interakcji w oparciu o procesy robocze i wymagania projektu. Współdzielenie pracy umożliwia rozpowszechnianie informacji o parametrach środowiska modelowania budynku w całym zespole projektowym. Użytkownicy oprogramowania Revit związani z różnymi dziedzinami mogą pracować na tym samym, „inteligentnym” modelu informacji o budynku i zapisywać efekty pracy w centralnym pliku.

Opcja współpracy w programie Revit udostępnia pełen zakres trybów pracy równoległej, od jednoczesnego dostępu do współużytkowanego modelu, przez możliwość odgórnego podzielenia projektu na poszczególne jednostki współużytkowane, po całkowite podzielenie elementów projektu lub systemów na odrębne połączone ze sobą modele.

Wiele osób może pracować na modelu i zapisywać zmiany centralnie