Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Zbrojenie siatkami giętymi

Uwzględniaj różne kształty betonowych obiektów nadrzędnych przez rysowanie i edycję siatek giętych podczas umieszczania arkuszy siatki zbrojeniowej. Opracowuj szczegóły elementów konstrukcyjnych i dokumentuj je dokładniej.