Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Nowe katalogi profili stalowych

Dostęp do katalogów profili stalowych odpowiednich dla Australii, Nowej Zelandii, Niemiec, Francji, Polski, Stanów Zjednoczonych, Indii i zgodnych z Eurokodem w programie Revit.