Porównaj produkty CFD

Porównanie Simulation CFD z CFD Advanced i CFD Motion

Porównaj funkcje programów Simulation CFD, Simulation CFD Advanced i Simulation CFD Motion do symulacji obliczeń związanych z mechaniką płynów oraz oceń, który z nich najlepiej zaspokaja Twoje potrzeby i rozwija się w pożądanym przez Ciebie kierunku.

Simulation CFD 2015 Simulation CFD Advanced 2015 Simulation CFD Motion 2015
Cechy
Przepływ płynu
Przepływ laminarny
Przepływ turbulentny
Przepływ nieściśliwy
Przepływ poddźwiękowy
Stan stały (niezależnie od czasu)
Układ kartezjański dwu- i trójwymiarowy
Osiowosymetryczne 2D
Warunki obwiedni — prędkość nacisk
Objętościowy współczynnik przepływu i masowy współczynnik przepływu
Zewnętrzna krzywa wentylatora
Ślizgowy/symetryczny i nieznany (naturalny)
Warunki przestrzenne obwiedni okresowej
Warunki początkowe prędkości i ciśnienia
Przepływ ściśliwy
Przejściowe (zmieniające się w czasie)
Przepływy dwufazowe (wilgotności i pary)
Wysokość płynu
Mieszanie skalarne dwóch płynów
Ściśliwy płyn (pulsowanie)
Kawitacja
Transfer ciepła
Przewodzenie
Konwekcja
Konwekcja wymuszona
Konwekcja naturalna
Obliczanie komfortu termicznego
Sprzężaj transfer ciepła
Temperatura, współczynnik przenikania ciepła i warunki brzegowe promieniowania
Obciążenie cieplne obszaru i całkowite
Źródło ciepła objętościowe i całkowite
Źródło ciepła zależne od temperatury
Warunki początkowe temperatury
Wewnętrzny transfer ciepła promieniowania
Promieniowanie przez przezroczyste nośniki
Ekspozycja na oświetlenie słoneczne
Zdolność emisyjna zależna od temperatury
Oporność zależna od temperatury ogrzewania (w dżulach)
Modele turbulencji
K-epsilon
Mała liczba Reynoldsa K-epsilon
RNG
Lepkość wirowa
Długość mieszania
Automatyczne uruchamianie turbulencji
Laminarny
Ruch
Liniowy
Kątowy
Wirniki/turbozespoły
Połączone liniowe i kątowe
Połączone orbitalnie i kątowo
Nutacja
Łopatki przesuwne
Nieograniczony ruch
Środowisko pracy nad projektami
Bezpośrednie modelowanie za pomocą oprogramowania Inventor Fusion
Usuwanie elementów kształtujących za pomocą programu Inventor Fusion
Wymiana danych między programami CAD
Automatyzacja analizy projektu
Centrum decyzyjne wartości krytycznych
Wieloscenariuszowe centrum weryfikacji projektów
Interfejs oparty na modelu
Niestandardowe bazy materiałów
Jednoczesna obsługa w programie Showcase
Inteligentne tworzenie siatki
Automatyczne wymiarowanie siatki
Siatka adaptacyjna
Lokalne dopasowanie rozmiaru
Diagnostyka siatki geometrii
Ulepszenie siatki warstwy obwiedni
Regiony wygładzania interaktywnej siatki
Wyciągnięcie
Specyfikacja stopnia powiększenia objętości siatki
Rozkład siatki i wygładzania oparty na powierzchni
Wygładzanie odstępów i cienkich brył
Elastyczne generowanie siatki
Wyszukiwanie sprzedawcy

*Program Design Study Environment jest sprzedawany oddzielnie.