Porównaj produkty Mechanical

Porównanie programów Simulation Mechanical i Inventor Professional

Porównaj funkcje programów Simulation Mechanical i Inventor Professional oraz oceń, które oprogramowanie lepiej spełnia potrzeby Twojej organizacji.

Inventor Professional Simulation Mechanical
PRZETWARZANIE WSTĘPNE
Bezpośrednie modelowanie w programie Inventor Fusion
Usuwanie elementów kształtujących za pomocą programu Inventor Fusion
Parametry programu Inventor
Ponad 8000 materiałów w bibliotece
Modelowanie 2D belek i płyt
Automatyczne tworzenie siatki powierzchni
Automatyczne tworzenie siatki czworościennej
Automatyczne tworzenie siatki z przewagą sześcioboków
Automatyczne tworzenie siatki płaszczyzny środkowej
Tworzenie siatki i projektowanie zbiornika ciśnieniowego
MODELOWANIE KONTAKTÓW
Łączenia sztywne
Spoiny doczołowe
Kontakt typu Powierzchniowy z tarciem
Kontakt typu Przesuwny bez rozdzielania
Kontakt typu Rozdzielanie bez przesuwania
Kontakt typu Pasowanie skurczowe (z lub bez przesuwania)
Kontakt termiczny
LINIOWE KONSTRUKCYJNE
Naprężenie statyczne
Zmęczenie
Naturalna częstotliwość (analiza modalna)
Analiza modalna z usztywnionym obciążeniem
Spektrum odpowiedzi
Wibracja losowa
Odpowiedź częstotliwości
Naprężenie przejściowe
Krytyczne obciążenie wyboczeniowe
Metoda dynamicznej analizy projektu
NIELINIOWE KONSTRUKCYJNE
Duże przemieszczenia
Nieliniowe modele materiałów
Ruch brył sztywnych i elastycznych
Nieliniowe wyboczenia
Analiza dynamiczna (MES)
TRANSFER CIEPŁA
Stały transfer ciepła
Tymczasowy transfer ciepła
SYMULACJA MULTIDYSCYPLINARNA
Złączki termiczno-konstrukcyjne
Złączki termiczno-przepływowe
Złączki przepływowo-konstrukcyjne
Elektrostatyka
Efekt ogrzewania (w dżulach)
Jednoczesna obsługa produktów Moldflow
PRZETWARZANIE KOŃCOWE
Wyświetlanie warstwic
Wyświetlanie wektorów
Wyświetlanie izolinii i izopowierzchni
Niestandardowe typy wyników
Linearyzacja naprężeń
Płaszczyzny cięć
Płaszczyzny odbicia
Wizualizacja modelu 3D do 2D, płaszczyzny i belki
Prezentacje, które można dostosować
Animacje
Eksport obrazów i plików CSV
Raportowanie niestandardowe (PDF, HTML, Word)
ZASTOSOWANIA OGÓLNE
Równoległe solwery Windows
Współdziałanie z programem Vault PDM
Współdziałanie z programem Recurdyn
Kup online Wyszukiwanie sprzedawcy