Bezpłatna wersja testowa

Simulation Composite Design

Pobierz 30-dniową bezpłatną wersję testową

 • Możliwa do rozbudowy biblioteka materiałów zawierająca ponad 70 włókien, żywic i laminatów.
 • Umożliwia tworzenie wielu modułów do podstawowej analizy kompozytów.
 • Zawiera zaawansowane kryteria awarii, w tym Hashin, Puck i MCT.
 • Pełne wykorzystanie oprogramowania Simulation Composite Design.
 • Karta kredytowa nie jest wymagana.

Robot Structural Analysis Professional

Pobierz 30-dniową bezpłatną wersję testową

 • Możliwości zaawansowanej analizy i symulacji dużych, złożonych struktur.
 • Płynny proces roboczy przyspiesza symulację i analizę szerokiej gamy konstrukcji.
 • Pełne wykorzystanie oprogramowania Robot Structural Analysis Professional.
 • Karta kredytowa nie jest wymagana.
 • Szkolenia online i pomoc techniczna (angielski).

Uwaga: Przy pierwszej próbie pobrania wersji testowej pojawi się pytanie o instalację programu Autodesk Download Manager (angielski).

Instytucje edukacyjne, uczniowie i studenci, nauczyciele

Bezpłatny dostęp do pełnych wersji profesjonalnego oprogramowania i usług w chmurze
Dowiedz się więcej lub pobierz teraz

Wypróbuj oprogramowanie Inventor Professional w pakiecie

Korzystaj z rozszerzonego zestawu narzędzi, zgodności i procesów roboczych dzięki pakietowi Product Design Suite.
Pobierz bezpłatną wersję testową (angielski)

Pobierz wersję testowąUwaga dotycząca prywatności wersji próbnej produktu

Ta Uwaga dotycząca prywatności bezpłatnej wersji testowej produktu opisuje gromadzenie danych i wykorzystanie programu. Ma ona zastosowanie w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii. Jeśli mieszka Pan(i) w innym kraju, musi Pan(i) wyrazić zgodę na warunki zawarte w zastrzeżeniu, ale program nie będzie Pana/Pani dotyczył. W tej uwadze opisano, jakie informacje można gromadzić za pomocą tego produktu oraz w jaki sposób można ich używać do przesyłania przydatnych, spersonalizowanych informacji (w tym powiadomień o nowych produktach i specjalnych promocjach) pocztą elektroniczną, telefonicznie, w produkcie i/lub w witrynie www.autodesk.pl. Ustawienia cookie ułatwią nam zrozumienie działań użytkownika w witrynie www.autodesk.pl (i jej podwitrynach, takich jak store.autodesk.pl). Gromadzimy również informacje na temat tego, jak użytkownicy korzystają z produktu w wersji testowej. Proszę przejść niżej, aby dowiedzieć się więcej. Traktujemy dane osobowe zgodnie z polityką Autodesk dotyczącą ochrony prywatności (angielski).

Dlaczego gromadzimy te informacje

Oferujemy ten okres próbny, ponieważ dzięki temu możemy uzyskać więcej informacji na temat użytkowników i sposobu, w jaki pracują z naszymi produktami. Pozwala to nam ulepszać produkty oraz zapewniać użytkownikom bardziej użyteczne i spersonalizowane informacje na temat naszych produktów i usług.

Informacje o użytkowaniu produktu

Możemy użyć narzędzi wbudowanych w programy, aby zebrać informacje na temat wykorzystania bezpłatnej wersji testowej produktu (na przykład: używane funkcje, czas przeznaczony na korzystanie z produktu). Przestajemy gromadzić dane na temat wykorzystania produktu po zakończeniu okresu testowego.

Poniżej znajduje się lista informacji, które możemy gromadzić i które są wysyłane do serwerów raz dziennie w zaszyfrowanym formularzu:

 • Nazwa i wersja systemu operacyjnego
 • Informacje o konfiguracji systemu, takie jak procesor, ilość pamięci i karta graficzna
 • Polecenia i operacje używane w produktach Autodesk
 • Łączny czas wykorzystania produktów
 • Nazwy, numery seryjne i wersje produktów firmy Autodesk w systemie
 • Warunki wystąpienia błędów
 • Format i źródło danych importowanych i eksportowanych z produktów firmy Autodesk
 • Adres IP

Tymczasowe pliki internetowe (cookie)

Ustawimy w przeglądarce użytkownika plik cookie, który będzie go jednoznacznie identyfikować w witrynie www.autodesk.pl(i w podwitrynach, takich jak store.autodesk.pl). Plik ten pozwoli nam analizować Pana/Pani działania w witrynie, np. jeśli przegląda Pan(i) określone strony, ogląda Pan(i) prezentację lub bierze Pan(i) udział w dyskusji na forum. Plik ten jednak nie będzie zbierał informacji o Pana/Pani działaniach w innych witrynach internetowych. Ten plik cookie można usunąć przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądarki.

Marketing

Aby umożliwić użytkownikowi dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji produktu, możemy komunikować się z nim za pośrednictwem poczty email, telefonu, funkcji wbudowanych w produkt i/lub wyświetlać informacje w witrynie www.autodesk.pl. Chcemy, by testowanie produktów było użyteczne, spersonalizowane i interesujące. Będziemy wykorzystywać zebrane informacje na temat użytkowania produktu w okresie testowym, korzystania z witryny internetowej oraz inne informacje, których może Pan(i) nam udzielić w celu ustalenia, które informacje będą dla Pana/Pani istotne i ciekawe. Na przykład jeśli wskaże Pan(i), że zajmuje się Pan(i) inżynierią lądową, możemy dzielić się informacjami, które uznamy za przydatne dla osób zajmujących się tą dziedziną. Jeśli użytkownik określi, że jest zaawansowanym użytkownikiem lub niedoświadczonym użytkownikiem, możemy mu przekazywać informacje odpowiednie do jego poziomu zaawansowania.

Pomoc w instalacji

Udostępnienie bezpłatnych licencji na oprogramowanie Autodesk i/lub usługi w chmurze są udostępniane wymaga zaakceptowania i przestrzegania odpowiednio warunków umowy licencyjnej lub warunków korzystania z usługi, które dotyczą takiego oprogramowania lub usług w chmurze.