Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Technologia dla współczesnej branży architektury, inżynierii i budownictwa

Dziś wszyscy jesteśmy innowatorami. Przeorganizujmy budynki w czasach COVID-19.

Wyzwania zawsze napędzały innowacje. Teraz jest tak samo.
Łącząc ludzką pomysłowość z zaawansowaną technologią,
możemy zmienić sposoby pracy, nauki i rozrywki.

Posłuchaj Nicolasa Mangona, wiceprezesa Autodesk ds. strategii i marketingu rozwiązań AEC, który opowiada o tym, jak pomagamy naszym klientom, a tym samym ich klientom, wrócić do pracy.

Pomóż swoim klientom wrócić do pracy

Coraz więcej osób wraca do swoich miejsc pracy, więc decyzje projektowe nabierają zupełnie nowego znaczenia. Lepsze dane pozwalają podejmować lepsze decyzje — od bezpiecznego rozmieszczenia biurek i szerokości przejść, po zagęszczenie stanowisk. Dostępne w oprogramowaniu Autodesk® Revit® rozwiązania Dynamo i Generative Design wzbogacają projektowanie o sztukę i naukę podejmowania przemyślanych decyzji.

Pozwól ludziom przemieszczać się bezpiecznie

Jeszcze nigdy nie przemieszczaliśmy się tak świadomie. Zalecenia zdrowotne zmieniają sposób poruszania się na lotniskach i transport publiczny, a nawet to, jak ludzie przechodzą ze swoich samochodów do biurek po powrocie do pracy. Dostępne w oprogramowaniu Autodesk® InfraWorks® rozwiązanie Mobility Simulation modeluje sposób przemieszczania się ludzi, dostarczając oparte na danych informacje dotyczące potrzeb związanych z zachowaniem dystansu społecznego i efektywnością przepływu ludzi.

Projektowanie pod kątem jakości powietrza i bezpieczeństwa

Jakość powietrza i odpowiednia wentylacja w pomieszczeniach mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników i klientów. Autodesk CFD pozwala stosować symulację obliczeniową mechaniki płynów do identyfikowania obszarów ryzyka, a następnie testować wiele strategii ograniczania zagrożeń przed wprowadzeniem jakichkolwiek fizycznych zmian w budynku.

Podnoszenie bezpieczeństwa miejsc pracy i zespołów

W ostatnim dziesięcioleciu branża budowlana gwałtownie się zmieniała, a pandemia COVID-19 dodatkowo przyspieszyła zachodzące w niej zmiany. Wprowadzono nowe wymagania związane z zachowywaniem dystansu społecznego, łańcuch dostaw został zmodyfikowany i nagle wzrosła potrzeba pracy zdalnej.

Dowiedz się już dziś, jak tworzyć elastyczną i bezpieczną przyszłość

JAK COVID-19 ZMIENIA ŁAŃCUCHY DOSTAW — ODEJŚCIE OD GLOBALIZMU I POWRÓT DO PODEJŚCIA REGIONALNEGO

Doradca ds. strategii globalnych, Parag Khanna, przewiduje, że pandemia COVID-19 przyspieszy rozwój pojawiających się w pewnych branżach trendów regionalnych, co może pozytywnie wpłynąć na zmiany klimatyczne.

5 SPOSTRZEŻEŃ NA TEMAT PRZEKSZTAŁCANIA PRZEZ ARCHITEKTÓW SZPITALA POD KĄTEM WALKI Z COVID-19

Dążąc do zapewnienia odpowiedniej opieki rosnącej na całym świecie liczbie pacjentów chorych na COVID-19, architekci stosują kluczową umiejętność przy adaptowaniu budynków do potrzeb szpitalnych — myślenie wielowymiarowe.

PREFABRYKACJA ROZWIĄZUJE WIELE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE STAWIANIEM BUDYNKÓW PIERWSZEJ POTRZEBY W KRYZYSOWYCH CZASACH

Prefabrykacja modułów może odpowiadać na nagłe zapotrzebowania w różnych przestrzeniach czasowych, ale należy wybrać odpowiednie rozwiązanie dla właściwego okresu: na teraz, na najbliższe 6–12 miesięcy lub na najbliższe 3–5 lat.

ok