Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

RAPORT AUTODESK - 2019

BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie

Raport dostarcza informacji o najważniejszych elementach dotyczących BIM w Polsce – świadomości i wykorzystaniu, oceny wpływu na proces i koszty, barierach i perspektywach związanych z jego wdrożeniem. Integralnym elementem raportu są także dane nt. chmury w polskim budownictwie.

Jak zmienią się świadomość i wykorzystanie BIM w Polsce?

Bieżący raport pokazuje, że BIM staje się coraz popularniejszy na polskim rynku architektonicznym i budowlanym. Wśród architektów (grupa badana w 2015 i 2019) wskazuje na wyraźny wzrost zarówno świadomości (76% w 2019 w porównaniu do 46% w 2015), jak i korzystania z BIM w pracy zawodowej (43% w 2019 w porównaniu do 25% w 2015).

Świadomość BIM jest odpowiednio niższa grupie firm budowlanych (19,6%) oraz wśród inwestorów (16%) Przy czym respondenci zgodnie oceniają, że świadomość wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny rośnie. Jedynym wyjątkiem są legislatorzy, gdzie wiedza, zgodnie z oceną badanych, spadła.

Badanie jest kontynuacją podobnego raportu przeprowadzonego w 2015 roku. W związku z tym możliwa jest analiza porównawcza części danych.

Wypełnij formularz, aby pobrać Raport.

Pobierz pełną wersje raportu i zobacz jak zmienia się podejście do BIM na polskim rynku. 

Wypełnij formularz i pobierz.