trials_flow_browser_infographic_03-01-17

SERIA RAPORTÓW FIRMY ALTIMETER Z NIEZALEŻNEGO GLOBALNEGO BADANIA

Przyszłość to środowisko rozproszone. Relacje z klientami i pracownikami w erze cyfrowej

Raport nr 2: „Cyfrowe miejsca pracy i brak umiejętności cyfrowych”

Oto drugi sponsorowany przez Autodesk i przeznaczony dla liderów raport z serii analiz strategii rozwoju firm w nowej rzeczywistości. Poruszono w nim temat efektu wywieranego na klientów, pracowników i organizacje przez przyspieszone wprowadzanie pracy rozproszonej. Przeanalizowano wpływ tych zmian na człowieka, a także skutki strukturalne. Opisano strategie umożliwiające liderom kierowanie działalnością cyfrową, wzmacnianie pozycji pracowników i tworzenie silnych, odpornych ekosystemów.

Z raportu dowiesz się m.in., jak:

  • cyfrowe i rozproszone sposoby pracy zmieniają oczekiwania klientów i pracowników;
  • organizacje dbają o elastyczność w długofalowej perspektywie;
  • zmienia się dynamika komunikacji w organizacji, wymuszając zmiany w stylu przywództwa.

W kilku słowach

Starsza analityczka sektora technicznego, prelegentka TEDTM i autorka serii raportów Susan Etlinger omawia nową rolę rozproszonych miejsc pracy jako stymulatora rozwoju.

Raport nr 1: „Strategie rozwoju w nowych trybach pracy”

Miejsce pracy przestało być równoznaczne z określoną lokalizacją. Jego rolą jest wspieranie pracowników w tworzeniu wartości dodanej.

Niniejszy raport, sponsorowany przez Autodesk, kierujemy do liderów przedsiębiorstw. Jego autorką jest Susan Etlinger, starsza analityczka sektora technicznego i prelegentka TED W raporcie przeanalizowano kluczowe zmiany wynikające z pandemii COVID-19 oraz innych trendów makroekonomicznych, branżowych, projektowych i technologicznych. Omówiono rolę rozproszonych miejsc pracy jako stymulatora rozwoju, a także podzielono się spostrzeżeniami liderów z różnych branż i dziedzin.

Z raportu dowiesz się m.in:

  • Pandemia COVID-19 nie stworzyła rozproszonych miejsc pracy, a tylko przyspieszyła ich powstawanie
  • To szansa na zmianę charakteru miejsca pracy ze statycznego środowiska, w którym po prostu wykonuje się zadania, w dynamiczne środowisko stymulujące tworzenie wartości
  • Liderzy powinni zwracać uwagę na społeczne/kulturowe skutki rozproszonych zespołów i poszukiwać sposobów na zwiększanie jedności oraz zaufania
  • Liderzy powinni także w pełni zrozumieć znaczenie działań zapewniających firmie wartość, wspierać je oraz stwarzać dla nich sprzyjające warunki w miejscu pracy

Poznaj autorkę

Susan Etlinger jest uznaną na całym świecie ekspertką w dziedzinie strategii cyfrowych. Koncentruje się na sztucznej inteligencji, etyce w kontekście technologii i danych. Oprócz pracy w Altimeter, Susan jest starszym członkiem Centre for International Governance Innovation — niezależnego, bezstronnego think tanku z siedzibą w Kanadzie, a także członkiem United States Department of State Speaker Program. W 2019 roku Susan została zaliczona do grona „100 Brilliant Women in AI Ethics” przez Lighthouse3 — strategiczną firmę doradczą zajmującą się badaniami nad SI. Jej prezentacja w ramach inicjatywy TED „What Do We Do With All This Big Data?” została przetłumaczona na 25 języków i obejrzana ponad 1,3 miliona razy.

Wyślij raport końcowy na mój adres email

Complete this form to have an Autodesk expert contact you to help answer questions and let you know about available special offers.

Dziękujemy za informacje. Raport końcowy prześlemy na Twój adres email.

Witamy klientów firmy ${RESELLERNAME}

Aby zapewnić sobie pomoc sprzedawcy, należy się zarejestrować

Wyrażam zgodę na to, aby firma Autodesk udostępniła firmie ${RESELLERNAME} moje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli jej zapewnić pomoc techniczną związaną z instalacją oraz wysyłać mi wiadomości marketingowe.  Rozumiem, że Sprzedawca będzie stroną odpowiedzialną za sposób wykorzystania tych danych i zarządzania nimi.

Adres e-mail jest wymagany Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.

${RESELLERNAME}