Sieć Otwartych Innowacji

Źródła pozyskiwania funduszy na innowacje w firmach projektowych

Uzyskaj do 70% dofinansowania w ramach Konkursu Sieć Otwartych Innowacji (SOI) prowadzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu!

Sieć Otwartych Innowacji - najważniejsze informacje!

Jest wiele źródeł finansowania: leasing, kredyt, środki własne... Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na unijny projekt Sieć Otwartych Innowacji, z którego można otrzymać refinansowanie do 70%.

Projekt dedykowany jest dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 • Liczba zatrudnionych od 1 do 250 osób

WAŻNE: m.in. W ramach oceny innowacyjności (na etapie oceny merytorycznej) zostaną przyznawane punkty w dwóch kryteriach:

 • za poziom gotowości technologicznej planowanego do zakupienia rozwiązania,
 • za skalę innowacyjności definiowaną poprzez ramy geograficzne oraz czasowe obecności danego rozwiązania (innowacji) na rynku.

 • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • prawa autorskie do oprogramowania (subskrypcje)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

 • Data ogłoszenia konkursu: 10 września 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 października 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r. (lub do wyczerpania alokacji)

 • Budżet konkursu:  5 500 000,00 PLN*
 • Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę:
  REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA lub POMOC DE MINIMIS
 • Minimalna wartość dofinansowania Projektu: 150 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania Projektu: 200 000,00 EUR
 • Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja.

Zapraszamy na stronę ARP i zapoznanie się się z FAQ

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji?

Rozważasz aplikowanie o fundusze w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji na rozwiązania Autodesk? Wypełnij formularz.

Co dalej?

Przedstawiciel Autodesk lub firmy Partnerskiej skontaktuje się z tobą i przedstawi informacje oraz dokumenty, które mogą pomóc w aplikacji.

Na które rozwiązania Autodesk możesz ubiegać się o dofinansowanie?

Autodesk poprosił zewnętrznych ekspertów o przygotowanie niektórych dokumentów, które mogą być wymagane do dołączenia do wniosku. Jest m.in to "Opinia o innowacyjności" na następujące rozwiązania (1):

[1] Autodesk nie gwarantuje akceptacji dokumentów przez ARP. Dokumenty te są poglądowe. Firma składająca wniosek może także przygotować wspomniane dokumenty we własnym zakresie.

wp-form-before: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Dziękujemy za wypełnienie formularza, specjalista Autodesk wkrótce się z Tobą skontaktuje.