Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

AutoCAD 2016 Tabela porównawcza

Porównaj najnowszą wersję AutoCAD do poprzednich

Lepsze wrażenia wizualne

2016

2015

2014

2013

Wygładzanie linii: wyraźniejsze detale w projekcie

Duże zestawy zaznaczeń: przenoszenie i kopiowanie łatwiejsze niż kiedykolwiek

Zwiększona czytelność: dokładniejsze, wyraźne i ostre linie, łuki i okręgi

Ulepszona dokumentacja

Inteligentne wymiarowanie: automatyczne tworzenie pomiarów w oparciu o zawartość rysunków

Ulepszone pliki PDF: tworzenie dokumentów o mniejszych rozmiarach, ale z rozbudowanymi możliwościami wyszukiwania

Model koordynacji: Dołączanie modeli Autodesk® Navisworks® and Autodesk® BIM 360™ Glue® bezpośrednio w AutoCAD

Wydajność projektowania

Monitor zmiennych systemowych: zapobieganie niepożądanym zmianom w ustawieniach systemowych

Galerie wstążki: oszczędność czasu i ilości kliknięć poprzez wizualny dostęp do zawartości rysunku bezpośrednio z wstążki

Podgląd poleceń: sprawdzanie wyniku najczęściej stosowanych poleceń przed ich zastosowaniem

Zarządzanie Exchange Apps: dostosowywanie oprogramowania do własnych potrzeb dzięki rozszerzeniom zaakceptowanym przez Autodesk

Zaawansowane narzędzia projektowe

Ulepszony interfejs: Ciemniejszy interfejs nie męczy wzroku – łatwiej zobaczyć bardzo cienkie linie, przyciski i tekst.

Chmura punktów Autodesk® ReCap™: Uchwycenie i integracja rzeczywistych danych bezpośrednio w projekcie

Geolokacja i mapy online: Dostęp do map online bezpośrednio w obszarze rysunku i możliwość przechwytywania ich jako obrazów statycznych

Łączność z usługą A360: Synchronizacja plików i niestandardowych ustawień, udostępnianie plików online

Oszczędność czasu

Inteligentny wiersz poleceń: interfejs wiersza poleceń obejmuje autokorektę, adaptacyjne sugestie i zalecenia dotyczące synonimów

Przezroczystość obiektów i warstw: kontrola nad przejrzystością obiektów lub całych warstw w celu zmniejszenia znaczenia w projekcie

Szyki skojarzone: oszczędność czasu poprzez tworzenie zestawów zależności pomiędzy skojarzonymi obiektami

Ukrywanie i izolowanie obiektów: łatwe włączanie i wyłączanie niezależnie do warstwy

Autodesk, the Autodesk logo and, AutoCAD LT, Navisworks, BIM 360, Glue, and ReCap are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. 2015 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.