Prelegenci

Poznaj naszych prelegentów:

Krzysztof Adach, specjalista BIM, CADach

Absolwent wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku Budownictwo. Od 2007 roku związany z branżą CAD, jako konsultant oraz wdrożeniowiec. Od samego początku obecności BIM oraz Autodesk Revit w Polsce zaangażowany w ich popularyzację. Autor licznych publikacji poruszających temat BIMu w wiodących czasopismach branżowych (Builder, Inżynier Budownictwa) oraz pierwszych, polskich podręczników dla Revit Structure, pt: „Mój pierwszy projekt” (2008 oraz 2011). Założyciel firmy CADach specjalizującej się we wdrażaniu idei BIM w firmach o charakterze zarówno projektowym, jak i wykonawczym.

Izabella Anuszewska, Research Unit Director, MillwardBrown

Ukończyła studia na wydziale matematyki oraz na wydziale psychologii UW, uzyskała doktorat z socjologii. W ramach pracy zawodowej w MillwardBrown zajmuje się budowaniem wniosków i rekomendacji na podstawie badań społecznych z uwzględnieniem możliwie szerokiej perspektywy interpretacyjnej dla analizowanych zjawisk.

Rafał Sebastian Bałdys - wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Współzałożyciel Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich (2011), a od 2013r. wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Posiada 15-letnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych średniej i dużej skali w ramach procedur PRAG, EIB, WB oraz prawa zamówień publicznych. Pracował dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego na każdym etapie wdrażania projektu.

Szymon Czykwin, technical manager, specjalizacja AEC, MAT Usługi Informatyczne.

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności Geotechnika i Budownictwo Specjalne. Od siedmiu lat pracuje w firmie Mat Usługi Informatyczne wdrażając oprogramowanie Autodesk oraz świadcząc wsparcie techniczne. Czynnie uczestniczy w procesie tworzenia przez firmę MAT aplikacji wspomagających dla programu Revit.

Marek Dąbrowski, Dyrektor WSP Polska

Posiada 15-letnie doświadczenie w koordynacji i dostarczaniu inżynierskich projektów wielobranżowych dla sektorów prywatnego i publicznego w Polsce oraz za granicą. Do jego zadań należały projektowanie konstrukcji, inżynieria fasad, relacje z klientami, nadzory, administracja kontraktu, zarządzanie pracami projektowymi i doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju. W przeszłości kierował zespołem odpowiedzialnym za zrównoważone projektowanie, oceny budynków w systemach BREEAM i LEED. Obecnie jako dyrektor, jest odpowiedzialny za strategię i rozwój wielobranżowego biura inżynierskiego WSP w Warszawie, które poprzez swoich 80 specjalistów zapewnia konsultacje i rozwiązania projektowe w następujących segmentach rynku: Budynki (projekty Konstrukcji, Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych), Środowisko i Zrównoważony Rozwój.

Szymon Dorna, BIM Manager, specjalizacja: Revit / Navisworks, PM Group

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej o specjalności Inżynieria Środowiska. Członek SIDIR (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców) oraz EFCA Task Force on BIM (European Federation of Engineering Consultancy Association). Brał udział w projektowaniu pierwszego w Polsce zakładu przemysłowego, którego projekt stworzono w oparciu o wielobranżowe modele BIM (Pasta Food w Opolu). Jest odpowiedzialny za wdrażanie, koordynację i rozwój technologii BIM w PM Group. Prowadzi szkolenia i wdrożenia z wykorzystania narzędzi i standardów pracy BIM w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Irlandii, Singapurze i Indiach. Założyciel firmy BIM Manufacture. W 2014 roku zorganizował program zajęć teoretycznych i praktycznych o tematyce Building Information Modeling dla studentów Politechniki Poznańskiej – PZMIOB – Program Zintegrowanego Modelowania Informacji o Budynku (BIM).

Tom Edmonds, Dyrektor Sprzedaży AEC na rozwiniętych rynkach EMEA, Autodesk

Tom dołączył do Autodesk w 2012 roku przejmując funkcje nadzoru nad dynamicznymi przekształceniami w branży, mającymi miejsce w Wielkiej Brytanii i Europie Północnej w ciągu ostatnich 3 lat. W tym czasie on i jego zespół zapewniali wsparcie największym firmom zajmującym się architekturą i budownictwem w zakresie adaptacji metodyki BIM i przepływów pracy. Działania te pozwoliły uzyskać 30% wzrost na tym rynku w porównaniu do 2011 roku.
Przed dołączeniem do firmy Autodesk Tom pracował 25 lat w branży telekomunikacyjnej, ostatnio zarządzając zespołem Global Accounts w firmie Level 3 Communications obsługującym takich klientów jak Barclays Capital, SmithKline Glaxo i Morgan Stanley.
Tom jest żonaty i posiada dwójkę nastoletnich dzieci. Wolny czas poświęca wyzwaniom, jakimi są zawody wymagające szczególnej wytrzymałości. W tym roku ukończył Marathon de Sables - 240 km bieg przez Saharę.

Wojciech Jędrzejczak, Dyrektor Zarządzający Autodesk w Polsce

Wojciech Jędrzejczak z branżą CAD/CAM związany jest od ponad 20 lat. Do zespołu Autodesk dołączył w 2005 roku, gdzie od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz AEC Regional Manager Poland & South-Eastern Europe. Wcześniej, w latach 1999 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu firmy Aplikom 2001 Sp. z o.o. Ukończył Politechnikę Łódzką na Wydziale Inżynierii Środowiska. Uczestniczył w kursach podyplomowych z zakresu zarządzania, w tym „Technology Commercialization Assessment Workshops” (University of Texas). Jest znawcą win. 50 lat, żonaty, dwoje dzieci.

Menno de Jonge, Autodesk, AEC Manager Collaboration & Data Management EMEA

Menno dołączył do zespołu Autodesk w listopadzie 2014 roku. Posiada 25 letnie doświadczenie w branży konstrukcyjnej. Posiada dyplom licencjata z zakresu inżynierii lądowej, magistra inżynierii budownictwa, a w 2001 roku ukończył studia MBA. Podczas swojej pracy zawodowej w Ballast Nedam, Menno piastował funkcje managerskie w zakresie IT i zarządzania dokumentacją. Od 2003 roku jest wiceprezesem ENCORD. Był jednym z założycieli inicjatywy 5D. Podczas swojej kariery zawodowej Menno ściśle współpracował z Autodesk.

Jakub Kulig, BIM Project Manager, Robobat Polska

Certyfikowany trener Autodesk. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie zdobył nagrodę im. prof. K. Szewczyka za wybitne osiągnięcia w nauce. Od 2008 roku należy do zespołu Wsparcia Technicznego Robobat Polska. Przeprowadził liczne asysty projektowe, projekty polegające na wdrażaniu oprogramowania inżynierskiego oraz konsultacje związane z międzybranżowym przepływem informacji. Autor licznych opracowań traktujących o integracji międzybranżowej oraz prelegent na wielu konferencjach o tematyce BIM w kraju i za granicą.

Tomas Lendvorsky, inżynier aplikacji AEC, Autodesk

Tomas posiada tytuł magistra geodezji otrzymany na Wydziale Inżynierii. Po krótkiej karierze geodety rozpoczął pracę w branży oprogramowania zajmując się wsparciem, szkoleniem i programowaniem w obszarze rozwiązań infrastrukturalnych. Na obecnym stanowisku odpowiedzialny jest za działania w zakresie przedsprzedaży, certyfikacji i wsparcia dla partnerów Autodesk oraz dużych klientów wdrażających rozwiązania Autodesk. Ma 20-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania.

Bohdan Lisowski, Prezes Oddziału SARP w Krakowie

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1994), wykładowca akademicki od 1996 (PK, ASP w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), właściciel firmy Biś Computers (Autodesk ATC, AAP, ACC, VAR) zajmującej się szkoleniami z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie architektoniczne oraz certyfikacją ECDL i Autodesk.
Koordynator ECDL CAD w Polsce od 2008, autor implementacji ECDL CAD w Polsce w 2007 oraz certyfikacji Autodesk w 2010, użytkownik AutoCAD od wersji 2.5 (1986), ACE ¬– Autodesk Certification Evaluator, ACI – Autodesk Certified Instructor, stały uczestnik Autodesk University od 2005, członek Rady Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych Autodesk w Europie, członek SHS, PTI. Członek grupy ekspertów BIM porozumienia SARP/PZITB/GUNB

Mieszko Niedźwiecki, współwłaściciel biura architektonicznego N+parametric design, członek SARP

Od 1999 roku projektuje wyłącznie w technologii Parametric Design. Jako członek American Institute of Architects (AIA), USA uczestniczył w pracach Executive Advisory Board to Autodesk Building Systems i Board of Direction of Building Smart Alliance. Wprowadził Parametric Design (BIM - Building Information Modeling) do wiodących światowych firm architektonicznych - HOK, Leo A Daly i ATP. Współautor Nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu. Pierwszy w Polsce szpital w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego-PPP. Szpital na 380 łóżek zaprojektowany w 100% w Revicie. Nagroda Narodowa AIA BIM TAP 2006 (Revit) - Georgia State University Library Transformation and Library North Plaza Modifications Feasibility Study. Nagroda Narodowa AIA BIM TAP 2005 (ADT) - Redevelopment of St. Bartholomew’s and The Royal London Hospitals. Pierwsza w historii AIA nagroda za wprowadzenie BIM technologii (Building Information Modeling Technology).

Piotr Paluch, Kierownik ds. Rozwoju Rynku, Lider Zespołu Inżynierów Aplikacji CAD, Tech Data Polska

inżynier budownictwa drogowego oraz specjalista z dziedziny systemów informacji przestrzennej. Doświadczenie zdobywał przy projektowaniu i wykonawstwie dużych inwestycji drogowych. Z oprogramowaniem Autodesk związany od ponad 5 lat, najpierw jako Inżynier Aplikacji AEC, a obecnie Kierownik ds. Rozwoju Rynku i Lider Zespołu Inżynierów Aplikacji CAD w firmie Tech Data Polska.

Wiktor Piwkowski, Sekretarz Generalny PZITB

Absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier budowy dróg i lotnisk. W latach 60-tych. i 70-tych pracował na budowach, w projektowaniu i zarządzaniu procesami inwestycyjnymi. W latach 1983 – 1989 był dyrektorem departamentów w Ministerstwie Budownictwa, a następnie pełnił funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Budownictwa Ogólnego. W latach 1990 – 2010 kierował firmą PERI Polska. Jego działalność w PERI spowodowała znaczące zmiany w technologii budownictwa monolitycznego w Polsce. W latach 2005 – 2012 przewodniczył Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa. Obecnie Sekretarz Generalny. Przewodniczenie przez 8 lat PZITB zaowocowało odtworzeniem energii i pozycji tej organizacji w środowisku budowlanym. Inicjator wielkiego programu „Porozumienie dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”.

Andrzej Samsonowicz, architekt, inżynier aplikacji AEC w Autodesk

Specjalista w zakresie nowych technologii projektowania w branży architektonicznej i budowlanej. W ciągu ośmiu lat pracy w Autodesk miał okazję wspierać wiele biur architektonicznych i wielobranżowych we wdrożeniu platformy Autodesk Revit oraz szerzej koncepcji BIM (modelowanie informacji o budynku).

Jarek Szepietowski, Associate Technician and BIM Manager, BuroHappold Engineering

Jarek Szepietowski, specjalista z prawie dziesięcioletnim doświadczeniem. Jako lider zespołu technicznego wprowadzającego technologię BIM (Building Information Modelling) pełni kluczową rolę w integrowaniu oprogramowania w celu optymalizacji procesu projektowego. Jarek wprowadził modelowanie parametryczne do projektu w formule „projektuj i buduj” (Design and Build), tworząc innowacyjne rozwiązania pozwalające na optymalizację czasu oraz kosztów procesu budowlanego. Odpowiada ze wprowadzanie standardu BIM do wszystkich wielobranżowych projektów z wykorzystaniem Revit w BuroHappold Engineering. Do portfolio jego projektów należą tak prestiżowe obiekty jak: Q22 w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Battersea Power Station w Londynie (faza 3) oraz dach przystanku tramwajowego na ul. Piotrkowskiej w Łodzi.

Andrzej Szumilas, Specjalista ds.CAD/BIM, PROCAD

Specjalista ds. wdrożenia i implementacji w PROCAD SA z praktyką w sektorze budowlano-projektowym. Certyfikowany Instruktor Autodesk z doświadczeniem zdobytym w licznych szkoleniach i warsztatach takich jak Akademia Efektywnego Projektowania BIM, Procad KNOW-HOW czy PROCAD NetCafe. Product manager PROCAD Tools4Revit - rozwiązań usprawniających pracę na platformie Revit w Polsce. Z wykształcenia architekt, z zamiłowania inżynier aplikacji. Od kilku lat zajmuje się wdrażaniem systemów CAD/BIM w firmach o profilu architektonicznym na terenie Polski. „Nadszedł czas na BIM – budujmy go razem!”

Mariusz Ścisło, architekt, Współwłaściciel i Prezes Zarządu FS&P ARCUS, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP

Absolwent Wydziału Architektury P.W. (1972-1978), 38 lat pracy zawodowej w projektowaniu i realizacji obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnych, biurowych, obiektów i osiedli mieszkaniowych , autor opracowań studialno-urbanistycznych. Architekt i Główny Projektant zrealizowanych inwestycji m.in.: Budynków biurowych w Warszawie: „Concept Tower”-przy ul. Grzybowskiej, i „Karolkowa Business Park”, Wytwórni Papierów Wartościowych na Nowym Mieście, Ratusza Dzielnicy Targówek, Rozbudowy Urzędu Patentowego R.P. przy Al. Niepodległości; Obiektów sportowych: zespół krytych pływalni w Brzegu i w Płońsku; Centrów handlowych: Galerii Promenada III etap i Galerii Żoliborz w Warszawie, Centrum Handlowo-Rozrywkowego w Nowosybirsku – Rosja; Budynków i osiedli mieszkaniowych w Warszawie, (ok. 12 tys. mieszkań) m.in.: na Gocławiu, Targówku , Woli, Ochocie, Ursynowie, Ursusie.

Paweł Wierzowiecki, MBA, prezes zarządu Graph’it Studio i Graph’it Plant

Z wykształcenia inżynier inżynierii środowiska z dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu złożonymi projektami na etapie planowania, realizacji i eksploatacji inwestycji budowlanych i przemysłowych. Praktyk technologii BIM-3D od 1997 roku i współautor pierwszego w Polsce w pełni BIMowskiego projektu „Malta House” (realizacja Skanska, 2012).Obecnie Prezes Zarządu firmy inżynierskiej Graph’it Studio i Graph’it Plant, które tworzą i integrują zaawansowane modele BOOM (BIM-7D) z systemami CMMS i BMS. Członek Stowarzyszenia BIM dla polskiego Budownictwa. Członek BIM Klaster. Członek grupy ekspertów BIM porozumienia SARP/PZiTB/GUNB. Koordynator krajowy V4 BIM task group.

Warszawa

Data: 17 listopada 2015

Miejsce: Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24, Warszawa

DOŁĄCZ DO NAS

             @

 

 

Patroni honorowi:
Patroni medialni: