BIM DLA INWESTORÓW

Wywiad z Jakubem Lewkowiczem, Członkiem Zarządu pracowni
Kuryłowicz & Associates

Udostępnij

 

Zespół wielofunkcyjnych budynków Komisji Europejskiej przy ul. Rue de la Loi 130, Bruksela, Belgia. Autor: Kuryłowicz&Associates

"Korzyści z zainwestowania w model BIM nie ograniczają się tylko do procesu budowy. Wielobranżowy powykonawczy model na etapie eksploatacji służy także procesowi optymalnego zarządzania obiektem. Dzięki BIM z łatwością i dużą precyzją możemy weryfikować lokalizację kluczowych elementów wyposażenia technicznego i przebieg poszczególnych instalacji budynkowych. Łatwiej prowadzić naprawy i wdrażać innowacyjne zmiany."

Jakub Lewkowicz, Członek Zarządu, Kuryłowicz & Associates

Zacznijmy od początku – inwestor szuka firmy do współpracy. Dlaczego lepiej dla niego, aby wybrał firmę prowadzącą projekty w BIM?

Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia tj. zrealizowanych ponad 40 projektów w BIM możemy z łatwością przedstawić inwestorowi całą mapę korzyści wynikających z pracy na trójwymiarowym modelu.

Zacznę od zminimalizowana ilości błędów, gdyż zaawansowana technologia przyczynia się do lepszej weryfikacji dokumentacji na etapie projektowania. Dotyczy to zarówno warstwy informacyjnej (czyli parametrów wykorzystywanych obiektów i materiałów), jak również warstwy fizycznej i ewentualnej kolizji obiektów (model 3D znacząco wpływa na bezkolizyjność i poziom skoordynowania dokumentacji wielobranżowej).

Kolejna kwestia to zwiększona szczegółowość dokumentacji. Projekt pokrywa swoim zakresem każdy fragment projektowanego obiektu, a nie jedynie miejsca w którym poprowadzony jest rzut lub przekrój. Każdy problematyczny fragment obiektu można przeanalizować w 3D lub na podstawie modelu wygenerować jego szczegółowy przekrój. Dzięki temu ograniczamy ilość zapytań ze strony generalnych wykonawców przyczyniając się do płynności procesu realizacji.

Warto wspomnieć o elastycznym sposobie strukturyzowania danych o projekcie – projekt staje się bazą danych, z których informacje mogą być pobierane jednocześnie przez wielu użytkowników zgodnie z zapotrzebowaniem.

BIM sprzyja również lepszej komunikacji na linii architekt – inwestor, a to za sprawą możliwości konsultowania rozwiązań projektowych na podstawie przejrzystych widoków 3D lub bezpośrednio prezentacji zastosowanych rozwiązań na modelu. Nie zapomnijmy również o lepszej jakości estetycznej projektu, gdyż architekt na bieżąco obserwuje zmiany na rzutach w widokach realistycznych 3D. W ten sposób inwestor może bardziej precyzyjniej ujrzeć projektowaną przestrzeń.

Kontrola kosztów to kolejny i jeden z ważniejszych korzyści wynikających z BIM. Wraz z wprowadzanymi zmianami projektowymi informacje o ilości materiałów oraz produktów aktualizują się w projekcie na bieżąco. Po uszczegółowieniu modelu o dodatkowe informacje związane z czasem montażu na placu budowy, dokumentacja w BIM służy w wymierny sposób celom harmonogramowania inwestycji.

Mając na uwadze powyższe pracownia Kuryłowicz & Associates oferuje swoim klientom w pełni profesjonalnie opracowaną dokumentację BIM, którą tworzy na podstawie ustaleń między stronami w zakresie szczegółowości projektu. Nasze modele opracowujemy w oparciu o wieloletnie, udokumentowane doświadczenie i wykształcone – autorskie – standardy BIM z których chętnie korzystają inwestorzy. Dzięki inwestycjom w niezbędne oprogramowanie oraz nieustanny rozwój metodyki pracy poprzez tworzenie autorskich skryptów, opracowane przez Kuryłowicz & Associates modele zapewniają w trakcie procesu projektowego ułatwioną komunikację z klientem oraz solidne podstawy pod dalsze fazy prowadzenia inwestycji.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Molto” przy ul. Wołoskiej w Warszawie. 
Autor: Kuryłowicz & Associates

Jak często zdarza się, że inwestor zna BIM, wie czym on jest i oczekuje realizacji projektu w tej metodologii?

Z roku na rok obserwujemy wzmożone zainteresowaniem tą tematyką wśród inwestorów. Na obecną chwilę jest to 5-10% naszych klientów, którzy są zdecydowani na realizację projektu w BIM. Znamy również takich, którzy znają BIM na poziomie podstawowym i po pierwszych wewnętrznych konsultacjach okazuje się, że nie są zainteresowani pracą w BIMie. Dlatego też do kluczowych zadań architektów w Kuryłowicz & Associates należy także przekazywanie naszym klientom niezbędnej wiedzy, tak byśmy mogli każdy projekt w naszym studio realizować z wykorzystaniem najnowszej dostępnej technologii.

Zespół wielofunkcyjnych budynków Komisji Europejskiej przy ul. Rue de la Loi 130, Bruksela, Belgia. Autor: Kuryłowicz & Associates

Co powinien wiedzieć inwestor nt. BIM?

Przede wszystkim powinien być świadomy mapy korzyści jakie daje ta technologia. BIM oferuje zupełnie nową formę komunikacji. Ten „trójwymiarowy dialog” pozytywnie wpływa na decyzyjność i przepływ informacji pomiędzy architektem i inwestorem.

Kluczową sprawą jest, aby inwestor miał świadomość tej technologii i wiedział do jakich konkretnych celów modelu zamierza używać – ułatwia to wówczas określenie sposobu budowania modelu oraz poziomu szczegółowości do jakiej projekt powinien przez projektantów zostać doprowadzony. Jeśli inwestor nie posiada konkretnej wiedzy, architekci Kuryłowicz & Associates dzięki wieloletniemu doświadczeniu i różnorodności realizowanych inwestycji, są w stanie wspomóc klienta w tym zakresie, zapewniając mu produkt o elastycznym i szerokim wachlarzu zastosowań.

Ponadto inwestor powinien nie tylko zainwestować w oprogramowanie i urządzenia do jego obsługi, ale również zbudować całą infrastrukturę i zatrudnić wykwalifikowany personel aby w pełni korzystać z zalet prowadzenia projektów w BIM. Dla przykładu, struktura osobowa w Kuryłowicz & Associates dedykowana BIM’owi składa się z głównego BIM Managera (Jan Rubel - partner Kuryłowicz & Associates) oraz wielu BIM Koordynatorów, którzy są dedykowani do konkretnych projektów.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Nordic Bemowo” w Warszawie. Autor: Kuryłowicz & Associates

Ile procent projektów jest prowadzonych w BIM w Państwa firmie? Jak często inwestorzy oczekują modelu BIM?

W Kuryłowicz & Associates już od dłuższego czasu wszystkie projekty realizujemy w BIM i w mojej opinii nie ma od tego odwrotu. W przypadku gdy nasz klient nie zamawia u nas projektu w tej technologii, to przyjmujemy własną metodykę pracy 3D optymalizując nasz wewnętrzny proces projektowy.

Pomimo, że nie jest to ogólnie przyjętym standardem na rynku w Polsce to, jako liderzy tej technologicznej zmiany wśród pracowni architektonicznych, podjęliśmy taką strategiczną decyzję. Co do inwestorów, to na obecną chwilę ok. 5-10% naszych klientów już na samym wstępie informuje nas o realizacji projektu w BIMie.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Molto” przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Kuryłowicz & Associates

Jak przekonać inwestora do swojego projektu BIM?

Zapraszam niezdecydowanych do naszej pracowni a nasz zespół z przyjemnością pokaże całe spektrum korzyści.

W ogólnym ujęciu BIM przerzuca „punkt ciężkości” procesu inwestycyjnego na pierwsze jego fazy. Tworzenie modelu informacji w trakcie prac projektowych, generuje większe nakłady i koszty po stronie architekta, które z nawiązką procentują w dalszych fazach prowadzenia inwestycji. Dzięki technologii BIM, błędy i kolizje znacznie częściej wychwytywane są już na etapie projektowym – koszt tych prac (związanych z poprawą dokładności dokumentacji) jest znacznie mniejszy niż korygowanie błędów w trakcie trwania budowy.

Zespół wielofunkcyjnych budynków Komisji Europejskiej przy ul. Rue de la Loi 130, Bruksela, Belgia. Autor: Kuryłowicz & Associates

Jaka jest wartość modelu dla inwestycji i inwestora? Jakie znaczenie ma model na etapie realizacji i po jej zakończeniu?

Model stanowi bazę danych realizowanej inwestycji. Zawiera w sobie wszelkie dane odnośnie zastosowanych rozwiązań (obiektów, materiałów i urządzeń), umożliwiając ich obróbkę oraz kalkulacje. Dane pobierane bezpośrednio z modelu, mogą służyć przede wszystkim w procesie przedmiarowania i kosztorysowania. Dzięki możliwościom dalszej edycji i uszczegóławiania modelu, może on posłużyć w procesie harmonogramowania budowy oraz zarządzania zrealizowaną już inwestycją.

Wielobranżowy powykonawczy model zrealizowanej inwestycji na etapie eksploatacji może służyć do zarządzania obiektem przez wykwalifikowanego Facility Managera. Dzięki temu firma zarządzająca obiektem może weryfikować lokalizację kluczowych elementów wyposażenia technicznego oraz przebieg poszczególnych instalacji budynkowych. Łatwiej prowadzić naprawy i wdrażać kluczowe zmiany, kiedy mamy dostęp do modelu budynku w 3D.

Biorąc pod uwagę cały proces realizacji inwestycji i wszystkie zaangażowane strony, dla kogo BIM ma największe znaczenie?

Faktycznym beneficjentem technologii BIM jest inwestor i generalny wykonawca. Strony te zyskują zupełnie odmiennej jakości formę dokumentacji, zarówno pod względem jej precyzji jak również możliwości zastosowań.