Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

9.00 – 9.30

Rejestracja gości, kawa powitalna

9.30 – 10.00

Czym jest BIM dla inwestora - wprowadzenie - Przemysław Nogaj, Sławomir Gabryjeluk, Autodesk

10.00 – 10.30

Model BIM - źródło danych dla inwestora - Maciej Dudkiewicz, Grupa 5 ARCHITEKCI

10.30 – 11.00

Wykorzystanie modelu BIM na placu budowy - transparentność, przewidywalność, lepsza komunikacja - Mateusz Turecki, Budimex

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 12.00

Optymalizacja kosztów cyklu życia budowli - zintegrowane zarządzanie danymi od projektu po eksploatację nieruchomości - Paweł Wierzowiecki, Graph'it Studio

12.00 – 12.30

Dostęp do danych, współpraca i zarządzanie - gdziekolwiek, kiedykolwiek - Andrzej Samsonowicz, Autodesk

12.30 – 13.15

Sesja pytań i odpowiedzi

13.15 – 14.30

Lunch i dyskusje

See it be nVIZ
See it be nVIZ
wacom
x-rite pantone
Glossy