• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dziękujemy za udział w konferencji

Budowa w chmurze:
współpraca przy planowaniu, projektowaniu
i zarządzaniu

Ponad 200 uczestników, 7 sesji tematycznych, warsztaty, prezentacje rozwiązań do współpracy, czyli wszystko, co może zainteresować osoby zaangażowane w proces inwestycyjno-budowlany, w szczególności architektów, firmy budowlane
i inwestorów
.

 

Dziękujemy za udział w konferencji

Budowa w chmurze:
współpraca przy planowaniu, projektowaniu
i zarządzaniu

Zostaw nam swoje dane, a specjalista Autodesk skontaktuje się Tobą wkrótce, aby przedstawić najnowsze rozwiązania.

Wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać dostęp do wszystkich prezentacji i nagrań sesji, które odbyły się podczas konferencji.

Gotowi zacząć współpracę
w chmurze?

Dziękujemy za udział w Konferencji #budowaWchmurze. Tym, którym nie udało się dołączyć proponujemy zapoznanie się z prezentacjami i nagraniami z poszczególnych sesji.

Dlaczego chmura? Coraz więcej firm zaangażowanych w proces inwestycyjno - budowalny korzysta z zalet rozwiązań w chmurze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, chcieliśmy lepiej przedstawić zalety BIM 360 – dedykowanej platformy do zarządzania i komunikacji w projektach budowlanych.

BIM 360 pozwala wykorzystać potencjał chmury przy realizacji inwestycji, poprawić komunikację między uczestnikami projektu, zaoszczędzić budżet oraz przyspieszyć realizację inwestycji. Sprawdź sam!

Prelegenci konferencji

Zebraliśmy branżowych specjalistów, aby dobrze wprowadzić uczestników konferencji w temat współpracy w chmurze i Autodesk BIM 360.

Także przedstawiciele firm pracujących w chmurze i na BIM 360 odpowiedzieli nam o swoich doświadczeniach, o tym jak wykorzystują te technologie w swoich codziennych procesach. 

 

Poniżej pytania zadawane przez uczestników Konferencji #budowaWchmurze oraz odpowiedzi prelegentów.

Nazwa sesji: Trendy digitalizacji branży architektoniczno-budowlanej. Czym jest platforma Autodesk BIM 360 i jakie korzyści mogą osiągać firmy z branży architektoniczno-budowlanej dzięki współpracy w chmurze?

Prelegent: Jonas Kramer, Autodesk

1. Will machine learning in BIM360 be possible to analyze project data in Polish language?

Machine learning is about the computer “machine” to find patterns and are not specific what language. See Wikipedia regarding Machine Learning:
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

2. How safe are those cloud solutions in terms of the data leakage and so on?

Very safe especially comparing with sharing through emails and USB-sticks. See:
https://bim360.autodesk.com/construction-management-software/security

3. Jaka platforma / oprogramowanie jest dedykowane do wykonywania projektów zagospodarowania terenu, w szczególności:

  1. Place
  2. Tereny utwardzone z wyprofilowanymi spadkami
  3. Roboty ziemne (wykopy, nasypy, ukształtowanie terenu)
  4. Sieci (infrastruktura)

It depends on what challenges you want to solve.
Is it CAD, collaboration or simulation or animation or Scanning

4. How flexible is BIM 360/Forge? Are clients involved in regular feedback loop?

Autodesk is a customer centric company and almost all our development comes from customer feedback.

5. How can you deal with connection loss on the construction sites?

BIM 360 Build is the BIM 360 services/application our construction customers are using in the field, has the functionality that you can access to project data online or offline. Data you will add in offline mode will automatically uploads to the cloud when you are online again.

6. Do you have any project examples done in BIM 360 with 4D and 5D? Especially cost and quantity take offs done in the cloud BIM 360?

We have several customers that have BIM 360 + partner applications to fulfill 4D and 5D. We are also having and will add more functionality in the core platform BIM 360 when it comes to planning and cost management.

7. Are all of those BIM 360 products mentioned during presentation available already for Polish market? If so which of them?

Yes, mainly (but not all) of the products BIM 360 are official released globally. As the Safe-harbor statement we also present some functionality that we are going to release soon. Some of the products are still depending on, that the data are stored on the Amazon US-server. For most companies it doesn’t matter but some governments-companies need to store the data within EU. Get in contact with your local sales to get the actual status if what region where storing the cloud data is important for you. We are trying to release new functionality on EU-server same time that we are releasing on US-server. Example latest BIM 360 Docs, released on both servers at same time. 

Nazwa sesji: Warsztat: Pierwsze kroki z BIM 360 - zapraszamy na pokład

Prelegent: Monika Hoffman, Autodesk

1. Czy document management pozwala automatycznie eksportować pliki .pdf?

Na chwilę obecną można eksportować pliki tylko z folderu project files.

Nazwa sesji: Projekt wysokiej jakości dzięki współpracy w BIM 360

Prelegent: Johannes Ris, TIKAB

1. What is the MAIN difference between A360 and BIM360 platforms? Or A360 evolved already to BIM 360?

A360 is your personal Autodesk Drive – BIM360 is a Collaboration space.

2. Which program did you use to design the terrain around buildings?

We used Revit for the terrain as well.

3. How do you optimize heavy models in Revit that combine architecture + construction + hvac + pipes + electricity?

We use workset to put links and systems on different workset so that one can unload the things you don’t need.

4. Is there an option to show the model on BIM 360 to public, so that people without an Autodesk account can view it?

You need to invite users, but they can use free account to view.

5. Did you do any industry project on TIKAB? If yes could you talk about them few information?

We have done buildings and infrastructure only, sorry.

6. Do you have any problems with BIM 360 and IFC files? For instance incorrectly read IFC parameter values or IFC geometry different than native software?

We link in our IFC to Revit and we have not discovered any problems. It is heavy when it is an detailed IFC-file. Then we usually split it up in a software called “SimpleBIM”.

7. You said you are the owner of all the model. What about the rights of the ownership of the models / technical design? Aren’t your cooperators afraid to share all the design and technical info with you?

The ownership is regulated in the contract. It is usually not a problem because there is usually standard design in our buildings. When we have complaints, we can usually solve it by having the firm sharing only IFC-files. But it is not a problem in Sweden to share models and hand over the ownership to the investor.

8. Did you have any problems with BIM 360 platform? What type and how many last year?

Yes, we have had issues with server outages. It is not often. This year it has been some month without. Then there can be some days when it is more trouble. The longest it has been down is for 2 hours I think. But this is not common and you can work with other stuff meanwhile. Autodesk is improving the uptime all the time.

9. Are your clients – the building owners using BIM 360 after project finish? Or is this database of info exported for them?

We usually export everything to the building owner. But we are coaching them to use the cloud models instead.

10. Can you share your project management chart after implementing BIM? Have you added more roles?

We have added the role of “Digital Project Strategist” within the Project Management team. It is usually not a fulltime job. Then each design firm has the role of “BIM-leader” represented in their firm.

11. What is your vision of BIM during the hand over and Operations phase?

That we have handover of the database containing all documentation of the built in products/materials. Together with up to date Revit-models. When changes are made, they are collected and then updated in the Revit-model maybe once per year. You can then look at this information through mobile and web through BIM360.

12. Do you use drones and implement some data from it in BIM?

We use drones in our projects to scan existing conditions before and during we construct.

13. How about linking 3D Revit analytical model into MES software?

Live-link maybe won’t be possible but you can copy out a Revit-model you can link in to other software. BIM360 will expand the linking possibilities in future I believe. They have now made it possible to link in Civil-models.

14. We issued problem with exporting to IFC from projects on BIM360, some security error with accessing to lined files. Have you had this problem before?

Yes, on an earlier version of the exporter. But Autodesk updated the IFC-exporter tool. Check the Revit Appstore for latest version. Maybe that will help!

Nazwa sesji: Data transition

Prelegent: Artur Wysocki, Skanska Property; Maciej Wiśniewski, Loredo Res

1. Dlaczego pilotaż na projekcie w końcowej fazie realizacji, a nie takim, który byłby w początkowej fazie projektowania?

Był to dość nowy pomysł, który chcieliśmy sprawdzić w praktyce. Ten projekt ma na celu przyniesienie korzyści dla Inwestora oraz generalnie dla etapu eksploatacji budynku.

Przy pierwszym projekcie pilotażowym szukaliśmy odpowiedzi i rozwiązań, staraliśmy się określić które z nich należy wdrożyć na poszczególnych etapach inwestycyjnych. Docelowo powstały proces rozłożył się na cały proces inwestycyjny, aby efektywnie był realizowany. Planujemy również pilotaże dla projektów będących na fazie projektowania.

Jednym z warunków jaki musiał spełnić projekt pilotażowy to dostępność modelu BIM we wszystkich branżach, to spełniał właśnie Spark. Dodatkowo chcieliśmy, aby wdrożenie było przeprowadzone przez firmę zajmującą się FM i która mogłaby później świadczyć te usługi jednocześnie sprawdzając założenia i monitorując wskaźniki KPI.

2. Czy widzą Panowie wartość BIM / BIM 360 z punktu widzenia komercjalizacji budynku, fit outu, zmian wynikających ze zmian umów najmu?

W naszej ocenie BIM / BIM 360 poza zabezpieczeniem kwestii technicznych, informacji o urządzeniach, czy też odpowiedniemu zarządzaniu budżetem i logistyką inwestycji, może pomóc w innych obszarach. Posiadając model BIM, możemy już a wczesnym etapie wykorzystać go do tworzenia materiałów marketingowych, tj.: filmów przedstawiających nieruchomość oraz tworzenia wirtualnych spacerów dla potencjalnych najemców.

Model BIM może być pomocny przy tworzeniu ofert dla najemców wraz analizą kosztów w przypadku nanoszenia zmian (tak jak na etapie projektowania). W dobrze opracowanym procesie model BIM lub wspierające aplikacje, mogą pomóc w zarządzeniu umowami najmu oraz dostępnymi powierzchniami.

Jeśli budynek posiada model BIM, to może on być wykorzystywany w trakcie tworzenia koncepcji i projektu fit out. Praca na modelu BIM zdecydowanie ułatwia i przyspiesza pracę projektanta. Analogicznie jak na etapie budowy obiektu, także przy realizacji fit out, możemy prowadzić koordynację budżetu oraz harmonogramu prac. Model BIM dla powierzchni fit out może być wykorzystany na potrzeby wewnętrzne najemcy, np.: wirtualna prezentacja biura (VR, AR), wizualizacji wykończenia biura, podsumowanie docelowych materiałów jakie zostaną wykorzystane (pomoc dla najemcy przy akceptacji projektu architektonicznego), przygotowanie szkoleń dla pracowników (np. w przypadku ewakuacji), wdrożenie aplikacji dla pracowników – model BIM może być bazą wyjściową dla tworzonych rozwiązań.

Należy podkreślić, że wdrożenie BIM pomaga w stworzeniu transparentnej bazy danych o obiekcie / powierzchni najmu. Jeśli mamy wszystkie informacje na swoim miejscu, korzyści zauważy każdy z użytkowników budynku.

3. Czy aplikacja posiada możliwość generowania kalendarza z funkcją przypomnień o nadchodzących przeglądach?

Nasz projekt dotyczył głównie określenia efektu jaki chcemy osiągnąć poprzez działania procesowe oraz odpowiednie planowanie. Skupialiśmy się na celach a nie możliwościach oferowanych przez daną aplikację. Można powiedzieć, że jednym z oczekiwań, jakie stawiamy aplikacjom, jest automatyczne generowanie przeglądów oraz późniejszego przypominania o nich. Aplikacja BIM OPS ma taką możliwość.

4. Przykładowo i konkretnie: na czym polega oszczędność 10k na generalnym wykonawcy na etapie eksploatacji?

W dużej mierze, odnieśliśmy się w tym obszarze do współpracy z generalnym wykonawcą w zakresie usterek gwarancyjnych oraz realizacji warunków gwarancyjnych. Podsumowując najczęściej powtarzające się sytuacje oraz obszary generujące sytuacje sporne, udało nam się opisać w jaki sposób planujemy je wyeliminować lub zminimalizować ich wystąpienie – Maciej Wiśniewski.

Jako Skanska, mamy duże doświadczenie w tym obszarze i mogliśmy podjąć się oszacowania, ile czasu możemy zaoszczędzić w okresie gwarancji / po przekazaniu budynku – Artur Wysocki.

5. Na jakim etapie projektu warto zaprosić FM do dyskusji?

FM powinien być Partnerem Inwestora / Dewelopera i być z nim na każdym etapie od planowania, przez budowę do eksploatacji. Tylko dzięki takiemu podejściu możemy lepiej tworzyć projekty i później nimi zarządzać. Należy patrzeć na taką współpracę kompleksowo – nie tylko w kategoriach jednego projektu czy budynku – Maciej Wiśniewski.

Obsługa techniczna budynku jest w stanie weryfikować zastosowane rozwiązania techniczne obserwować oraz oceniać ich działanie, efektywność rzeczywiste korzyści lub ich brak. Ważne jest, aby Inwestor wykorzystał tę wiedzę i doświadczenie w trakcie projektowania kolejnych budynków ma nazywamy to „dobrą praktyką projektowania” – Artur Wysocki.

6. Jaka była rola we wdrożeniu firmy Loredo skoro wykorzystywana była aplikacja Ops. W jakich aspektach wdrożenia mogą Państwo pomóc?

BIM Ops to aplikacja. Aplikacja nie wie jak wygląda proces w danej firmie, nie wie jakie są potrzeby użytkownika końcowego, nie wie również jakie dane i w jakiej formie powinny być przeniesione. To są obszary, które ktoś musi przeanalizować i na tej bazie opracować rozwiązanie - podobnie jak w przypadku całego procesu BIM. Część firm zatrudnia własne zespoły do przygotowania procedur, procesów, wytycznych oraz późniejszego nadzorowania procesu BIM, część zatrudnia firmy zewnętrzne. W tym przypadku było podobnie. Firma Loredo RES to startup, którego głównym celem jest stworzenie rozwiązań pozwalających na sprawne i efektywne wykorzystanie modelowania BIM na etapie eksploatacji. Firma Loredo RES dokonała pełnej analizy przypadku, aby następnie we współpracy z zespołem Skanska opracować wytyczne i nowe procesy.

Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarach eksploatacji nieruchomości, połączenie naszych pomysłów z oczekiwaniami Skanska, musiało zaowocować taką współpracą – mówi Maciej Wiśńiewski z firmy Loredo RES.

Było to połączenie wiedzy na temat eksploatacji budynku z szeroką wiedzą o modelowaniu i procesach w Skanska – dodaje Artur Wysocki z firmy Skanska.

7. Jakich programów planują Państwo używać w celu zarządzania budynkiem?

Nie chcielibyśmy reklamować tu żadnych aplikacji, gdyż obecnie testujemy kilka z nich. To co jest dla nas ważne to możliwość transferu danych z modelu BIM w odpowiedniej formie oraz przeniesienie komunikacji do chmury, w celu ujednolicenia komunikacji dot. budynku. Opracowaliśmy wskaźniki, które chcemy mierzyć, a zatem aplikacja/aplikacje, z których będziemy korzystać, powinny, poza podstawowymi funkcjonalnościami dla FM, dawać możliwość mierzenia tych wskaźników.

8. Jak AIR wpłynął na proces projektowy? Ile więcej danych należy zebrać?

AIR w dużej mierze wpłynie na procesy Generalnego Wykonawcy, do którego będzie należało dostarczenie wielu informacji. Należy tu podkreślić, że nie wymagamy wielu nowych rzeczy, najzwyczajniej porządkujemy proces obiegu informacji oraz ich formy i jakości. Dziś oczekiwaliśmy przekazania wszystkiego na koniec projektu, jednak widzimy, że takie działanie powoduje stratę wielu godzin, które można przeznaczyć na pracę operacyjną lub nowe projekty. Nie widzimy, aby AIR zmienił znacząco proces projektowy. Od projektanta będziemy wymagać uszczegółowienia kilku obszarów, które są znikome w całości oczekiwań procesu BIM.

9. W jaki sposób i skąd zbieracie „insight” (wg metodyki design thinking)?

Do każdego z projektów staramy się zaprosić osoby, które reprezentują działy lub firmy, które mogą mieć swój wkład w taki projekt. Podmioty, które mogą czerpać korzyści lub których dana tematyka może potencjalnie dotknąć. Każdorazowo staramy się indywidualnie tworzyć taki zespół projektowy. Najczęściej takie zespoły liczą od 10 do 20 osób.

10. Czy BIM Ops umożliwia integrację modelu z systemem BMS budynku?

Nie jest to dostępna funkcjonalność, ale prawdopodobnie na specjalne zamówienie Autodesk mógłby zintegrować BIM OPS z BMS na danym budynku. Z pewnością będzie to dodatkowy projekt / dodatkowy koszt.

11. Czy planuje się połączenie BIM4FM z systemami zarządzania budynkiem BMS?

BIM4FM to koncepcja wykorzystania modelowania BIM na etapie eksploatacji a nie konkretna aplikacja. Zdecydowanie częścią tej koncepcji jest połączenie modelowania BIM zarówno z systemami zarządzania budynkiem (CAFM) jak również z systemami BMS.

12. Czy można udostępnić model z BIM 360 dla ludzi, którzy nie mają konta, np. zaprezentować interaktywny model projektu ulicy dla mieszkańców miasta?

Zdecydowanie tak, zarówno Autodesk, jak i inni producenci oprogramowania, posiadają w swoim portfolio darmowe aplikacje do oglądania modeli BIM. W zależności od przeznaczenia - Inwestor / Deweloper / GW – należy przygotować model w odpowiedniej jakości lub skoordynować działania z firmami tworzącymi prezentacje multimedialne lub filmy na bazie modelu BIM.

Nazwa sesji: Współpraca z BIM 360 – wprowadzenie

Prelegent: Andrzej Samsonowicz, Autodesk

1. Czy jest możliwość udostępnienia swojego modelu 3D zapisanego na BIM 360 klientowi, który nie ma konta Autodesk? Np. za pomocą linku?

Nie. Trzeba być zaproszonym do folderu i mieć skonfugurowane odpowiednie ustawienia

2. Czy ZIP to inaczej RFI?

Tak, ZIP (Zapytanie O Informacje Projektową) to inaczej RFI (Request for Information)

Nazwa sesji: BIM 360 - pokaz live

Prelegent: Tomas Lendvorsky, Andrzej Samsonowicz, Autodesk

1. Czy BIM360 NG jest platformą podstawową, do której się dokupuje funkcjonalność (Docs, Glue), czy to są osobne platformy, które tylko łączy wspólny serwer / chmura? Jeżeli to pierwsze, to czy można jednocześnie mieć Glue i Docs?

Wszystkie usługi nowej generacji opierają się na platformie BIM360 Docs. W BIM360 Docs składowane są wszystkie pliki jak i metadane. Można mieć jednocześnie Docs i Glue a informacje uzyskane przy pomocy Glue są składowane w Docs. Dodatkowo, użytkownik jedynie licencji Docs ma wgląd do danych wygenerowanych przez inne moduły, o ile otrzyma do nich dostęp od admina projektu.

2. Czy BIM 360 NG w formie Docs to podstawa i czy Glue, Design itd. są rozszerzeniami funkcjonalności, które można dokupić? Jeżeli tak, to czy można je mieć jednocześnie?

Tak, wszystkie usługi nowej generacji opierają się na platformie BIM360 Docs. Moduły Glue, Build lub Design dokupuje się osobno i składują one swoje dane w Docs’ach. Dodatkowo, użytkownik jedynie licencji Docs ma wgląd do danych wygenerowanych przez inne moduły, o ile otrzyma do nich dostęp od admina projektu.

3. Zalecana prędkość łącza?

Wymagania sprzętowe opisane są pod linkiem: http://help.autodesk.com/view/BIM360D/ENU/?guid=GUID-FCC9F18A-1CBE-4318-9EEA-2DD826A3D8AE . Do sprawnego używania BIM360 Design zaleca się symetryczne łącze o przepustowości 5 Mbps.

4. Czy pinezki przechodzą do nowego pliku jeżeli nazwa jest zmieniona z rev. 01 na rev. 02 tak jak to bywa w polskim nazewnictwie dokumentacji?

Nie. Pinezki zdarzeń zostają w dokumencie o pierwotnej nazwie. System zapisuje wszystkie kolejne wersje dokumentu, mimo że posiada on tę samą nazwę. Nie nadpisuje wcześniejszych wersji, a użytkownik ma ciągły do nich dostęp. Zaleca się używanie jednej nazwy dokumentu.

5. Czy issue można wyeksportować jako plik BCF i zaimportować do innego programu, który obsługuje pliki BCF? No i w drugą stronę.

W tym momencie BIM360 nie obsługuje plików BCF, jednak ta funkcjonalność jest na liście zmian do wprowadzenia. Zalecamy zapisać się na comiesięczny webinar: https://bim360hub.autodesk.com/pages/hear-from-the-product-team, w którym na bieżąco będziemy informować o nadchodzących zmianach w BIM360.

6. Which version of Infraworks enables the export to Autodesk Viewer?

Infraworks w wersji od 2019.0 umożliwia publikowanie modelu do BIM360 Docs i plik może być współdzielony jako link przez 30 dni.

7. Dlaczego przy porównywaniu wersji większość modelu wyświetla się na żółto, skoro nie był modyfikowany?

Części modelu będą się wyświetlać na żółto, jeśli zaszła w nich jakakolwiek zmiana, niekoniecznie ich goemetrii. Np. zmiana wartości dowolnego parametru, np. zmiana nazwy typu ściany, zmiana nazwy worksetu itp., jest traktowana jako modyfikacja.

8. Czy istnieje złożenie kilku modeli z poziomu BIM 360, jeżeli nie to jakie jest alternatywne rozwiązanie?

Samo złożenie kilku modeli Revit jest możliwe już z modułu Docs (o ile są poprawnie podlinkowane w samym Revicie). Natomiast złożenie modeli w różnych formatach i skoordynowanie ich możliwe jest w module Glue, i tylko tych zapisanych w formacie Revit.

9. Czy jesteśmy w stanie generować jakieś zestawienie z modeli zamieszczonych na platformie używając platformy?

Nie, platforma BIM360 nie ma tego typu narzędzia w standardzie. Uzyskanie tego typu informacji jest możliwe poprzez programowanie modułu Forge.

10. Czy architekt może edytować elementy uploadowane przez inżyniera, a inżynier może edytować elementy architekta?

Tego typu modyfikacje przewidziane są w programie źródłowym do projektowania (Revit). Model przekazany do BIM360 nie może być zmodyfikowany poprzez narzędzia tam dostępne.

11. Czy istnieje możliwość wypełniania właściwości / parametrów w modelach na platformie?

Nie, w obecnie dostępnej standardowej wersji nie jest możliwe modyfikowanie ani wypełnianie wartości parametrów modelu.

12. Czy pinezki są dostępne z poziomu Revita? Czy można je edytować w Revicie?

Nie. Pinezki są dostępne wyłącznie na platformie BIM360

13. Jakie formaty plików 3D zostały użyte do prezentacji koordynacji (.RVT, .IFC, .DWG)? Która z branż została w czym stworzona?

Na dzień dzisiejszy koordynacja (wykrywanie kolizji) możliwa jest wyłącznie pomiędzy modelami Revit.

14. Czy przewidziana jest polska wersja językowa? Jeżeli nie – dlaczego? Jeżeli tak – kiedy?

Na razie nie jest planowane stworzenie polskiej wersji językowej.

15. Czy BIM 360 używa komunikatów BCF do komunikacji wewnątrz platformy? Czy historie komunikacji BCF można uploadować z innej aplikacji lub czy można ją eksportować?

W tym momencie BIM360 nie obsługuje plików BCF, jednak ta funkcjonalność jest na liście zmian do wprowadzenia. Zalecamy zapisać się na comiesięczny webinar: https://bim360hub.autodesk.com/pages/hear-from-the-product-team, w którym na bieżąco będziemy informować o nadchodzących zmianach w BIM360.

16. Czy historia korespondencji może być eksportowana do np. Outlooka lub do innego oprogramowania?

Obecnie możliwe jest wyeksportowanie listy pinezek zdarzeń w formacie CSV i PDF. BIM360 standardowo nie oferuje synchronizacji z Outlookiem, ale taka integracja jest dostępna poprzez aplikację Cloudsfer: https://www.cloudsfer.com/ (nie jest to aplikacja firmy Autodesk i jest dodatkowo płatna) i następuje poprzez moduł Forge.

17. Czy można nadawać statusy dokumentom? Na przykład GW umieszcza na platformie kartę materiałową do akceptacji inwestora lub inspektora nadzoru. Czy inspektor nadzoru może zatwierdzić dokument lub go odrzucić? Czy status jest łatwo widoczny?

Tak, umożliwia to narzędzie “Submit for review”. Proces zatwierdzania może być 1,2 lub 3 stopniowy, przypisany różnym rolom lub osobom. Status zatwierdzenia jest widoczny w BIM360 jako właściwość dokumentu.

18. Czy istnieje możliwość wygenerowania po zakończeniu projektu bazy offline działającej na przeglądarce?

Nie. Wszystkie dokumenty można pobrać lokalnie na dysk, ale pojedynczo – nie ma opcji „pobierz wszystko”. Dodatkowo nie można pobrać metadanych takich jak pinezki zdarzeń.

19. Czy jest możliwość w ramach współdzielenia chmurowego modelu otwarcia sesji międzybranżowych, gdzie model jest przeglądany w czasie rzeczywistym (z użyciem komunikacji głosowej wewnątrz pakietu Autodesk) w celu konsultacji nietypowego rozwiązania?

BIM360 NG nie ma takiej funkcjonalności. BIM360 Team (BIM360 starej generacji) miał taką funkcjonalność, ale nie została ona włączana do BIM360 NG.

20. Czy BIM 360 obsługuje pliki IFC tak samo jak pliki natywne Revita? Czy łączy modele wykonane w IFC i formatach natywnych?

W BIM360 Docs pliki IFC mogą być pojedynczo ładowane, oglądane i komentowane (pinezkami, zipami, chmurkami). BIM360 Design obsługuje pliki IFC jako podlinkowane do modelu Revit, co umożliwia połączenie ich w jeden zespół (jeden model). Na chwilę obecną, moduł Glue nie umożliwia skoordynowania (wykrycia kolizji) plików IFC (wyłącznie modele Revit)

Jak wykorzystać rozwiązania BIM 360 w Twojej firmie?

Poproś o kontakt >>

Lub zadzwoń do nas (12) 88 12 003

Gotowi zacząć współpracę w chmurze?

Poznaj BIM 360 >>

Współpracuj w czasie rzeczywistym

28 listopada odbyła się konferencja poświęcona nowoczesnym narzędziom do współpracy przy projektach inwestycyjno-budowalnych. Głównym tematem była platforma BIM 360 New Generation wspomagająca współpracę przy planowaniu, projektowaniu 
i zarządzaniu.

Jak wykorzystać rozwiązania BIM 360 w Twojej firmie?

Poproś o kontakt >>

Lub zadzwoń do nas (12) 88 12 003

Gotowi zacząć współpracę w chmurze?

Poznaj BIM 360 >>

Współpracuj w czasie rzeczywistym