• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Przyszłość projektowania budynków: Promowanie partnerstwa firm z branży architektury, inżynierii i budownictwa z producentami produktów budowlanych

Wytwórcy produktów budowlanych są teraz ściślej związani z branżą architektury, inżynierii i budownictwa niż kiedykolwiek wcześniej

Wytwórcy produktów budowlanych są teraz ściślej związani z branżą architektury, inżynierii i budownictwa niż kiedykolwiek wcześniej

Branża architektury, inżynierii i budownictwa (AEC) ulega transformacji cyfrowej pod wieloma względami. Ma teraz więcej możliwości bliższej integracji i współpracy z wytwórcami produktów budowlanych niż kiedykolwiek wcześniej. Droga rozwoju nie zawsze jest prosta.

W ramach sponsorowanych przez nas badań dział analityczny magazynu Harvard Business Review analizował rolę producentów z dziedziny architektury, inżynierii i budownictwa oraz ich drogę do wzmocnienia swojej pozycji w tej branży. Z raportu można się dowiedzieć, jak firmy architektoniczne, inżynierskie i budowlane wyobrażają sobie relacje z producentami. Na podstawie rozmów z producentami w toku cyfryzacji procesów projektowania w raporcie przedstawiono skłaniające do refleksji opinie dotyczące kształtowania przez producentów strategicznych stosunków partnerskich ze współpracującymi z nimi firmami z branży architektury, inżynierii i budownictwa.

Nigdy nie było lepszej szansy dla wytwórców produktów budowlanych na wyrobienie sobie właściwej pozycji w dziedzinie architektury, inżynierii i budownictwa. Badania te pokazują, że platformy cyfrowe, które pozwalają na łatwą komunikację między producentami a branżą architektury, inżynierii i budownictwa, są dostępne i łatwo osiągalne oraz mają krytyczne znaczenie dla przyszłości branży.