Przyszłość projektowania budynków: Promowanie partnerstwa firm z branży architektury, inżynierii i budownictwa z producentami produktów budowlanych

Wytwórcy produktów budowlanych są teraz ściślej związani z branżą architektury, inżynierii i budownictwa niż kiedykolwiek wcześniej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

wp-form-before: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Dziękujemy za przesłanie formularza.

Branża architektury, inżynierii i budownictwa (AEC) ulega transformacji cyfrowej pod wieloma względami. Ma teraz więcej możliwości bliższej integracji i współpracy z wytwórcami produktów budowlanych niż kiedykolwiek wcześniej. Droga rozwoju nie zawsze jest prosta.

W ramach sponsorowanych przez nas badań dział analityczny magazynu Harvard Business Review analizował rolę producentów z dziedziny architektury, inżynierii i budownictwa oraz ich drogę do wzmocnienia swojej pozycji w tej branży. Z raportu można się dowiedzieć, jak firmy architektoniczne, inżynierskie i budowlane wyobrażają sobie relacje z producentami. Na podstawie rozmów z producentami w toku cyfryzacji procesów projektowania w raporcie przedstawiono skłaniające do refleksji opinie dotyczące kształtowania przez producentów strategicznych stosunków partnerskich ze współpracującymi z nimi firmami z branży architektury, inżynierii i budownictwa.

Nigdy nie było lepszej szansy dla wytwórców produktów budowlanych na wyrobienie sobie właściwej pozycji w dziedzinie architektury, inżynierii i budownictwa. Badania te pokazują, że platformy cyfrowe, które pozwalają na łatwą komunikację między producentami a branżą architektury, inżynierii i budownictwa, są dostępne i łatwo osiągalne oraz mają krytyczne znaczenie dla przyszłości branży.

Witamy klientów firmy ${RESELLERNAME}

Aby zapewnić sobie pomoc sprzedawcy, należy się zarejestrować

Wyrażam zgodę na to, aby firma Autodesk udostępniła firmie ${RESELLERNAME} moje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli jej zapewnić pomoc techniczną związaną z instalacją oraz wysyłać mi wiadomości marketingowe.  Rozumiem, że Sprzedawca będzie stroną odpowiedzialną za sposób wykorzystania tych danych i zarządzania nimi.

Adres e-mail jest wymagany Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.

${RESELLERNAME}