Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

NAGRANIE WEBINARIUM

Burząc bariery między przemysłem a budownictwem

Technologie dla producentów budowlanych

Technologie dla producentów budowlanych

Produkty budowlane stają się coraz bardziej złożone, a kierownicy projektów stawiają coraz większe oczekiwania producentom.

Od producentów oczekuje się już nie tylko przekazania danych projektowych, ale również działania zgodnie z metodologią BIM i przystosowania złożonych produktów do indywidualnych wymagań.

Jak sprostać wymaganiom BIM podczas udostępniania projektów materiałów budowlanych i wyposażenia budynków? Jak generować odpowiednie pliki w programie Inventor?

Obejrzyj nagranie webinarium, na którym poznasz możliwości wykorzystania danych BIM w projektowaniu i produkcji wyrobów budowlanych w:

  • prefabrykacji
  • projektowaniu cyfrowych fabryk
  • produkcji wyposażenia budynków – od zamodelowania do instalacji
  • wytwarzaniu elementów budynków – od projektu do fabrykacji

Webinarium poprowadził:

  • Przemysław Sokołowski

    Technical Sales Specialist