Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

POZNAJ EKSPERTÓW FORUM AUTODESK 2016

 • Witold Orłowski

  Witold Orłowski

  profesor nauk ekonomicznych, rektor Akademii Vistula w Warszawie i główny doradca ekonomiczny PwC Polska

  Witold M.Orłowski, profesor nauk ekonomicznych, rektor Akademii Vistula w Warszawie i główny doradca ekonomiczny PwC Polska. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Były szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim i Rady Gospodarczej Rządu przy premierze Donaldzie Tusku. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda. W latach 1993-97 w Banku Światowym. W latach 2001-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. W przeszłości również dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, doradca Głównego Negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Specjalny Doradca Komisji Europejskiej, członek Rady Makroekonomicznej Ministra Finansów, doradca wielu organizacji krajowych i międzynarodowych. Autor 11 książek i 200 publikacji naukowych, popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet.

 • Asif Moghal

  Asif Moghal

  Industry Manager, Autodesk

  Asif uwielbia świetny design i dobre produkty. Od początku swojej kariery zawodowej wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa w rozwijaniu i wprowadzaniu nowych produktów na rynek, a także rozwiązań CAD/CAM/CAE do przemysłu wytwórczego. Od 15 lat Asif związany jest z Autodesk. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika produkcji przemysłowej. Regularnie spotyka się z klientami z całej Europy, aby poznawać ich sposoby wprowadzania produktów na rynek oraz wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć, by wyróżnić się na rynku.

 • Leszek Balcarczyk

  Leszek Balcarczyk

  geodeta, dyrektor ds. technicznych, POI Format

  Magister inżynier geodeta, specjalista z dziedziny pozyskiwania danych przestrzennych i projektowania. Swoją pracę w firmie POI Format rozpoczął od wdrożenia oprogramowania AutoCad Civil 3D, które zostało wykorzystane w obsłudze budowy dróg, torowisk oraz hal przemysłowych. Obecnie jest licencjonowanym operatorem bezzałogowych statków powietrznych i jest odpowiedzialny z wdrażanie nowych technologii związanych z modelowaniem 3D.

 • Waclaw Baranski

  Wacław Barański

  prezes zarządu, ProMold

  Od początku działalności firmy Halcon Sp. z o.o zaangażowany jest w kierowanie zarówno przedsiębiorstwem Spółki, jak również w nadzór nad projektami B+R i projektami wdrożeniowymi realizowanymi na rzecz klientów firmy. W ostatnich latach zaangażowany był w realizację zleceń na rzecz MOKATE Sp. z o.o. w ramach projektu „Innowacyjna technologia wytwarzania produktów z koncentratu płynnego i/lub sypkiego zamkniętego w kapsule”, finansowanego z działania 1.4. POIG. Pan Wacław Barański był również koordynatorem zespołu badawczego w ramach ww. projektu.

 • Łukasz Borkowski

  Łukasz Borkowski

  specjalista ds. CAD/MSD, MAT

  Mgr inż. Łukasz Borkowski absolwent „Mechaniki i Budowy Maszyn” oraz „Energetyki” na Politechnice Krakowskiej. Specjalista ds. CAD, analiz wytrzymałościowych (MES), analiz przepływu i wymiany ciepła (CFD). W firmie MAT zajmuję się wsparciem technicznym oraz przeprowadzaniem szkoleń z oprogramowania CAD.

 • Piotr Burzyński

  Piotr Burzyński

  specjalista ds. wdrożenia i implementacji, PROCAD

  Od ponad 10 lat zajmuje się wdrażaniem systemów CAD w firmach produkcyjnych na terenie Polski. Specjalista w zakresie pełnego przygotowania procesu produkcji w działach projektowych firm o profilu mechanicznym.

 • Kamil Cejpek

  Kamil Cejpek

  Solutions Engineer MFG, Autodesk

  Kamil ma ponad 10 lat doświadczenia w branży CAD/PDM, a na swoim koncie wiele zakończonych sukcesem wdrożeń PDM. Do zespołu Autodesk dołączył w 2011 roku. Obecnie, jako specjalista techniczny, wspiera działy sprzedaży oraz partnerów Autodesk w rozwijaniu sektora PDM w regionie Europy Środkowej i Południowo – Wschodniej. Chociaż jego pierwotnym zadaniem jest sprzedaż techniczna, aktywnie uczestniczy w prawdziwych projektach PDM.

 • Paweł Chwała

  Paweł Chwała

  kierownik projektu, Fabryka Mebli Ryś

  Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Od 10 lat czynnie związany z branżą CAD/CAM. Specjalista w dziedzinie maszyn CNC. Brał udział we wdrożeniu systemów CAD/CAM oraz PDM firmy Autodesk w dużej firmie produkcyjnej z branży meblowej. W firmie zarządza projektami oraz kieruje zespołem programistów i operatorów CNC. Wcześniej pracował jako konstruktor oraz technolog.

 • Michał Ciastoń

  Michał Ciastoń

  konstruktor, KAZBI

  Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej ze specjalnością Mechatronika Stosowana. Od początku kariery zawodowej mocno związany z obsługą oraz eksploatacją maszyn i urządzeń mechatronicznych. Obecnie konstruktor oraz specjalista serwisu w firmie KAZBI Sp. z z.o. zajmującej się kompleksowym projektowaniem oraz produkcją linii technologicznych do przemysłu spożywczego. Do obowiązków Michała należy między innymi przygotowywanie koncepcyjnych modeli zarówno kompletnych linii technologicznych jak i pojedynczych maszyn i urządzeń. 

 • Radosław Cieślak

  Radosław Cieślak

  Industry Manager - Manufacturing, Autodesk

  Dr inż. w zakresie konsrukcji eksploatacji maszyn. Od 1990 roku związany z biznesem CAD/CAM/CAE/PDM. Jest autorem wielu prac i kilku patentów wykorzystujących modelowanie 3D i symulacje MES i MBS. Do roku 2004 zaangażowany w pracę działów technicznych jako inżynier wdrożeniowiec, konstruktor i dyrektor techniczny. Od 2006 roku pracuje w Autodesk. W latach 2006 - 2010 zajmował się popularyzacją i wdrażaniem oprogramowania Autodesk w sektorze edukacyjnym w krajach Europy Środkowej, Rosji i Bliskiego Wschodu. Od roku 2010 wspiera dobór rozwiazań oraz zarządza procesem sprzedaży i wdrożeń u dużych klientów mechanicznych Autodesk.

 • Damian Derlukiewicz

  Damian Derlukiewicz

  z-ca Dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska

  Z-ca Dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej ds. Laboratoriów Naukowo-Badawczych, lider Celu Strategicznego PWR „Rozwój Laboratoriów w Zakresie Kompetencyjnych (Priorytetowych) Specjalizacji, Zaawansowanych Technologii z Rekomendacją dla Ich Akredytacji”. Od roku 2006 doktor nauk technicznych w dziedzinie Mechanika i Budowa Maszyn. Specjalista z zakresu projektowania maszyn i urządzeń, nowych rozwiązań technicznych oraz modelowania numerycznego CAD przy użyciu zawansowanych metod numerycznych jakimi jest Metoda Elementów Skończonych. Damian jest autorem ok. 120 prac naukowo-badawczych w tym 55 publikacji krajowych i międzynarodowych oraz ok. 65 prac dla przemysłu związanych z projektowaniem maszyn i urządzeń, obliczeniami wytrzymałościowymi oraz optymalizacją maszyn, a szczególnie innowacyjnym i kreatywnym projektowaniem z wykorzystaniem innowacyjnych metod projektowych tj. „Design Thinking”.

 • Emmanuel Di Giacomo

  Emmanuel Di Giacomo

  EMEA BIM Ecosystem Business Development Manager, AEC Division, Autodesk

  Emmanuel pracuje w Autodesk od ponad 14 lat. Był związany ze stanowiskami takimi jak BIM Solutions Expert, AEC Chanel Technical Sales Mentor oraz AEC Marketing Manager. Obecnie pełni rolę BIM Ecosystem Business Development Managera w Europie, a jego zadania koncentrują się wokół rewolucji BIM i jej oddziaływania na branżę AEC. Emmanuel stara się rozszerzać środowisko BIM, wspierając w innowacyjnych zmianach zarówno sektor prywatny, jak i publiczny. Emmanuel jest z wykształcenia architektem i ma ponad 26-letnie doświadczenie w stosowaniu technologii 3D w obszarze architektury i budownictwa. Hobby Emmanuela to projektowanie Utopic City – 92 tys. osób z całego świata śledzi jego poczynania: www.facebook.com/revitarchitectureutopiccity.

 • Dirk Ditschke

  Dirk Ditschke

  Technical Specialist Simulation, Autodesk

  Do zespołu Autodesk dołączył w 2011 roku wraz z przejęciem firmy CFdesign (obecnie Autodesk CFD). Rolą Dirka jest wsparcie klientów, partnerów oraz współpracowników z działu sprzedaży w znajdowaniu dostosowanych do ich potrzeb narzędzi do symulacji. Posiada doświadczenie w obliczeniowej mechanice płynów oraz symulacjach mechanicznych. Pracuje w Niemczech, na północ od Frankfurtu. Z wykształcenia Dirk jest inżynierem budownictwa lądowego.

 • Michał Doboszyński

  Michał Doboszyński

  koordynator BIM, WSP Polska

  Michał specjalizuje się w projektowaniu wspomaganym komputerowo i pracuje w zespole konstrukcji WSP, jako koordynator BIM. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera na Politechnice Warszawskiej, zdobył międzynarodowe doświadczenie. W WSP jest odpowiedzialny za koordynację BIM dla obiektów biurowych, mieszkalnych, czy handlowych i współpracuje z zespołem projektowym w Londynie, przy takich projektach jak budynek biurowy wysokościowy 22 Bishopsgate w Londynie.

 • Konrad Donder

  Konrad Donder

  dyrektor ds. klientów kluczowych, Aplikom

  Doradca w obszarze dopasowywania i optymalizacji systemów planowania i zarządzania procesami w przemyśle. Twórca idei zintegrowanego środowiska obiegu danych. Prywatnie: entuzjasta lotnictwa, militariów i historii.

 • Szymon Dorna

  Szymon Dorna

  BIM manager, PM Group

  Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Niezależny ekspert PKN ds.CEN/TC 442 BIM, członek Komisji ds. Nowych Technologii przy SIDIR oraz EFCA Task Force on BIM. Brał udział w projektowaniu pierwszego w Polsce zakładu przemysłowego, którego projekt stworzono w oparciu o wielobranżowe modele BIM. Jest odpowiedzialny za wdrażanie, koordynację i rozwój technologii BIM w PM Group. Prowadzi szkolenia i wdrożenia z wykorzystania narzędzi i standardów pracy BIM w Polsce i za granicą. Założyciel firmy BIM Manufacture.

 • Sławomir Drążkiewicz

  Sławomir Drążkiewicz

  inżynier aplikacji 3D CAD MFG, Tech Data Polska

  Absolwent Informatyki Przemysłowej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Specjalista w dziedzinie aplikacji dostępnych w chmurze, cyfrowego prototypowania, oraz jego głównego elementu – programu Autodesk Inventor. Człowiek od kilku lat związany z różnorodnymi rozwiązaniami do modelowania 3D w tym Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Pro/Engineer, SolidWorks i innymi.

 • Włodzimierz Dżygadło

  Włodzimierz Dżygadło

  dyrektor regionalny, specjalizacja: MFG/ symulacje, PROCAD

  Absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej o specjalności lotnictwo. Od 1990 r. związany z branżą CAD/CAM/CAE. Pracował i współtworzył firmy AutoR KSI i MECH, brał udział w tworzeniu pierwszej polskiej aplikacji dla programu AutoCAD. Aktywnie zaangażowany w tłumaczenie i wdrażanie programów np. Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical. Od ponad dziesięciu lat pracuje w firmie PROCAD SA wdrażając oprogramowanie Autodesk i dataM Sheet Metal Solutions GmbH.

 • Tomasz Fudala

  Tomasz Fudala

  Technical Marketing Manager, Structure, Autodesk

  Z wykształcenia konstruktor budownictwa. Ukończył studia wyższe na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Związany z branżą IT od ponad 14 lat. Pracując w Autodesk od 8 lat specjalizuje się w zakresie nowych technologii wspierających BIM w branży budowlanej.

 • Olga Fusseder

  Olga Fusseder

  Sales Executive Central Europe, Media & Entertainment Division, Autodesk

  Olga posiada doświadczenie w sprzedaży oprogramowania w wielu branżach i w różnych krajach. Przy jej wsparciu firmy z sektora Media and Entertainment wdrażają ideę FOMT. Aktualnie Olga pracuje z licznymi międzynarodowymi klientami związanymi z filmem, telewizją, grami oraz wizualizacją. Wyposaża firmy w najwyższej klasy, inteligentne możliwości do projektowania innowacyjnych form, tworzenia niezapomnianych wrażeń i produktów. Efektywne kosztowo, współpracujące oraz produktywne rozwiązania to według Olgi ogromna wartość dodana na etapie projektowania.

 • Sławomir Gabryjeluk

  Sławomir Gabryjeluk

  Territory Sales Executive Poland
  AEC, Natural Resources & Infrastructure, Autodesk

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania. Z branżą IT związany od 20 lat. W Autodesk od 9 lat, aktualnie jako Poland Territory Sales Manager AEC & Infrastructure. Poprzednio Dyrektor Handlowy w firmie SIDEn Sp. z o.o. integratora IT wdrażającego systemy ERP firm SAP, COMARCH. W Autodesk odpowiedzialny za biznesowy rozwój rynku rozwiązań w obszarze budownictwa, infrastruktury oraz utility w Polsce. Z sukcesem współpracuje z największymi polskimi spółkami z obszaru budownictwa, infrastruktury oraz utility, głównie w branży paliwowo – energetycznej. Prelegent wielu szkoleń oraz konferencji dedykowanych dla obszaru Utility/Infrastructure oraz Building Information Modelling. Prywatnie miłośnik narciastwa, kolarstwa górskiego, uczestnik wielu imprez biegowych. Żonaty, dwoje dzieci.

 • Marek Gajowski

  Marek Gajowski

  CG Supervisor, Platige Image

  Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Doświadczenie zdobywał jako grafik komputerowy, montażysta, 3d generalist, on set supervisor i compositing supervisor w Alvernia Studios. Twórca krótkometrażowych filmów animowanych i efektów specjalnych do filmów, m.in.: „Śluby Panieńskie", „Vamps", „Essential Killing", „Arbitraż", „Giant Mechanical Man", „Serce Serduszko", „Disco Polo" i „11 minut". Wymaga regularnych dawek dobrych animacji, muzyki i gier. W Platige Image od 2015 roku.

 • Lieven Grauls

  Lieven Grauls

  Country Channel Manager, Partner Sales Manager, Autodesk

  Lieven od 17 lat pracuje w Autodesk. Zajmował stanowisko głównego inżyniera ds. rozwiązań technicznych oraz menadżera technicznego. Z Autodesk Inventor korzysta od pierwszego wydania i posiada ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu danymi, modelowaniu powierzchniowym i bryłowym oraz w obróbce CNC. Rozpoczął swoją karierę jako inżynier aplikacji do modelowania brył. Na swoim koncie ma wiele udanych wdrożeń dla klientów z branży maszynerii przemysłowej, odlewnictwa i przemysłu stoczniowego. Lieven posiada tytuł magistra inżynierii elektryczno-mechanicznej.

 • Małgorzata Gręda

  Małgorzata Gręda

  inżynier aplikacji CAD, Cadsoft

  Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, wydział Budownictwo, specjalność Konstrukcje Budowlane. Przynależy do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczenie w biurze konstrukcyjnym na stanowisku projektant od 2008. W firmie CADSOFT zatrudniona od 2013 na stanowisku inżynier aplikacji środowiska BIM. Prowadzi działania pre-sales i post-sales, wdrożenia i szkolenia w zakresie AEC.

 • Piotr Gwiazdowicz

  Piotr Gwiazdowicz

  specjalista ds. CAD, MAT

  Wykształcenie: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny – Mechanika Komputerowa. Doświadczenie: Product Manager w firmie dystrybucyjnej CAD/Autodesk. Kilka lat doświadczeń w biznesie związanym z automatyką przemysłową/Automatic Data Capture, hardware i systemy bazodanowe. Jako Wdrożeniowiec i Kierownik Projektów projektował i wdrażał systemy mobilne w obszarze logistyki i produkcji, w tym także innowacyjne systemy głosowe. Specjalizacja: Autodesk – systemy symulacji CFD, certyfikat PRINCE2.

 • Alex Horst

  Alex Horst

  Product Specialist, EMEA, Media & Entertainment, Autodesk

  Bogate doświadczenie Alexa z 3ds Max sięga czasów szkoły, gdzie w 1993 roku wydał swoje pierwsze demo 3D Studio R3. Od tego czasu współpracował z ogromną rzeszą klientów, głównie z branży gier oraz wizualizacji projektów. Dzisiaj Alex koncentruje się na optymalnym wykorzystaniu rozwiązań zawartych w pakiecie 3ds Max Entertainment Creation Suite. Wspiera firmy w obszarze optymalizacji ich procesów twórczych oraz pomaga im efektywnie wykorzystywać oprogramowanie Autodesk.

 • Andrzej Jakubowski

  Andrzej Jakubowski

  inżynier aplikacji CAD, PROCAD

  Wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż. Konstrukcji Hydrotechnicznych). Od 2005 roku pracuje w firmie PROCAD SA na stanowisku inżyniera aplikacji CAD/BIM w dziale AEC. Od 10 lat Certyfikowany Instruktor Autodesk. Oprogramowanie wiodące to Autodesk Revit Structure i Autodesk Revit Architecture. Na co dzień, prócz supportowania oprogramowania CAD, zajmuję się propagowaniem wiedzy na temat wymiany danych w procesie projektowania w myśl idei BIM.

 • Tomasz Jarmuszczak

  Tomasz Jarmuszczak

  inżynier aplikacji MFG, członek zarządu, PCC Polska

  Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Od kilkunastu lat związany ze sprzedażą i wdrożeniami oprogramowania CAD/CAE/CAM firmy Autodesk w Polsce. Specjalista w dziedzinie oprogramowania Autodesk do cyfrowego prototypowania dla branży mechanicznej - w PCC Polska opiekuje się kluczowymi klientami mechanicznymi, doborem sprzętu komputerowego oraz wsparciem technicznym dla programów: Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Factory.

 • Andrzej Jaskulski

  Andrzej Jaskulski

  profesor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

  Prof. UWM dr hab. inż. Andrzej Jaskulski - absolwent Wydziału SiMR Politechniki Warszawskiej. Autor licznych publikacji z dziedziny parametrycznego projektowania 2D i 3D, współautor polskich wersji parametrycznych systemów CAD. Ma status Autodesk Certified Professional. Wykładowca Autodesk University Las Vegas 2013. Od 1993 roku kierownik i instruktor ATC Autodesk. Jako ekspert (SME) bierze udział w opracowywaniu polskich wersji programu AutoCAD. Autor bloga (https://cadaj.blogspot.com/) i kanału YouTube o tematyce CAD (https://www.youtube.com/user/andjask).

 • Paweł Jóźwik

  Paweł Jóźwik

  specjalista ds. CAD/MEP, MAT

  Mgr inż. Inżynierii Środowiska o specjalności Inżynierii Komunalnej. Specjalista ds. projektowania instalacji budowlanych MEP oraz analizy i projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W firmie MAT zajmuje się szkoleniami, wdrożeniami, wsparciem projektowym a także technicznym.

 • Robert Kiedrynski

  Robert Kiedryński

  BIM Manager, ENERGOPROJEKT Warszawa

  Po ukończeniu technikum budowlanego, równocześnie z rozpoczęciem studiów, Robert został zatrudniony w ENERGOPROJEKCIE Warszawa na stanowisku asystenta w pracowni budowlanej. Po kilku latach zainteresował się programami do wspomagania projektowania 3D i w rezultacie przeszedł do działu zajmującego się koordynacją przestrzenną oraz wdrażaniem nowych technologii w firmie. Aktualnie Robert jest kierownikiem pracowni, która zajmuje się wdrożeniem BIM oraz wsparciem technicznym projektantów w zakresie oprogramowania wspomagającego projektowanie.

 • Jarosław Kierczuk

  Jarosław Kierczuk

  Country Channel Manager, Partner Sales Manager, Autodesk

  Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Łódzkiej, kierunek Elektronika. Z branżą CAD związany od 1988 roku – brał udział w tłumaczeniu na język polski AutoCAD wer. 9. W Autodesk od 2007 roku, początkowo na stanowisku Sales Operations Manager, odpowiedzialny za zagadnienia licencjonowania oprogramowania Autodesk. Od maja 2013 r. pełni podwójną funkcję: Country Channel Manager – osoby odpowiedzialnej za rozwój i kondycję kanału partnerskiego Autodesk w Polsce i Partner Sales Manager, mając pod opieką 6 największych Partnerów Autodesk w Polsce.

 • Krzysztof Knapik

  Krzysztof Knapik

  inżynier aplikacji CAD AEC/MFG, Tech Data Polska

  Absolwent Politechniki Krakowskiej, mgr inż. konstruktor z wieloletnim doświadczeniem projektowym. Specjalista w dziedzinie systemów BIM, symulacji komputerowych i obliczeń numerycznych. Jako inżynier aplikacji CAD AEC/MFG w firmie TECH DATA Polska skutecznie wykorzystuje doświadczenie projektowe w przeprowadzaniu wdrożeń, szkoleń i wsparcia technicznego w obszarze nowoczesnych rozwiązań projektowych.    

 • Pawel Kogut

  Paweł Kogut

  specjalista ds. marketingu, 3DGence

  Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Swoje zainteresowanie technologią druku 3D rozwijał jako członek Studenckiego Koła Naukowego IMMS. Zdobyte doświadczenie zaowocowało pracą w firmie 3DGence na stanowisku specjalisty do spraw marketingu. W firmie jest odpowiedzialny za sprawy związane ze szkoleniami oraz wydarzeniami targowymi i konferencjami. Od ponad roku prowadzi blog poświęcony technologii druku przestrzennego.

 • Tomasz Kolasinski

  Tomasz Kolasiński

  inżynier aplikacji DM, Man and Machine Software

  Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej. Przed dołączeniem do zespołu Man and Machine Software Sp. z o.o. w 2013 roku związany z firmami Novitus  - obsługa systemu sprzedaży i sprzętu na stacjach paliw Orlen oraz Sage - jako inżynier aplikacji. W Man and Machine Software Sp. z o.o. zajmuje stanowisko inżyniera aplikacji DM.

 • Jacek Korzeniewski

  Jacek Korzeniewski

  specjalista ds. aplikacji druku 3D, Canon

  Specjalizuje się w technologiach druku 3D wykorzystujących tworzywa sztuczne i metal. Znajomość różnych metod przyrostowych skutecznie łączy z wiedzą z zakresu CAD/CAM/CAE oraz MES, dzięki czemu doradza firmom z różnych branż w wyborze innowacyjnych i opłacalnych rozwiązań opartych o druk 3D. Absolwent mechaniki i budowy maszyn wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej oraz student School of Mechanical and Aerospace Engineering w Queen’s University Belfast.

 • Wojciech Kozłowski

  Wojciech Kozłowski

  inżynier aplikacji Revit, specjalizujący się we wdrażaniu BIM, AEC Design

  Absolwent Politechniki Warszawskiej. Inżynier aplikacji Revit oraz Certyfikowany Trener w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym. W swojej karierze przepracował kilka tysięcy godzin szkoleń, wprowadzając kursantów w tajniki pracy w aplikacjach Autodesk przeznaczonych dla branży architektoniczno-budowlanej. Specjalizuje się w zakresie wdrożeń BIM. Jest współautorem podręcznika ” Podręcznik użytkownika Revit Architecture”. 

 • Albert Krupiński

  Albert Krupiński

  kierownik projektu, Strabag

  Absolwent Politechniki Krakowskiej specjalności konstrukcje oraz studiów podyplomowych SGH „Zarządzanie wartością klienta”. Wieloletni praktyk prowadzący szkolenia, wdrożenia systemów informatycznych. Od ponad roku – BIM/5D Manager, realizujący w Polsce wdrożenie BIM/5D w jednym z największych na świecie koncernów budowlanych.

 • Beata Krystek

  Beata Krystek

  inżynier aplikacji, P.A. NOVA

  Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalista w dziedzinie CAD i GIS z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży. W firmie P.A. NOVA S.A. zajmuje się wdrażaniem systemów informatycznych, wspiera dział handlowy w procesie przed i posprzedażowym. Jako certyfikowany trener Autodesk prowadzi szkolenia i konsultacje dotyczące produktów dla branży infrastrukturalnej.

 • Łukasz Kubiński

  Łukasz Kubiński

  dyrektor kreatywny, Dash Dot Creations

  Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Początkowo pracował jako freelancer przy produkcjach z Platige Image, CD Projektem i wieloma studiami produkcyjnymi i agencjami reklamowymi. W 2009 założył ze wspólnikiem firmę Dash Dot Creations. Pełni funkcję dyrektora kreatywnego, odpowiadającego za efekt wizualny materiałów produkcyjnych. Współpraca ze znaczącymi klientami zaowocowała wieloma ogólnopolskimi i ogólnoświatowymi realizacjami. Na koncie ma nadzór nad licznymi projektami zauważalnymi w kampaniach marketingowych.

 • Jakub Kulig

  Jakub Kulig

  BIM Project Manager, Robobat Polska

  Certyfikowany trener Autodesk. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie zdobył nagrodę im. prof. K. Szewczyka za wybitne osiągnięcia w nauce. Od 2008 roku należy do zespołu Wsparcia Technicznego Robobat Polska. Przeprowadził liczne asysty projektowe, projekty polegające na wdrażaniu oprogramowania inżynierskiego oraz konsultacje związane z międzybranżowym przepływem informacji. Autor licznych opracowań traktujących o integracji międzybranżowej oraz prelegent na wielu konferencjach o tematyce BIM w kraju i za granicą.

 • Tomas Lendvorsky

  Tomas Lendvorsky

  inżynier aplikacji AEC, Autodesk

  Tomas posiada tytuł magistra geodezji otrzymany na Wydziale Inżynierii. Po krótkiej karierze geodety rozpoczął pracę w branży oprogramowania, zajmując się wsparciem, szkoleniem i programowaniem w obszarze rozwiązań infrastrukturalnych. Na obecnym stanowisku odpowiedzialny jest za działania w zakresie przedsprzedaży, certyfikacji i wsparcia dla partnerów Autodesk oraz dużych klientów wdrażających rozwiązania Autodesk. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania.

 • Bohdan Lisowski

  Bohdan Lisowski

  Prezes Oddziału SARP w Krakowie, Pełnomocnik ZG SARP ds. BIM

  Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1994), wykładowca akademicki od 1996 (PK, ASP w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), właściciel firmy Biś Computers (Autodesk ATC, AAP, ACC, VAR) zajmującej się szkoleniami z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie architektoniczne oraz certyfikacją ECDL i Autodesk.
  Koordynator ECDL CAD w Polsce od 2008, autor implementacji ECDL CAD w Polsce w 2007 oraz certyfikacji Autodesk w 2010, użytkownik AutoCAD od wersji 2.5 (1986), ACE – Autodesk Certification Evaluator, ACI – Autodesk Certified Instructor, stały uczestnik Autodesk University od 2005, członek Rady Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych Autodesk w Europie, członek SHS, PTI. Członek grupy ekspertów BIM porozumienia SARP/PZITB/GUNB.

 • Andrzej Ługin

  Andrzej Ługin

  konstruktor, KAZBI

  Grafiką 3D jest jego pasją, a miłością Gdańsk i jego historia.
  Grafiką zajmuje się już od dobrych kilkunastu lat. Dwukrotnie był laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Wielkich Marzycieli organizowanym przez firmy Procad i Autodesk-Polska. W roku 1996 otrzymał wyróżnienie w kategorii Wizualizacje 3d, a w roku 2002 otrzymał nagrodę specjalną za pracę „Zastosowanie programów 3d w edukacji”.

 • Marek Majewski

  Marek Majewski

  dyrektor ds. rozwoju, Aplikom

  Z wykształcenia mgr inż. Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. W Aplikomie odpowiedzialny za rozwój nowych technologii oraz zarządzanie zespołem inżynierów. Uznany ekspert w zakresie rozwiązań CAD/GIS. Autor licznych publikacji prasowych, podręczników i szkoleń z zakresu obsługi programów Autodesk oraz współautor wielu aplikacji wspomagających projektowanie CAD. Rozwija aktywnie oprogramowanie Autodesk. Uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych rozwiązań IT. Prywatnie pasjonat literatury oraz filmu s-f.

 • Marcin Matlak

  Marcin Matlak

  specjalista ds. CAD/AEC, PROCAD

  Absolwent wydzialu Budownictwa Politechniki Czestochowskiej w specjalnosci Konstrukcje budowlane i inzynierskie. Absolwent wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w specjalności Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Przez kilka lat pracował w biurze projektowym na stanowisku Asystent Projektanta w dziale architektonicznym. Od 2015 roku pracuje w firmie Procad jako specjalista ds. wdrożenia i implementacji w firmach o profilu architektonicznym.

 • Michał Mądrzak

  Michał Mądrzak

  specjalista w zakresie wdrożeń AutoCAD Plant 3D, MAT

  Specjalista w zakresie wdrożeń AutoCAD Plant 3D, MAT. Od 2011 roku przeprowadził kilkadziesiąt wdrożeń w firmach różnych branż w całej Polsce. Posiada doświadczenie podparte ukończeniem AGH ze specjalizacją Technologia Paliw w 2008 roku oraz pracą projektową w firmie Koksoprojekt Sp. z o.o., gdzie uczestniczył w wielu projektach koksowni na terenie Polski oraz Europy.

 • Robert Modzelewski

  Robert Modzelewski

  projektant/ właściciel DCS Design Construction Studio

  Absolwent Politechniki Poznańskiej ze specjalnością Konstrukcje Inżynierskie oraz studiów podyplomowych „Szkoła Zarządzania” na Uniwersytecie Gdańskim. W 1996 r. wspólnie z Andrzejem Radmerskim założył biuro inżynierskie DCS Design Construction Studio. Zdobyte doświadczenie oraz posiadane kwalifikacje, wspomagane profesjonalnym oprogramowaniem ukierunkowały działalność DCS przede wszystkim na budynki użyteczności publicznej, biurowce, budynki i budowle przemysłowe, obiekty inżynierskie oraz konstrukcje. W pracy DCS wykorzystywane są najnowsze techniki projektowania. W okresie 20 lat działalności biura DCS wykonało projekty o różnej specyfice złożoności.

 • William Nicol

  Tomasz Musialik

  szef działu CAD/CAM/CAE, współwłaściciel firmy MAT

  Absolwent i były wykładowca Politechniki Krakowskiej, od 25 lat zajmujący się systemami CAD/CAM/CAE. Specjalista CFD, zrealizował wiele komercyjnych projektów wdrożeniowych systemów do analizy przepływu i transferu temperatur. Odpowiedzialny w MAT za budowę strategii wdrożeniowych Cyfrowego Prototypowania i BIM.

 • Przemysław Nogaj

  Przemysław Nogaj

  AEC Territory Sales Executive, Autodesk

  Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Projektami. Od 18 lat związany jest z firmami dostarczającymi systemy informatyczne wspomagające procesy w budownictwie. W firmie Autodesk od 8 lat, obecnie jako menedżer ds. rozwiązań dla architektury i budownictwa odpowiedzialny jest za rozwój rynku architektoniczno-budowlanego. Głównym obszarem działań jest współpraca z partnerami handlowymi na terenie Polski oraz wsparcie klientów Autodesk w implementacji nowych technologii, koncepcji projektowych oraz nowych procesów w budownictwie.

 • Michał Nowicki

  Michał Nowicki

  inżynier wsparcia serwisowego, Robobat Polska

  Michał Nowicki ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowego Politechniki Gdańskiej. Za pracę magisterską uzyskał nagrodę Ministra Infrastruktury. Doświadczenie i umiejętności praktyczne uzyskał, łącząc pracę naukowo-dydaktyczną z praktyką zawodową, uczestnicząc w projektach obiektów przemysłowych, telekomunikacyjnych i kubaturowych. Posiada wysokie kompetencje w zakresie praktycznej znajomości programów Autodesk Advance Steel oraz Autodesk Advance Concrete. Od 2014 roku pracuje w Zespole Wsparcia Inżynierskiego Robobat Polska.

 • Tomasz Olechowski

  Tomasz Olechowski

  starszy asystent projektanta konstrukcji, WSP Polska

  Tomek pełni rolę starszego asystenta projektanta konstrukcji i jest odpowiedzialny za koordynację wielobranżową, przygotowanie obliczeń, rysunków i dokumentacji. Po ukończeniu Budownictwa na Politechnice Warszawskiej w 2012 roku zdobywał doświadczenie przy projektach obiektów biurowych, handlowych, czy mieszkalnych. Tomek specjalizuje się w projektowaniu za pomocą metodyki BIM. W WSP jest zaangażowany m.in. w projekt 55-91 Knightsbridge w Londynie, zakładający przebudowę historycznego budynku o przeznaczeniu biurowo-mieszkalno-handlowym, czy też 22 Bishopsgate - prestiżowego wieżowca o przeznaczeniu biurowym w sercu londyńskiego City.

 • Krzysztof Olejarczyk

  Krzysztof Olejarczyk

  adiunkt, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

  dr inż. Olejarczyk Krzysztof lat 45, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Mechanicznego UTH Radom. Zasadniczy obszar zainteresowań: obliczenia MES oraz eksperymentalna weryfikacja wyników z wykorzystaniem aparatury do pomiaru drgań i naprężeń.

 • Piotr Paluch

  Piotr Paluch

  kierownik ds. rozwoju rynku, Tech Data Polska

  Inżynier budownictwa drogowego oraz specjalista z dziedziny systemów informacji przestrzennej. Doświadczenie zdobywał przy projektowaniu i wykonawstwie dużych inwestycji drogowych. Z oprogramowaniem Autodesk związany od ponad 6 lat, najpierw jako Inżynier Aplikacji AEC, a obecnie Kierownik ds. Rozwoju Rynku i Lider Zespołu Inżynierów Aplikacji CAD w firmie Tech Data Polska.

 • Wiktor Piwkowski

  Wiktor Piwkowski

  Sekretarz Generalny PZITB

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier budowy dróg i lotnisk. W latach 60-tych. i 70-tych pracował na budowach, w projektowaniu i zarządzaniu procesami inwestycyjnymi. W latach 1983 – 1989 był dyrektorem departamentów w Ministerstwie Budownictwa, a następnie pełnił funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Budownictwa Ogólnego. W latach 1990 – 2010 kierował firmą PERI Polska. Jego działalność w PERI spowodowała znaczące zmiany w technologii budownictwa monolitycznego w Polsce. W latach 2005 – 2012 przewodniczył Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa. Obecnie Sekretarz Generalny. Przewodniczenie przez 8 lat PZITB zaowocowało odtworzeniem energii i pozycji tej organizacji w środowisku budowlanym. Inicjator wielkiego programu „Porozumienie dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”.

 • Konrad Pleban

  Konrad Pleban

  Workstation Sales Specialist, Dell EMC

  Konrad Pleban związany jest z branżą IT od 2010 roku. Studiował Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie skończył Podyplomowe Studia z Zarządzania Sprzedażą. Swoje doświadczenie zdobywał pracując u kluczowych producentów na rynku IT. Wcześniej przez 5 lat pełnił funkcję Account Managera odpowiedzialnego za segment edukacji, klientów OEM oraz klientów enterprise, zajmując się rynkiem stacji roboczych. Uczestniczył w konferencjach oraz wydarzeniach poświęconych biznesowi workstacjowemu. Przewodził najwiekszym projektom związanym z tematyką stacji roboczych. Zajmuje się usprawnianiem procesów współpracy pomiędzy producentami oprogramowania ISV m. in. AUTODESK. Współpracuje również z największymi partnerami w Polsce, którzy przewodzą na rynku wysoko wydajnych komputerów.

 • Andrzej Poćwierz

  Andrzej Poćwierz

  Territory Sales Manager MFG, Autodesk

  Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Z branżą CAD/CAM/CAE związany jest od 1994. Przed dołączeniem do zespołu Autodesk związany z firmami PZL Okęcie obecnie Airbus Military, Intergarph oraz Unigraphisc jako inżynier konstruktor i inżynier aplikacji. Z Autodesk związany od roku 1998 jako MFG Channel Manager, i Menadżer ds. rozwiązań dla przemysłu. Obecnie odpowiada za rozwój sprzedaży produktów w zakresie rozwiązań z obszaru Cyfrowego Prototypowania stosowanego w branży przemysłowej.

 • Grzegorz Przebinda

  Grzegorz Przebinda

  BIM Implementation Specialist, Robobat Polska

  Grzegorz Przebinda jest absolwentem kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Od 2014 roku pracuje w Zespole Wsparcia Inżynierskiego Robobat Polska na stanowisku BIM Implementation Specialist. Jest certyfikowanym trenerem Autodesk, specjalizującym się w zagadnieniach związanych z technologią BIM, modelowaniem obiektów kubaturowych oraz analizą konstrukcji. Uczestniczył w wielu wdrożeniach i asystach projektowych realizowanych w kraju i za granicą.

 • Rafał Przybyłkiewicz

  Rafał Przybyłkiewicz

  Projektant, Kierownik Zespołu Projektowego w Pracowni Analiz, BSiPG Gazoprojekt S.A.

  Projektant pełniący funkcję Kierownika Zespołu Projektowego w Pracowni Analiz w Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt S.A. Od ponad 10 lat zajmuje się opracowaniami projektowymi, analitycznymi i koncepcyjnymi dla branży gazowniczej, petrochemicznej i energetycznej. Brał udział w opracowaniu koncepcji oraz studiów wykonalności polskich interkonektorów jak np. gazociągu Polska – Słowacja, Polska – Litwa i Polska – Czechy oraz szeregu analiz pracy polskiego systemu gazowniczego, tj. analizach hydraulicznych, optymalizacyjnych oraz analizach możliwości podłączenia do sieci nowych odbiorców gazu. Specjalizuje się w opracowaniach studialnych i koncepcyjnych w zakresie: systemów gazowniczych, połączeń międzysystemowych, podziemnych magazynów gazu oraz tłoczni gazowych.

 • Mariusz Radomski

  Mariusz Radomski

  CEO, Dash Dot Creations

  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Programu Executive MBA. Po studiach rozpoczął pracę jako Brand Manager. W 2006 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie RMG, gdzie poznał tajniki animacji 3D. W 2007 założył agencję reklamową K&R Evolution. Widząc szybki rozwój produkcji 3D, postanowił przeobrazić agencję reklamową w dom produkcji animacji Dash Dot Creations, który z sukcesami rozwija wraz z Łukaszem Kubińskim. Na koncie ma liczne projekty we współpracy z największymi studiami w Polsce i w Europie.

 • Maciej Rataj

  Maciej Rataj

  instruktor wsparcia technicznego i inżynier aplikacji CAD, Cadsoft

  Absolwent wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Głównym zainteresowaniem, już za czasów studiów, stały się dostępne na rynku systemy CAD i analiza wytrzymałościowa przy ich użyciu oraz mechanika broni palnej. Zawodowo ściśle powiązany z branżą produkcji mebli i wyposażenia wnętrz oraz jej rozwiązaniami CAD/CAM – zdobył doświadczenie w branży na stanowiskach konstruktora, technologa oraz menagera projektu. Obecnie Instruktor wsparcia technicznego i trener ATC w krakowskim oddziale firmy Cadsoft.

 • Andrzej Samsonowicz

  Andrzej Samsonowicz

  inżynier aplikacji AEC, Autodesk

  Specjalista w zakresie nowych technologii projektowania w branży architektonicznej i budowlanej. W ciągu ośmiu lat pracy w Autodesk miał okazję wspierać wiele biur architektonicznych i wielobranżowych we wdrożeniu platformy Autodesk Revit oraz szerzej koncepcji BIM (modelowanie informacji o budynku).

 • Rafał Seemann

  Rafał Seemann

  menadżer, PLUS8.PL

  Rafał Seemann ukończył w 2005 roku studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  W latach 2003-2006 praca i współpraca z biurem ONL [Oosterhuis_Lenard] z Rotterdamu. Od 2006 roku wraz z Michałem Górczyńskim, Pauliną Seemann i Łukaszem Plutą prowadzi pracownię projektową PLUS8.PL, która mieści się w Zabrzu. PLUS8.PL specjalizuje się w wykorzystywaniu zaawansowanych narzędzi technologii cyfrowej wspomagających projektowanie.

 • Jan Van Sichem

  Jan Van Sichem

  Owner and BIM manager, Bimplan

  Jan Van Sichem is owner and BIM manager at Bimplan, a company providing BIM modeling and consultancy to the AEC world in Belgium.
  At the same time Jan has more than 10 years experience on using Revit and BIM. In that respect Jan has done BIM management on multiple large scale building projects in Belgium and The Netherlands.
  Please visit Bimplan at www.bimplan.pl

 • Rafał Siek

  Rafał Siek

  Architectural Technician/ BIM Coordinator, BAM Design

  Rafał jest z zawodu Technologiem Architektem z piętnastoma latami doświadczenia w branży budowlanej zdobytymi zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii. Od 2014 pracuje dla BAM Design, brytyjskiej części konsorcjum budowlanego Royal BAM Group, z siedzibą w Holandii. BAM jest postrzegane jako lider we wdrażaniu technologii i metodologii BIM. Dotychczas BIM użyty został na ponad 100 projektach w Wielkiej Brytanii, w tym na prestiżowym Kings Cross w Londynie, przedsięwzięciu, w którym Rafał zaaganżowany jest we wsparcie zespołów projektowych i wykonawczych pięciu odrębnych projektów realizowanych w obrębie inwestycji. Wiedza oraz specjalizacja Rafała zostały wykorzystane przez firmę w organizacji nowej linii usług skoncentrowanych na zarządzaniu projektami wykonywanymi w środowisku BIM, gdzie w nowopowstałym departamencie podjął się on roli BIM koordynatora. Rafał jest pasjonatem BIM oraz tzw. disruptive technologies, w szczególności w sposobie ich wdrażania jako innowacyjnych narzędzi zarządzania, mających przynieść korzyści przemysłowi budowlanemu.

 • Maciej Smoliński

  Maciej Smoliński

  specjalista BIM, Skanska

  Maciej Smoliński pełni funkcję specjalisty BIM w Skanska S.A. Odpowiada za wdrażanie procesów związanych z zarządzaniem informacją (BIM) i rozwiązaniami mobilnymi. Maciej posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu obiektów kubaturowych, które zdobywał w jednym z największych biur architektonicznych w Irlandii – Douglas Wallace Architects. Do zespołu biura projektowego Skanska S.A. dołączył w 2010 roku. Do jego zadań należało prowadzenie szkoleń z zakresu oprogramowania oraz implementacja rozwiązań związanych z BIM. Jest reprezentantem Oddziału Budownictwa Ogólnego w Skanska Global BIM Experts Group oraz liderem Advanced BIM Group.

 • Przemysław Sokołowski

  Przemysław Sokołowski

  inżynier aplikacji MFG, Autodesk

  Pracuje w Autodesk od 2007, wcześniej przez kilkanaście lat również związany z rynkiem rozwiązań CAD dla przemysłu. Absolwent Politechniki Łódzkiej. Od ponad siedmiu lat prowadzi cieszący się ogromną popularnością blog dla inżynierów dotyczący zagadnień związanych z cyfrowym prototypowaniem.

 • Bartłomiej Sokół

  Bartłomiej Sokół

  grafik 3D, Rendering Specialist, PCC Polska

  Z wykształcenia architekt (absolwent Politechniki Wrocławskiej), z wyboru grafik 3D. Od 1997 roku specjalizuje się w tworzeniu fotorealistycznych wizualizacji 3D oraz animacji komputerowych na potrzeby architektury i reklamy.

 • Mariusz Ścisło

  Mariusz Ścisło

  Współwłaściciel i Prezes Zarządu FS&P ARCUS, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP

  Absolwent Wydziału Architektury P.W. (1972-1978), 38 lat pracy zawodowej w projektowaniu i realizacji obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnych, biurowych, obiektów i osiedli mieszkaniowych , autor opracowań studialno-urbanistycznych. Architekt i Główny Projektant zrealizowanych inwestycji m.in.: Budynków biurowych w Warszawie: „Concept Tower”-przy ul. Grzybowskiej, i „Karolkowa Business Park”, Wytwórni Papierów Wartościowych na Nowym Mieście, Ratusza Dzielnicy Targówek, Rozbudowy Urzędu Patentowego R.P. przy Al. Niepodległości; Obiektów sportowych: zespół krytych pływalni w Brzegu i w Płońsku; Centrów handlowych: Galerii Promenada III etap i Galerii Żoliborz w Warszawie, Centrum Handlowo-Rozrywkowego w Nowosybirsku – Rosja; Budynków i osiedli mieszkaniowych w Warszawie, (ok. 12 tys. mieszkań) m.in.: na Gocławiu, Targówku , Woli, Ochocie, Ursynowie, Ursusie.

 • Piotr Verey

  Piotr Verey

  specjalista ds. systemów CAD (Infrastruktura), MAT

  Absolwent Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa. Od 2009 roku specjalista oprogramowania Autodesk dla infrastruktury. Posiada ekspercką wiedzę z programu AutoCAD Civil 3D, specjalistyczną m.in. InfraWorks, Map 3D, Navisworks oraz Pix 4D. Jako trener zrealizował ponad 100 projektów szkoleniowych. Autor kompleksowych wdrożeń oprogramowania Autodesk w firmach branży drogowej, sieciowej, melioracyjnej, geodezyjnej, górniczej, geologicznej.

 • Andrzej Więckowski

  Andrzej Więckowski

  specjalizacja - systemy CAD/CAM, właściciel firmy PLASTCAM

  Studia na wydz. Elektroniki PW. W latach1989 - 2000 - projektowanie oraz wykonywanie form wtryskowych prototypów obudów dla potrzeb elektroniki, głównie na rynek szwedzki. od 2000 r. dystrybucja oprogramowania CAD/CAM, od 2009r. autoryzowany dystrybutor programów HSMWorks oraz Autodesk Inventor HSM. Autor tłumaczenia na język polski programów HSMWorks oraz Autodesk Inventor HSM.

 • Krzysztof Wiśniewski

  Krzysztof Wiśniewski

  kierownik ds. wdrożeń systemów CAD/PDM, P.A. NOVA

  Specjalista od wdrożeń systemów komputerowych posiadający wieloletnie doświadczenie w administracji systemami komputerowymi i bazodanowymi. Ponad 10 lat związany z wdrożeniami systemów CAD/PDM firmy Autodesk. Pierwsze wdrożenia Vaulta począwszy od wersji 4 z 2005 roku.

 • Kamil Zieliński

  Kamil Zieliński

  koordynator BIM, WSP Polska

  Kamil specjalizuje się w projektowaniu zgodnie z metodyką BIM i w firmie odpowiedzialny jest głównie za zadania związane z tym procesem. Od początku pracy w WSP jest zaangażowany w projekt Two Southbank Place który zostanie wybudowany w samym centrum Londynu tuż przy London Eye. WSP w Polsce dostarcza zintegrowane usługi projektowe i doradcze w trzech głównych sektorach: rozwiązania dla budynków (projekty konstrukcji, instalacje sanitarne i elektryczne), środowisko i zrównoważony rozwój. 90 inżynierów i konsultantów w warszawskim biurze pracuje nad lokalnymi i międzynarodowymi projektami z wiodącymi inwestorami, architektami i instytucjami publicznymi. Jesteśmy częścią WSP | Parsons Brinckerhoff, jednej z wiodących globalnych firm świadczących profesjonalne usługi inżynieryjne i doradcze, zatrudniającej ponad 34 500 osób, w 40 krajach, na każdym kontynencie.