Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

SESJE

SESJA GŁÓWNA

 • +1. Future of Making Things - nowe perspektywy tworzenia
  2. Dobry czas dla innowacji?

  Sesja plenarna
  Sesja częściowo w języku angielskim
  Sesja plenarna
  9:30

  1. Asif Moghal, Autodesk
  2. prof. Witold Orłowski

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

 • +1. The Future of Building Things
  2. Budowanie lepszego procesu – istota standaryzacji w projektach wykonywanych w oparciu o BIM

  AEC 1: BIM dla wykonawców / inwestorów
  Sesja częściowo w języku angielskim
  1. Presenting the next trends and opportunities in the AEC world and why changing paradigm is even more important.
  2. Głównym celem prezentacji będzie wyjaśnienie metod zarządzania informacją w oparciu o brytyjskie standardy definiujące BIM Level 2 oraz ich implementacji przy realizacji dużych projektów kubaturowych. Omówiona zostanie kwestia organizacji i zarządzania procesem na poziomie projektu z podkreśleniem sprawnej realizacji zadań oraz korzyści wynikających z zastosowania różnych narzędzi BIM. Zastanowimy się, co niesie za sobą inwestycja w standaryzację procesów i jaki jest jej wpływ na dostarczenie spójnej i rzetelnej informacji o budynku, potrzebnej w szeroko pojętym cyklu inwestycyjnym. Przyjrzymy się doświadczeniom firmy BAM, która stosuje rozwiązania Autodesk m.in. Revit, Navisworks i BIM360 w pracach projektowo-wykonawczych oraz w procesie doskonalenia jakości oferowanych usług przy aktywnym udziale swoich klientów i w kooperacji z podwykonawcami.
  11:30

  1. Emmanuel Di Giacomo, Autodesk
  2. Rafał Siek, BAM Design

 • +Projektowanie generatywne w praktyce – od idei do realizacji

  AEC 3: BIM Buildings
  Podczas tej sesji dowiedzą się państwo m.in. co to jest Projektowanie Generatywne (Generative Design) na przykładzie aplikacji Dynamo, dodatku do Revita. Prowadzący skupią się jednak na:
  • Praktycznej stronie stosowania projektowania generatywnego podczas realizacji projektów typowych i nietypowych w różnych ich fazach, wraz z kontrolą elementów instalacji branżowych
  • Nadawaniu obiektom BIM wartości parametrycznych w akceptowalnych ramach oraz ich kontroli na każdym etapie realizacji
  • Tworzeniu dokumentacji z pominięciem dokumentacji papierowej – proces „File to Factory”
  • Wykorzystaniu zebranych informacji podczas użytkowania i zarządzania obiektem.
  11:30

  — Andrzej Samsonowicz, Autodesk, Rafał Seemann, PLUS8.PL

 • +Wstępny harmonogram i kosztorys inwestycji. Optymalizacja kosztowa na etapie planowania i realizacji inwestycji. Potencjalne korzyści dla zamawiającego/ wykonawcy/ projektanta.

  AEC 1: BIM dla wykonawców / inwestorów
  Zaprezentowane zostaną doświadczenia biura DCS z ostatnich 10 lat we wprowadzaniu technologii BIM dla potrzeb projektowania, w oparciu o przygotowanie harmonogramu inwestycji/ organizacji procesu budowy/ budżetu inwestycji opartego o standard CSI/ DCS "Master Format". Omówimy także kwestie związane z optymalizacją procesu projektant - generalny wykonawca, pokażemy potencjalne korzyści dla: zamawiającego projekt, generalnego wykonawcy i projektanta. Zastanowimy się, czy warto wprowadzać BIM w procesie budowlanym i czy warto było to robić na przestrzeni lat 2006-2016.
  13:30

  — Robert Modzelewski, DCS Design Construction Studio

 • +From conceptual design, through detailed design, to construction site

  AEC 2: BIM w infrastrukturze
  Sesja częściowo w języku angielskim Autodesk offers wide variety of products for Infrastructure design. Please come and learn, how to deliver Infrastructure BIM project, from early stage of conceptual design, through Detailed design and Visualization up to project delivery to construction site, planning and logistics. You will see, how Infrastructure portfolio works together to have BIM project with rich BIM data.
  13:30

  — Tomasz Lendvorsky, Autodesk

 • +Wykorzystanie programu Revit przy projektowaniu instalacji wewnątrzbudynkowych oraz wykorzystanie modelu do zarządzania obiektem (BIM and Facility Management)

  AEC 3: BIM Buildings
  Prezentacja wykorzystania programu Revit przy projektowaniu instalacji wewnątrzbudynkowych z wykorzystaniem aplikacji Dynamo w celu przyspieszenia etapu projektowania i zarządzania danymi. Wykorzystanie modelu do zarządzania obiektem (BIM and Facility Management). Integracja modelu z QR kodami.
  13:30

  — Szymon Dorna, PM Group

 • +1. Analiza terenu pod kątem przydatności inwestycyjnej w Autodesk Infraworks
  2. Wykorzystanie danych z platform bezzałogowych w procesie inwestycyjno-budowlanym

  AEC 1: BIM dla wykonawców / inwestorów
  1. Podczas tej prezentacji zobaczysz, jak łatwo przeanalizować, czy dany obszar jest atrakcyjny pod względem planowanej inwestycji. Poznasz sposoby przygotowania wstępnych koncepcji projektowych i łączenia ich z ogólnodostępnymi danymi o terenie, a także zobaczysz, jak efektownie i czytelnie mogą prezentować się Twoje projekty w rzeczywistości rozszerzonej.
  2. Zobaczysz jak wiele możesz zyskać, łącząc dane pozyskane w nalotach platform bezzałogowych z oprogramowaniem Autodesk. Pokażemy konkretne przykłady wykorzystania najnowszej technologii na różnych etapach procesu inwestycyjno-budowlanego, począwszy od aktualizacji posiadanych danych, poprzez projekty: koncepcyjny i budowlany, aż do budowy i zarządzania obiektem.
  15:00

  1. Piotr Paluch, Tech Data Polska
  2. Beata Krystek, P.A. NOVA, Leszek Balcarczyk, POI Format, Piotr Paluch, Tech Data Polska

 • +Projektowanie mostów w technologii BIM

  AEC 2: BIM w infrastrukturze
  Sesja częściowo w języku angielskim.
  Autodesk ma w swojej ofercie rozwiązanie do projektowania mostów od wczesnej fazy koncepcyjnej, po szczegółową dokumentację, z trójwymiarowym zbrojeniem włącznie. Ta sesja pokaże płynną wymianę danych pomiędzy Civilem 3D, Revitem i aplikacją do programowania graficznego Dynamo i da dowód na to, że przejście projektowania mostów z 2D na 3D w technologii BIM jest możliwe i ma głęboki sens.
  15:00

  — Andrzej Samsonowicz, Tomas Lendvorsky, Tomasz Fudala, Autodesk

 • +Scenariusze pracy grupowej i koordynacji międzybranżowej w oparciu o rozwiązania Autodesk (A360 Team, Autodesk Collaboration for Revit)

  AEC 3: BIM Buildings
  W tej sesji dowiesz się, jak wykorzystać chmurę Autodesk, aby zwiększyć zasięg działania firmy oraz jak współpracować w wielobranżowym środowisku projektowym z każdego miejsca na świecie. Dzięki usłudze A360 Collaboration for Revit Twoje modele są Twoim miejscem pracy, w którym możesz skutecznie wymieniać się informacjami i komunikować z pozostałymi członkami zespołu projektowego, co ważne, bez konieczności budowania kosztownych rozwiązań IT.
  15:00

  — Krzysztof Knapik, Tech Data Polska
  Małgorzata Gręda, Cadsoft

 • +Autodesk BIM solution for Contractors and Investors

  AEC 1: BIM dla wykonawców / inwestorów
  Sesja częściowo w języku angielskim
  Autodesk offers cloud based solution for Contractors and Investors, which helps to leverage BIM model created by designers. Please come and learn, how you can use BIM model on construction site. How to benefit from BIM model for quality and safety checking, commissioning and handover. BIM model, enriched on construction site, can be finally used for maintenance and asset management. We will also cover how to use rich BIM model for setting-out and as-build verification.
  16:30

  — Andrzej Samsonowicz,Tomas Lendvorsky, Autodesk

 • +1. Zarządzanie danymi, dokumentacją i projektem w procesie projektowania infrastruktury
  2. BIM 360 DOCS – chmurowe podejście do zarządzania dokumentacją projektową

  AEC 2: BIM w infrastrukturze
  1. Zarządzanie danymi projektowymi w Autodesk Vault sposobem na rozwiązanie codziennych wyzwań związanych z: rozproszeniem danych w wielu lokalizacjach, kontrolą praw dostępu do danych, standaryzacją danych projektowych i dostępem do najnowszej wersji projektu.
  2. Podczas prezentacji omówimy zagadnienia takie jak: zakładanie projektu w BIM 360 DOCS, ustalanie dostępu do danych użytkownikom procesu projektowego, publikowanie danych projektowych oraz przeglądanie, rewizje i zatwierdzanie dokumentacji projektowej.
  16:30

  1. Marek Majewski, Aplikom
  2. Andrzej Jakubowski, Procad

 • +Technologia BIM w branży konstrukcyjnej z wykorzystaniem oprogramowania Autodesk Revit, Autodesk Robot Structural Analysis oraz Autodesk Advance Steel

  AEC 3: BIM Buildings
  W tej sesji zostanie zaprezentowany workflow podczas projektowania budynku przy użyciu programów Autodesk Revit – Autodesk Robot Structural Analysis – Advance Steel. Przedstawimy aspekty związane z modelowaniem konstrukcji w programie Revit. Następnie omówiona zostanie integracja programu Autodesk Revit z programem Autodesk Robot Structural Analysis. Na końcu prezentacji model zostanie przeniesiony do programu Autodesk Advance Steel w celu wygenerowania rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych. Szczególny nacisk kładziony będzie na integrację pomiędzy wymienionym oprogramowaniem.
  16:30

  — Grzegorz Przebinda, Michał Nowicki, Robobat Polska

PRZEMYSŁ I MECHANIKA

 • +Projektowanie linii produkcyjnych z wykorzystaniem Kolekcji Mechanicznej. Doświadczenia firmy KAZBI.

  MFG 1: FOMT WYTWARZANIE
  Wprowadzone przez Autodesk kolekcje branżowe dają konstruktorom i projektantom olbrzymie możliwości czerpania korzyści z funkcji wcześniej podzielonych na pakiety. Dzięki Kolekcji Mechanicznej użytkownik otrzymuje szansę nie tylko projektowania produktu, ale również planowania i kompleksowej optymalizacji całej linii produkcyjnej zakładu przemysłowego. Prezentacja pozwoli zapoznać się z częścią kolekcji poświęconej projektowaniu fabryk oraz przedstawi nowości, które pojawiły się w wersji 2017 oprogramowania. W drugiej części prezentacji firma KAZBI przedstawi swoje doświadczenia z projektowania linii produkcyjnych w przemyśle spożywczym z wykorzystaniem rozwiązań Autodesk.
  11:30

  — Sławomir Drążkiewicz, Tech Data Polska
  Andrzej Poćwierz, Autodesk
  Andrzej Ługin, Michał Ciastoń, KAZBI

 • +Przyszłość tworzenia produktów – cyfrowa optymalizacja projektu

  MFG 2: FOMT projekt i symulacje
  Przedstawione zostaną najnowsze narzędzia wspierające procesy powstawania produktu, m.in. Generative Design, Configurator 360, AnyCAD i A360. Zakres prezentacji obejmuje technologie optymalizujące kształt pod kątem zmniejszenia masy, narzędzia umożliwiające konfigurację produktu przez klienta lub dział sprzedaży oraz narzędzia wspomagające projektowanie w rozproszonych grupach projektowych.
  11:30

  — Przemysław Sokołowski, Autodesk

 • +Innowacyjny CAM w przemyśle

  MFG 1: FOMT WYTWARZANIE
  Podczas prezentacji zaprezentowany zostanie Inventor HSM - zintegrowany moduł CAD/CAM dla warsztatów i narzędziowni zajmujących się obróbką skrawaniem. Prosty, intuicyjny, szybki, generujący ścieżki narzędzia z wykorzystaniem najnowszych algorytmów, znacząco skracający czas "od projektu do produktu". W skład zestawu wchodzą: Inventor CAD, Moduł Frezowania, Moduł Toczenia, Moduł Symulacji, Edytor, Postproces. Omówiona zostanie przykładowa obróbka detalu strategiami frezowania, a następnie strategiami toczenia.
  13:30

  — Andrzej Więckowski, Plastcam

 • +1. Design Success with Autodesk Simulation
  2. Przykłady zastosowań produktu Autodesk Simulation Mechanical w dydaktyce i pracach badawczo-naukowych na UTH Radom

  MFG 2: FOMT projekt i symulacje
  Sesja częściowo w języku angielskim.
  1. Discover how simulation is a key part of the future of making things vision at Autodesk and learn how our extensive Simulation portfolio is enabling designers and engineers achieve success.
  2. Podczas prezentacji uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami, które są rozwiązywane przez studentów Wydziału Mechanicznego w ramach procesu dydaktycznego, w tym również kół naukowych w wykorzystaniem produktu Autodesk Simulation Mechanical (ASM). Omówione również będą przykłady zagadnień rozwiązywanych przy wykorzystaniu tego produktu we współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami.
  13:30

  1. Dirk Ditschke, Autodesk, Włodzimierz Dżygadło, PROCAD
  2. Krzysztof Olejarczyk, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 • +Interaktywne uwzględnienie potrzeb klienta w procesie projektowania – konfiguratory

  MFG 3: sprzedaż i zarządzanie
  Upowszechnienie treści cyfrowych i narzędzi komunikacji mobilnej, ciągła edukacja Klientów i wzrost ich oczekiwań co do sposobów prezentacji i czytelności form przekazu stawia nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami. Pomocne okazują się tu narzędzia Autodesk – wspomagające komunikację z Klientem w zakresie wizualizacji, interaktywnej prezentacji i pre-konfiguracji zaawansowanych prototypów cyfrowych 3D on-line: platforma A360, A360 Team, Configurator 360 i technologia iLogic.
  13:30

  — Piotr Gwiazdowicz, Łukasz Borkowski, MAT Usługi Informatyczne

 • +Wykorzystanie Fusion 360 w procesie tworzenie projektów i druku 3D. Prezentacja rozwiązań 3DGence i Canon

  MFG 1: FOMT WYTWARZANIE
  Wykorzystanie funkcjonalności oprogramowania Autodesk Fusion 360  w procesie modelowania i przygotowania do druku 3D. Optymalizacja projektowania pod kątem wytwarzania. Prezentacja rozwiązań 3DGence i Canon.
  15:00

  — Andrzej Poćwierz, Autodesk Paweł Kogut, 3DGence Jacek Korzeniewski, Canon

 • +Symulacje przepływu - szerokie pole wykorzystania. Przykład Mokate.

  MFG 2: FOMT projekt i symulacje
  Omówione zostaną możliwości programu na podstawie zrealizowanych symulacji: przepływu, transferu temperatur, projektowania lamp LED, wolnego zwierciadła wody. Pokazane będą analizy systemów HVAC, symulacje pożarów, komfortu termicznego. Na przykładzie projektu ekspresu do napojów firmy MOKATE omówimy korzyści wynikające z wykorzystania w projektach komercyjnych oprogramowania.
  15:00

  — Tomasz Musialik, MAT
  Wacław Barański, ProMold

 • +Usprawnienie procesu ofertowania

  MFG 3: sprzedaż i zarządzanie
  Proces ofertowania ma kluczowe znaczenie dla profitowości firmy i dla skutecznego zarządzania firmą. Dobrze przygotowana oferta wymaga zaangażowania działu projektowego oraz sprawnego powiązania oferty z systemem finansowym i magazynowym, zarządzanym za pomocą systemów ERP. Narzędzia firmy Autodesk oraz oferowana przez jej partnerów integracja umożliwiają przygotowanie oferty szybciej i z większą dokładnością. Rozwiązanie oparte o wspomniane narzędzia pokazano na rzeczywistych przykładach.
  15:00

  Konrad Donder, Aplikom

 • +Designing for new production technologies

  MFG 1: FOMT WYTWARZANIE
  Sesja w języku angielskim
  Additive manufacturing (3D Printing) is moving from a prototyping application to an industrial application, were you manufacture functional products. In this session we will give you an overview about industrial additive manufacturing, the opportunities it enables for innovative products and what needs to be done to optimize your design for additive manufacturing.
  16:30

  — Lieven Grauls, Autodesk

 • +Data management at the design department

  MFG 2: FOMT projekt i symulacje
  Sesja częściowo w języku angielskim
  Increasing product complexity and customization, shortening time to market, outsourcing more engineering services are just a few challenges almost every design department is dealing with. There is no time anymore for repetitive manual tasks, reworks or reinventing already invented designs. This session will provide you a comprehensive view how Autodesk data management solutions help to others to improve processes in their design departments and make them ready for any upcoming industry changes.
  16:30

  — Kamil Cejpek, Autodesk

 • +Innowacyjność w świetle idei dostarczenia produktu jako serwisu na przykładzie firmy ARCAD (maszyny wyburzeniowe)

  MFG 3: sprzedaż i zarządzanie
  Definicja innowacyjności jest związana z potrzebami końcowego odbiorcy produktu. Innowacyjność wymaga poprawy komunikacji i zmian w funkcjonowaniu procesów. Tradycyjny proces PLM nie zapewnia właściwej interakcji z odbiorcą. Możliwość dostarczenia produktu w postaci serwisu wiąże się z indywidualnym jego dostosowaniem do potrzeb klienta. Studium koncepcji dostawy maszyn wyburzeniowych i ich oprzyrządowania jako serwisu przedstawiono na przykładzie ich producenta − firmy Arcad z Wrocławia.
  16:30

  — Damian Derlukiewicz, Politechnika Wrocławska

MEDIA I ROZRYWKA

 • +1. Future of Making Things in Media and Entertainment
  2. Narzędzia Autodesk w branży kreatywnej – najlepsze praktyki

  M&E
  Sesja częściowo w języku angielskim
  The future of making is here, bringing with it radical changes in the way things are designed, made, and used. It’s disrupting every industry: architecture, engineering, and construction; manufacturing; and media and entertainment.
  With the right knowledge and tools, this disruption is your opportunity. Learn how the next generation of digital technology will change the way things are designed and made.
  Shotgun - Managing a multi-vendor pipeline, keeping supervisors and artists updated and the overall project on schedule and budget is a tricky thing. We will show you the examples how Shotgun sitting at the heart of the pipeline was essential for making it work: from the powerful review, production tracking, and asset management to keeping everyone connected to each other and their work.
  11:30

  1. Olga Fusseder, Autodesk
  2. Marek Gajowski, Platige Image

 • +1. Wykorzystanie narzędzi Autodesk przy produkcji animacji z Motion Capture dla rynku gier
  2. Stingray Real-time & VR Part 1 (introduction & basics)

  M&E
  Sesja częściowo w języku angielskim
  1. Motion Capture pozwala na odwzorowanie ruchu aktora poprzez umieszczenie na jego ciele odpowiednio rozmieszczonych markerów, których położenie rejestrują kamery. Zrealizowane w ten sposób nagrania pozwalają na nadanie wygenerowanej komputerowo postaci realistycznego ruchu. Szybkość tworzenia animacji dzięki systemowi ogranicza koszty produkcji i minimalizuje czas. Wierność ruchu powoduje, że animacja staje się w 100% realistyczna i wciąga gracza – obserwatora w stworzony świat wirtualny.
  2. Whether you’re using VR today, or just exploring the possibilities, Stingray is ready to help you build compelling, interactive VR experiences. Make your 3ds Max visualizations fully interactive by programming interaction points into Stingray's real time environment to customize design elements.
  13:30

  1. Łukasz Kubiński, Mariusz Radomski, Dash Dot Creations
  2. Alex Horst, Autodesk

 • +Stingray Real-time & VR Part 2 (following on from part 2, learning to add interactivities and VR in Stingray and 3dsMax)

  M&E
  Sesja w języku angielskim
  3ds Max software is now fully integrated with the Stingray design engine to help create engaging and immersive design experiences.
  Plus, easy access to the Creative Market 3D content store can make quick work of adding entourage items such as people, cars, and furniture.
  15:00

  — Alex Horst, Autodesk

 • +3dsMax for Architectural Visualisation

  M&E
  Sesja w języku angielskim
  Let’s go through the steps of creating a complex architectural scene in a way that makes it quick to create, easy to edit and fast to render. Learn about the various modeling techniques essential to architectural workflows and how to handle any scale of architectural project and easily complete them within very short deadlines.
  16:30

  — Alex Horst, Autodesk

SESJE DODATKOWE

 • +AutoCAD we współczesnym procesie projektowania – Tips and Tricks

  Dodatkowa
  W prezentacji zostaną poruszone następujące zagadnienia:
  1. Dlaczego od 34 lat ciągle AutoCAD?
  2. Współczesne obszary efektywnego zastosowania systemu AutoCAD i AutoCAD LT.
  3. Przykłady zadań (AutoCAD 2017 PL):
  – modelowanie nieparametryczne,
  – modelowanie parametryczne.
  4. Efektywność projektowania (AutoCAD 2017 PL).
  5. Efektywność obsługi systemu (AutoCAD 2017 PL).
  6. Co dalej z systemem AutoCAD?
  11:30

  — Andrzej Jaskulski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 • +1. Integracja Inventora oraz systemu zarządzania dokumentacją Vault z systemami zewnętrznymi (ERP)
  2. Autodesk Inventor + Autodesk Vault + Woodwork for Inventor jako komplementarny system projektowy dla branży meblarskiej

  MFG 3: sprzedaż i zarządzanie
  1. Podczas prezentacji zajmiemy się zagadnieniami takimi jak: tworzenie/ zarządzanie listami części w Inventorze, rozbudowywanie listy części w programie Vault oraz funkcjonalnościami Vaulta (elementy oraz zlecenia zmiany jako koncepcje wspomagające zarządzaniem cyklem życia projektu) i możliwością wymiany danych Vaulta (także poprzez programy dodatkowe).
  2. Trendy w projektowaniu mebli wymagają coraz większych umiejętności od konstruktorów i technologów, co stawia wysokie wymagania przed oprogramowaniem. Poziom skomplikowania stosowanych rozwiązań spowodował konieczność integracji osobnych modułów w komplementarne systemy do komunikacji, projektowania, zarządzania i organizacji produkcji. Takim systemem jest Woodwork for Inventor v7 oparty na serii rozwiązań Autodesk.
  11:30

  1. Krzysztof Wiśniewski, P.A. NOVA
  2. Maciej Rataj, Cadsoft, Paweł Chwała, Fabryka Mebli Ryś

 • +Biznes jest oparty na stacjach roboczych. Dlaczego warto inwestować w niezawodność i precyzję stacji roboczych DELL Precision?

  sesja dodatkowa
  11:30

  — Konrad Pleban, Dell EMC

 • +Chmura danych i mobilne zarządzanie informacją na budowie (pierwsze wdrożenie BIM360 w Polsce) – doświadczenia Skanska

  Dodatkowa
  W trakcie prezentacji omówiona zostanie metodyka pracy na projekcie BIM ze szczególnym naciskiem na zastosowanie systemów mobilnych, umożliwiających zarządzanie wymianą informacji, zdalne raportowanie, śledzenie obiektów za pomocą kodów QR oraz wykorzystanie modeli BIM na budowie. Studium przypadku w oparciu o pierwsze wdrożenie Autodesk BIM360 Field i BIM Glue w Polsce (projekt Green2Day, Wrocław) w odniesieniu do doświadczeń globalnych Skanska jako jednego z największych użytkowników tych systemów na świecie.
  13:30

  — Maciej Smoliński, Skanska

 • +1. BIM w praktyce. Doświadczenia firmy ENERGOPROJEKT Warszawa.
  2. Wielobranżowa koordynacja przestrzeni projektowej z wykorzystaniem i optymalizacją narzędzi BIM w biurze inżynieryjnym. Doświadczenia firmy WSP Polska.

  Best practices / user to user
  1. Podczas tej sesji przedstawimy nasze doświadczenia z wdrażania technologii BIM. Omówimy rezultaty i potencjalne korzyści z wdrożenia BIM w branży energetycznej.
  2. Przedstawienie wykorzystania różnych programów Autodesk, takich jak Revit, Dynamo, BIM 360 Glue i innych, w codziennym projektowaniu konstrukcji i w koordynacji wielobranżowej w oparciu o metodykę BIM, na konkretnych przykładach projektowych.
  13:30

  1. Robert Kiedryński, ENERGOPROJEKT Warszawa
  2. Michał Doboszyński, Tomasz Olechowski, Kamil Zieliński, WSP Polska

 • +BIM Mandates under construction in Europe – join the discussion

  sesjs sponsorska
  Sesja częściowo w języku angielskim
  BIM Mandates under construction processes in Europe. Where we are and where we are going. Best practices from UK, France, Spain, Germany. Poland on the global BIM map.
  13:30

  — Emmanuel Di Giacomo, Autodesk

 • +iPad Pro w architekturze, na budowie i w fabryce – sprawdź jak mobilnie tworzyć i korzystać z modeli cyfrowych

  sesja dodatkowa
  Proces tworzenia i produkcji w Twojej firmie bardziej mobilny? Sprawdź, jak to zrobić, korzystając z aplikacji Autodesk – AutoCAD 360, Formit (projektowanie koncepcyjne w architekturze), Fusion 360 (projektowanie, weryfikacja i optymalizacja w przemyśle) i A360 (współdzielenie, przeglądanie i recenzowanie) na najnowszych iPadach Pro. Wypróbuj i zadaj pytania podczas specjalnej sesji prowadzonej wspólnie przez specjalistów Autodesk i iSpot.
  13:30

 • +Jak zacząć z BIM w pracowni - standardy, biblioteki, procesy w oparciu o rozwiązania Autodesk

  Dodatkowa
  Wdrożenie technologii BIM jest procesem w skład którego wchodzi: dobór oprogramowania, określenie celu wdrożenia, wybór optymalnego sposobu wymiany informacji, wyznaczenie zespołu wdrożeniowego. Każdy z etapów wdrożenia powinien być wcześniej przemyślany i zaplanowany tak, aby wykluczyć wszystkie przeszkody, uniemożliwiające osiągnięcie celu. Opierając się o wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu tej technologii, przedstawię w jakiś sposób należy prawidłowo podejść do tego zagadnienia.
  15:00

  — Jakub Kulig, Robobat Polska

 • +1. Proces implementacji BIM z perspektywy firmy wdrażającej - czy BIM to przyszłość rynku budowlanego?
  2. BIM management on large scale building projects

  Best practices / user to user
  1. Początki CAD w PL (AutoCAD v.2.93) na bazie własnych doświadczeń. Modelowanie 3D–czy to już BIM? Podczas prezentacji poruszymy zagadnienia: nakład pracy a efekty, wydajność oprogramowania, sprzętu i ludzi. W drugiej części omówimy projektowanie CAD w branży motoryzacyjnej. Zaprezentujemy serię case studies: BIM/5D na etapie przetargu, w fazie projektowej i w trakcie realizacji. Zastanowimy się czy BIM/5D to kamień milowy w przemyśle budowlanym.
  2. Sesja w języku angielskim
  This presentation includes a practical example of the preparation for an ambitious BIM collaboration process around a large-scale prison project DBFMO > 100,000 m². A BIM process was started from the initiative of the construction consortium with as a primary goal to keep costs under control, keep continuity in verification of the Brief, reduce failure costs during execution phase by more effective coordination during design phase of the project. During this project, all design disciplines, (from 4 different countries) under the guidance of the contractor knowingly and actively cooperate with Closed BIM (Revit). Bimplan was hired as a BIM manager to make an extensive BIM Execution plan to which all participants needed to abide. During the presentation the process of developing this BIM Execution plan will be explained. Topics include PASS 1192-3, General requirements, Modelling & ICT requirements, LOD definitions, Revit, Navisworks, Revit Server, Systems Engineering, Bill of Quantities management – conclusion + lessons learned.
  15:00

  1. Wojciech Kozłowski, AEC Design, Albert Krupiński, Strabag
  2. Jan Van Sichem, Bimplan

 • +BIM Mandates under construction in Europe / Legislacja w zakresie BIM w budowie – Polska, Europa – dołącz do dyskusji

  sesja dodatkowa
  Sesja częściowo w języku angielskim / dyskusja w języku polskim
  BIM Mandates under construction processes in Europe. Where we are and where we are going. Best practices from UK, France, Spain, Germany. Poland on the global BIM map. / Proces legislacyjny BIM w Europie i na świecie. Gdzie jesteśmy, dokąd idziemy. Fakty i mity o legislacji BIM. Polska na globalnej mapie BIM. BIM w zamówieniach publicznych.
  Moderatorem dyskusji będzie Bohdan Lisowski Bohdan Lisowski – Prezes Oddziału SARP w Krakowie, Pełnomocnik ZG SARP ds. BIM. W dyskusji udział wezmą: Mariusz Ścisło – Prezes SARP, Rafał Siek – Architectural Technician/ BIM Coordinator, BAM Design, Emmanuel Di Giacomo – EMEA BIM Ecosystem Business Development Manager, Autodesk
  15:00

  Emmanuel Di Giacomo, Autodesk
  Moderator: Bohdan Lisowski, SARP
  Paneliści: Mariusz Ścisło, SARP
  Rafał Siek, Bam Design
  Emmanuel Di Giacomo, Autodesk

 • +Wdrożenie systemu do projektowania zgodnego z BIM oraz przygotowywanie danych w postaci GIS dla inwestora

  Best practices / user to user
  Prezentacja będzie podzielona na trzy części tematyczne. W ramach części I zaprezentowana zostanie firma BSiPG Gazoprojekt S.A. W części II przedstawione zostaną wymagania inwestora w zakresie GIS. Wymagania te zostaną opisane na podstawie doświadczeń pozyskanych przy wykonywaniu dokumentacji projektowych dla Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A. Część III prezentacji dotyczyła będzie samego procesu projektowania z wykorzystaniem narzędzi GIS i BIM oraz płynących z tego korzyści.
  16:30

  — Rafał Przybyłkiewicz, BSiPG Gazoprojekt

WARSZTATY

 • +AutoCAD Plant 3D – zaawansowane możliwości konfiguracji stylu dokumentacji ISO oraz zestawień materiałowych

  Warsztaty
  W trakcie warsztatów skoncentrujemy się na możliwościach jakie daje praca z programem AutoCAD Plant 3D.Na spotkaniu zarówno nowi, jak i doświadczeni użytkownicy aplikacji znajdą coś dla siebie. Całość rozpoczniemy od prezentacji możliwości projektowania schematów technologicznych w AutoCAD P&ID oraz modeli trójwymiarowych w AutoCAD Plant 3D. Kolejnym etapem będzie tworzenie dokumentacji płaskiej Ortho oraz ISO. Całość zakończymy zaawansowanymi możliwościami konfiguracji programu tak, aby zestawienia materiałowe czy dokumentacja płaska wyglądały dokładnie tak jak życzy sobie potencjalny inwestor. Umiejętności, które zdobędzie uczestnik warsztatów to możliwość zarządzania zaawansowanymi ustawieniami AutoCAD Plant 3D oraz generowanie zestawień materiałowych w wybranym przez siebie stylu.
  Wymagany sprzęt: laptop oraz AutoCAD Plant 3D 2017 + service pack 1 (https://www.autodesk.com/products/autocad-plant-3d/free-trial)
  11:30

  — Michał Mądrzak, MAT

 • +Projektowanie sceny 3D pod realizację animowaną w technice 3D – plakat, reklama i filmy animowane

  Warsztaty
  Wspólnie wykonamy i omówimy opracowanie danego elementu, przećwiczymy techniki wykonania składowych w małych zadaniach projektowych obejmujących modelowanie produktu w 3ds Max + mapowanie etykiety 2D, pracę z materiałami, oświetleniem i teksturowaniem, a także ustawianiem kamer i tworzeniem animacji. Przygotujemy opracowanie animowanego tekstu reklamowego w środowisku 3D, oraz poruszymy kwestie ustawienia renderera i animacji obiektu. Warsztat dla średnio zaawansowanych użytkowników 3ds Max. Celem warsztatów jest odtworzenie zniszczonego elementu, do którego nie posiadamy dokumentacji technicznej. Pierwszym etapem warsztatów będzie krótkie wprowadzenie nt. projektowania pod druk 3D. Następnie zajmiemy się tworzeniem modelu 3D za pomocą oprogramowania Autodesk Inventor. Kolejnym krokiem będzie drukowanie elementów oraz nanoszenie niezbędnych poprawek. Pod koniec warsztatów wspólnie podsumujemy cały proces.
  11:30

  — Bartłomiej Sokół, PCC Polska

 • +Fusion 360 - bazująca na chmurze kompleksowa platforma do projektowania, wizualizacji i wytwarzania produktów

  Warsztaty
  Uczestnik warsztatów dowie się jak w jaki sposób skonstruowany jest proces projektowania w programie Fusion 360 oraz jak wydajnie korzystać z funkcjonalności chmury Autodesk A 360.
  Ćwiczenia w aplikacji Fusion 360 dotyczyć będą zarządzania i udostępniania projektów, podstawowych funkcji programu tj. modelowanie bryłowe i powierzchniowe, projektowanie zespołów - ich animacja i prezentacja, tworzenie dokumentacji 2D oraz liniowa analiza naprężeń.
  Wymagany sprzęt: laptop oraz Fusion 360, pliki do ćwiczeń na A360
  11:30

  — Piotr Burzyński, PROCAD

 • +Warsztaty Autodesk Simulation CFD – praca z programem na podstawie przygotowanych przykładów

  Warsztaty
  Pierwszy dla branży mechanicznej PLANT System, gdzie analizie zostanie poddany wymiennik liniowy. Interaktywne przejęcie modelu opracowanego w Autodesk INVENTOR i przygotowanie analiz: przepływu i transferu temperatur. Drugi przykład dla branży AEC – adopcja modelu opracowanego w Autodesk REVIT i przeprowadzenie symulacji działania instalacji HVAC oraz symulacji rozchodzenia się dymu w trakcie pożaru.
  11:30

  — Łukasz Borkowski, MAT

 • +Wykorzystanie narzędzi Revit Structure do modelowania konstrukcji budynku żelbetowego

  Warsztaty
  Omówimy wykorzystanie Revit Structure do modelowania konstrukcji budynku żelbetowego: wstawimy podstawowe elementy konstrukcyjne, wykorzystamy rodziny revitowe, ustalimy zależności i wiązania pomiędzy elementami konstrukcji. Następnie skupimy się na modelu analitycznym: sprawdzimy spójność i dokonamy korekty oraz poznamy sposoby wyświetlania modeli, a także metodę optymalizacji (Adjust Analitycal, Align Walls, Rigid Links, Nodes). Dokonamy obliczeń statycznych, wyeksportujemy model z Revita do Robot Structural Analysis. Wykorzystamy także metodę Direct i format wymiany smxx. Zajmiemy się szczegółową dokumentacją warsztatową konstrukcji żelbetowej.
  Wymagany sprzęt: laptop oraz
  1. Autodesk Revit 2017
  2. Autodesk Robot Structural Analysis 2017
  3. Wtyczka do Revita umożliwiająca współpracę z robotem: Structural Analysis Toolkit 2017. Do pobrania: https://apps.autodesk.com/RVT/pl/Detail/Index?id=5990906472327823538&appLang=en&os=Win64
  11:30

  — Andrzej Jakubowski, PROCAD

 • +Projektowanie nietypowych konstrukcji stalowych w Autodesk Advance Steel

  Warsztaty
  Projektowanie nietypowych konstrukcji stalowych oraz tworzenie dokumentacji warsztatowej przy użyciu oprogramowania Autodesk Advance Steel.
  11:30

  — Michał Nowicki, Robobat Polska

 • +Zaawansowana konfiguracja Autodesk Vault z klasyfikacją plików. Integracja z systemami ERP.

  Warsztaty
  Klasyfikacja plików w Autodesk Vault, współpraca z systemami ERP. Rozszerzenie możliwości programu Autodesk Vault dzięki MUM Pinpoint.
  15:00

  — Tomasz Kolasiński, Man and Machine Software

 • +Tworzenie nigdy nie było tak proste (jak usprawnić projektowanie i przepływ pracy dla inżynierów pracujących w Inventor).

  Warsztaty
  Podczas warsztatów z Autodesk Inventor pokażemy możliwości przepływu pracy, wykorzystania i modyfikacji posiadanych danych oraz narzędzi, jakie oferuje zintegrowane środowisko programów Autodesk. Ćwiczenia obejmą m.in. współpracę programu Inventor, AutoCAD i Showcase: wykorzystanie w Inventor modeli 3D z innych systemów CAD (modyfikacja i naprawa modeli powierzchniowych), zaawansowane modelowanie 3D, wykorzystanie modeli wielobryłowych i tworzenie fotorealistycznych wizualizacji.
  15:00

  — Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska

 • +Inżynieria odwrotna przy wykorzystaniu produktów Autodesk, skaningu i druku 3D

  Warsztaty
  Celem warsztatów jest odtworzenie zniszczonego elementu, do którego nie posiadamy dokumentacji technicznej. Pierwszym etapem warsztatów będzie krótkie wprowadzenie nt. projektowania pod druk 3D. Następnie zajmiemy się tworzeniem modelu 3D za pomocą oprogramowania Autodesk Inventor. Kolejnym krokiem będzie drukowanie elementów oraz nanoszenie niezbędnych poprawek. Pod koniec warsztatów wspólnie podsumujemy cały proces.
  Wymagany sprzęt: laptop oraz Autodesk Inventor (min. wersja 2016).
  15:00

  — Krzysztof Wiśniewski, P.A. NOVA

 • +Warsztaty Revit MEP: Usprawnienie pracy i przepływu informacji w procesie projektowania instalacji budowlanych

  Warsztaty
  Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zapoznania się z najciekawszymi funkcjami Autodesk Revit MEP, obejmującymi: pracę z wykorzystaniem fabrykatów oraz połączenie Revit MEP – CAMduct, BIM WORKFLOW: projektanci-produkcja; funkcje usprawniające projektowanie instalacji oraz tworzenie dokumentacji; tworzenie sparametryzowanych arkuszy wydruku; wprowadzanie modeli komponentów instalacyjnych z programów AutoCAD i Inventor; tworzenie prostego modelu analitycznego do przeprowadzenia analizy energetycznej.
  15:00

  — Paweł Jóźwik, MAT

 • +AutoCAD Civil 3D – powierzchniowe roboty ziemne

  Warsztaty
  Na warsztatach przeprowadzimy ćwiczenia z projektowania powierzchniowych robót ziemnych w AutoCad Civil 3D. Podczas warsztatów uczestnik nauczy się modelowania prostych zbiorników retencyjnych z optymalizowaniem nasypów i wykopów.
  Wymagany sprzęt: laptop oraz Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 PL + zalecane zainstalowanie service pack’a 1 (https://www.autodesk.pl/products/autocad-civil-3d/free-trial)
  15:00

  — Piotr Verey, MAT

 • +Warianty projektowe oraz wizualizacja w Revit 2017

  Warsztaty
  Design Option – wariantowanie projektu w zakresie jednego modelu BIM
  - zakładanie zestawów i wariantów w projekcie
  - poznamy zasady dodawania obiektów do danego zestawu wariantów, czyli co możemy, a czego nie da się wariantować ( zależności obiektów nadrzędnych i podrzędnych)
  - wyświetlimy kombinacje wariantów i przygotujemy do wizualizacji
  Wizualizacja w Revit 2017
  - ustawienie kamery, nawigacja za pomocą SteeringWhill w widoku perspektywicznym
  - ustawimy warunki środowiskowe - geolokalizacja i ustawienie słońca
  - wykonamy rendering za pomocą nowych ustawień i możliwości w Revit 2017
  - dla posiadaczy BDSU – export do 3dsMax i Showcase
  Wymagany sprzęt: laptop oraz wersje 2017: Revit, 3dsMax i Showcase
  15:00

  — Marcin Matlak, Procad