• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk FY20 Q2-Q3 – Global Field Promotion

Terms and conditions

INFORMACJE OGÓLNE

Klienci z licencjami wieczystymi mogą teraz skorzystać z promocji, aby przejść na subskrypcję i cieszyć się wszystkimi jej korzyściami. Klienci zwracający kwalifikujące się stare licencje wieczyste bez planów obsługi mogą cieszyć się większą elastycznością i opłacalnością modelu subskrypcyjnego, a przy tym zaoszczędzić do 20%** przy zakupie subskrypcji najnowszych kolekcji branżowych Autodesk i większości produktów indywidualnych, w tym AutoCAD® including specialized toolsets, AutoCAD LT®, Civil 3D®, Revit®, Inventor®, 3ds Max® i innych.

/* CODE TO ADD EXTRA QUESTION, FROM 31TH JULY - 1ST AUGUST */

Często zadawane pytania (FAQ)

 1. Na czym polega promocja Autodesk Global Field Promotion (GFP) na II i III kwartał roku finansowego 2020 dotycząca uaktualnienia licencji do subskrypcji?

  Klienci mogą zaoszczędzić do 20%** na sugerowanej przez Autodesk cenie detalicznej (SCD) kolekcji branżowych i większości produktów indywidualnych przy zakupie kwalifikujących się rocznych lub trzyletnich subskrypcji z dostępem dla jednego lub wielu użytkowników i jednoczesnym przekazaniu powiązanych z tymi licencjami, kwalifikujących się stanowisk dla produktów z lat wydania od 1998 do 2019 (włącznie) bez aktywnego planu obsługi. (Skorzystać z oferty można tylko w przypadku licencji, których plan obsługi wygasł nie później niż 30 kwietnia 2019 r.). Aby skorzystać z promocji, każdej przekazywanej licencji wieczystej musi towarzyszyć odpowiadający jej numer seryjny, który musi być ważny i kwalifikować się do udziału w promocji.

  Numery seryjne należy przekazywać pod adresem: https://www.autodesk.com/tradeinpromo lub w polu Przekazywany numer seryjny na odpowiedniej stronie Autodesk.com/subscribe.

  Pełną listę produktów wyjściowych i docelowych można znaleźć w Załączniku.

 2. Jak przebiega proces składania zamówień?

  1. Przed zakupem trzeba zwrócić numer seryjny licencji wieczystej. Wniosek na stronie https://www.autodesk.com/tradeinpromo wypełnia sam klient lub partner działający w jego imieniu.
  2. Na stronie trzeba wypełnić pola wymagane, podając między innymi nazwę klienta, przekazywany numer seryjny i adres e-mail.
  3. Po przekazaniu wskazany numer seryjny licencji wieczystej wraz ze wszystkimi odpowiadającymi mu stanowiskami zostanie oznaczony w systemie Autodesk jako nieważny lub niekwalifikujący się do przekazania w ramach innych ofert.
  4. Jeśli klient zrezygnuje z zakupu lub postanowi go anulować, przekazanie można cofnąć, wysyłając wiadomość na adres Autodesk_CS@pmci.com.
  5. Autodesk monitoruje wszystkie przekazane numery seryjne i złożone zamówienia. W razie rozbieżności między przekazanymi produktami a zamówieniem skontaktujemy się z osobą przesyłającą zgłoszenie, aby poprosić o pomoc w wyjaśnieniu sytuacji.
  6. Z zastrzeżeniem punktu 7. klient wyraża zgodę na zawieszenie przez Autodesk licencji odpowiadających przesłanym numerom seryjnym i zobowiązuje się zaprzestać używania tych licencji.
  7. Jeśli klient przekaże subskrypcję w ciągu okresu przekazania przysługującego z mocy odpowiednich Warunków użytkowania, będzie uprawniony do powrotu do licencji wieczystej. Zwrot będzie stanowić pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń.
 3. Jaki jest termin obowiązywania promocji?

  Oferta jest dostępna od 7 maja do 25 października 2019 r. włącznie.

 4. W których krajach jest dostępna promocja?

  Oferta jest dostępna na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Macedonii, Czarnogórze i Serbii, w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki (MEA) oraz w regionie śródziemnomorskim (MED). Uwaga: promocja nie jest dostępna na terenie Półwyspu Krymskiego. Dostępność produktów i warunki mogą zależeć od regionu.

 5. Jakich okresów subskrypcji dotyczy zniżka?

  Klienci przekazujący licencje wieczyste mogą uzyskać zniżkę przy zakupie subskrypcji rocznej ALBO trzyletniej.

 6. Czy zniżka dotyczy zarówno subskrypcji dla jednego użytkownika, jak i dla wielu użytkowników?

  Tak. Oferta dotyczy zarówno subskrypcji dla jednego użytkownika, jak i dla wielu użytkowników. Ponadto sposób wdrożenia przekazywanej licencji może być inny od sposobu wdrożenia kupionej subskrypcji. Klient może na przykład przekazać numer seryjny licencji AutoCAD dla jednego użytkownika, a kupić subskrypcję AutoCAD lub dowolnego innego kwalifikującego się produktu (w tym kolekcji) dla wielu użytkowników.

 7. Czy zniżka ma zastosowanie do odnowień subskrypcji?

  Nie. Oferta jest ważna tylko na nowe subskrypcje przy przekazaniu licencji wieczystych (bez planu obsługi) zgodnie z tymi Często zadawanymi pytaniami.

 8. Czy tę promocję można łączyć z innymi ofertami?

  Nie. Tej promocji nie można łączyć z innymi zniżkami, promocjami ani mechanizmami motywacyjnymi oferowanymi przez Autodesk, chyba że firma postanowi inaczej.

 9. Czy klient kupujący kolekcję Media & Entertainment Collection w promocji GFP jest uprawniony do zakupu zestawu obejmującego tę kolekcję i oprogramowanie Arnold?

  Tak, jeśli klient kupuje kolekcję Media & Entertainment Collection w promocji GFP, możliwe jest połączenie promocji z tym zestawem. Klientowi będzie wtedy przysługiwać rabat GFP od ceny kolekcji Media & Entertainment Collection oraz 5 bezpłatnych subskrypcji oprogramowania Arnold. Okres subskrypcji oprogramowania Arnold i kolekcji Media & Entertainment Collection musi być taki sam.

 10. Czy klient może rozszerzyć subskrypcję kupioną w tej promocji o prawa eksterytorialne (ETR)?

  Nie. Z subskrypcjami kupionymi w ramach tej promocji nie mogą być powiązane prawa eksterytorialne.

 11. Czy Autodesk będzie honorować zniżkę w pełnej wysokości w przypadku dodawania produktu do istniejącej subskrypcji?

  Tak, w przypadku subskrypcji na taki sam okres. W tej promocji zniżka procentowa przysługuje w pełnej wysokości** nawet wtedy, gdy klient dodaje subskrypcję dopasowaną do okresu istniejącej subskrypcji, pod warunkiem, że okres obowiązywania obu subskrypcji jest taki sam (nowa subskrypcja roczna lub trzyletnia jest dodawana do istniejącej subskrypcji rocznej lub trzyletniej).

 12. Czy od klientów wymaga się przekazania numerów seryjnych dotychczasowych licencji wieczystych?

  Tak. Aby otrzymać zniżkę, klienci muszą przekazać numery seryjne kwalifikujących się licencji wieczystych i zaprzestać korzystania ze wszystkich stanowisk odpowiadających tym numerom. Po przekazaniu nie można kolejny raz przekazać tych samych numerów seryjnych ani wykorzystać ich do ponownego uzyskania zniżki promocyjnej.

 13. Czy klienci nadal mogą używać licencji wieczystej po zakupie subskrypcji rocznej lub trzyletniej ze zniżką?

  Nie. Zgodnie z warunkami tej oferty klient zgadza się przekazać kwalifikującą się licencję wieczystą i zaprzestać korzystania ze wszystkich stanowisk powiązanych ze zwróconymi numerami seryjnymi. Jak już zaznaczono w powyższym pytaniu 2.4, w celu anulowania lub zwrotu zamówienia klient powinien napisać na adres Autodesk_CS@pmci.com.

 14. Jak klient może ustalić, czy może wykorzystać dany numer seryjny licencji wieczystej?

  Licencję identyfikowaną przez numer seryjny można wykorzystać, jeśli jest ona licencją wieczystą na kwalifikujący się produkt w wersji z lat od 1998 do 2019 bez planu obsługi (plan obsługi wygasł nie później niż 30 kwietnia 2019 r.) i nie została przekazana w żadnej wcześniejszej promocji. Dodatkowo licencja nie mogła być wcześniej użyta do uaktualnienia licencji wieczystej ani objęta planem obsługi i zamieniona na nowszą licencję wieczystą. Dopuszczane są tylko zarejestrowane licencje komercyjne. Choć sprawdzanie numerów seryjnych nie jest podstawowym przeznaczeniem witryny zgłoszeniowej, są w niej wyświetlane informacje o tym, czy podany numer seryjny został już przekazany podczas wcześniejszej oferty przekazania — jeśli tak, nie będzie się on kwalifikować do obecnej promocji.

  Aby skorzystać z bieżącej promocji należy zwrócić ważny numer seryjny.

  Uwaga: klient może zamówić dostarczany bezpośrednio przez Autodesk Raport na temat licencji, który zawiera wykaz wszystkich zasobów klienta, w tym kwalifikujących do udziału w promocji.

 15. Ile subskrypcji promocyjnych można kupić na podstawie jednego numeru seryjnego?

  Klienci są uprawnieni do zakupu jednej nowej subskrypcji rocznej lub trzyletniej na każde stanowisko powiązane ze zgłoszonymi, kwalifikującymi się numerami seryjnymi, maksymalnie do 50 stanowisk.

 16. Co z klientami posiadającymi multipaki lub wiele stanowisk przypisanych do jednego numeru seryjnego?

  Klienci są uprawnieni do zakupu jednej subskrypcji promocyjnej na każde stanowisko powiązane z ważnym numerem seryjnym (maksymalnie do 50 stanowisk), ale każdy numer seryjny można zgłosić tylko raz.

  Przykład: klient ma pięciopak AutoCAD LT® 2015. Jest on uprawniony do uzyskania zniżki na maksymalnie 5 nowych subskrypcji. W chwili zgłoszenia klient zwróci wszystkich 5 licencji wieczystych AutoCAD LT® 2015, niezależnie od liczby nowych subskrypcji kupowanych w cenie promocyjnej.

  Możliwe są wyjątki w przypadku klientów, którzy chcą kupić mniejszą liczbę nowych subskrypcji, a nie chcą zwracać wszystkich licencji powiązanych z danym numerem seryjnym (w tym przykładzie klient może chcieć zwrócić trzy licencje wieczyste, a zachować dwie). W tych szczególnych przypadkach należy skontaktować się ze sprzedawcą Autodesk, który udzieli niezbędnej pomocy.

 17. Czy istnieje limit liczby stanowisk, które może zwrócić jeden klient?

  Tak. Zgodnie z warunkami tej promocji korzystający z niej klienci mogą zwrócić maksymalnie 50 stanowisk. Na przykład: klient może zwrócić 50 numerów seryjnych na jedno stanowisko LUB jeden numer seryjny na 50 stanowisk LUB dowolną inną kombinację nieprzekraczającą łącznie 50 stanowisk. Wyjątkiem są produkty z rodziny AutoCAD LT. W przypadku produktów z rodziny AutoCAD LT nie ma limitu liczby zwracanych stanowisk.

 18. Czy klienci muszą kupić ten sam produkt, który obejmowała przekazana licencja wieczysta?

  Nie, nie trzeba kupować tego samego produktu, ale obowiązują wyżej opisane ograniczenia dotyczące stanowisk i kryteriów kwalifikacji.

  Tabela 1. w Załączniku zawiera wykaz kwalifikujących się produktów, które można kupić w tej promocji. Tabela 2. w Załączniku zawiera wykaz produktów do kwalifikujących się do przekazania.

  Licencje na produkty Autodesk z rodziny LT można wymieniać jedynie na licencje innych produktów Autodesk z rodziny LT.

 19. Czy wszystkie nowe subskrypcje muszą dotyczyć tego samego produktu, jeśli klient ma multipak lub wiele stanowisk przypisanych do jednego numeru seryjnego?

  Nie. Klient może kupić dowolne z kwalifikujących się produktów wymienionych w tabelach w załączniku, zgodnie z opisanymi wymaganiami i w liczbie nieprzekraczającej liczby zamienianych licencji.

 20. Czym promocja GFP na II kw. dotycząca uaktualnienia licencji do subskrypcji różni się od oferty przejścia na subskrypcję?

  Promocja GFP na II kw. dotycząca uaktualnienia licencji do subskrypcji to ograniczona czasowo oferta kierowana do klientów posiadających stare licencje wieczyste bez aktywnych planów obsługi (plan obsługi wygasł nie później niż 30 kwietnia 2019 r.). Umożliwia ona przekazanie starych licencji i zaoszczędzenie do 20%** przy zakupie kwalifikujących się nowych, rocznych lub trzyletnich subskrypcji Autodesk.

  Oferta przejścia na subskrypcję jest przeznaczona dla klientów, którzy zbliżają się do końca okresu obowiązywania planu obsługi, i umożliwia przejście na subskrypcję z gwarancją promocyjnych warunków cenowych w kolejnych latach. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.autodesk.pl/campaigns/maintenance-to-subscription.

 21. Czy ta promocja jest dostępna w Sklepie Autodesk?

  Tak, jest dostępna w wybranych sklepach Autodesk. Subskrypcje roczne i trzyletnie na produkty umożliwiające skorzystanie z tej oferty są dostępne w wybranych sklepach internetowych Autodesk. Informacje na temat lokalizacji można znaleźć na stronie Autodesk.com.

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Poniżej przedstawiono listę subskrypcji dostępnych w promocji. Klienci mogą uzyskać do 20% zniżki od SCD przy zakupie subskrypcji rocznej ALBO trzyletniej i przekazaniu licencji wieczystej. SCD subskrypcji trzyletniej uwzględnia 10% oszczędności w porównaniu z trzykrotną ceną subskrypcji rocznej.

Tabela 2

Poniżej przedstawiono listę licencji wieczystych kwalifikujących się do przekazania.

Kwalifikujące się do przekazania licencje wieczyste na produkty z lat 1998–2019* bez aktywnego planu obsługi (plan obsługi wygasł nie później niż 30 kwietnia 2019 r.)
Ogólne projektowanie AutoCAD® / AutoCAD® for Mac
AutoCAD® Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
Architektura, inżynieria i budownictwo Advance Steel Premium/ Advance Steel AutoCAD® Bundle/ Advance Concrete
AutoCAD® Architecture / Architectural Desktop
AutoCAD® LT Civil Suite
AutoCAD® Map3D
AutoCAD® MEP
AutoCAD® P&ID
AutoCAD® Plant 3D
Building Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
CAiCE Visual Construction/Roads/Survey/Survey and Roads
Civil 3D®
Fabrication Products
Infrastructure Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
InfraWorks™/ Infrastructure Modeler
Navisworks® Manage
Plant Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
Revit® Architecture/ Revit® MEP/ Revit® Structure
Revit®
Robot™ Structural Analysis Professional
Animacja 3ds Max®
3ds Max® Design
3ds Max® Entertainment Creation Suite Standard
Entertainment Creation Suite Ultimate
Maya®
Maya® Entertainment Creation Suite Standard
Maya® LT*
Maya® Unlimited/Complete
MotionBuilder
MFG Alias Design
AutoCAD® Electrical
AutoCAD® Mechanical
CFD Design Study Environment
CFD (Basic, Advanced, Motion)
Factory Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
HSMWorks Premium/Professional
Inventor® HSM, Inventor HSM Professional
Inventor®/ Inventor® Engineer-to-Order/ Inventor® Professional/ Inventor® Publisher
Moldflow Adviser (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Design
Moldflow Insight (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Synergy
Nastran
Nastran In-CAD
Product Design Suite (Standard, Premium, or Ultimate)
Showcase®
Simulation Mechanical
Vault Office
Vault Professional
Vault Workgroup
Rodzina LT AutoCAD® LT / AutoCAD® LT for Mac*
Inventor LT™
AutoCAD Inventor LT™ Suite
Revit LT™
AutoCAD Revit LT™ Suite
Delcam ArtCAM®, Standard, Premium, Ultimate
FeatureCAM® Standard, Premium, Ultimate
PowerInspect® Standard, Premium, Ultimate
PowerMill® Standard, Premium, Ultimate
PowerShape® Standard, Premium, Ultimate