Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Jakiego oprogramowania użyć? To zależy, jaki będzie zwrot z inwestycji

Autor: Robert Green

Pytanie o wybór optymalnego oprogramowania pojawia się we wszystkich środowiskach projektowych — zastanawiają się nad tym zarówno użytkownicy programów jak i osoby podejmujące strategiczne decyzje w firmie — wszyscy pytają o to, jakie oprogramowanie będzie najlepsze dla ich działalności.

Odpowiedź na pytania Czy AutoCAD jest lepszy niż LT? albo Czy Revit faktycznie jest lepszym wyborem niż AutoCAD Architectural? musi być poprzedzona szczegółową i rzetelną analizą wspomnianych produktów. Ta analiza szybko wskaże, że kluczowym zagadnieniem nie powinno być pytanie Ile te narzędzia kosztują i czy naprawdę są tyle warte? ale Które narzędzie jest najlepsze dla Twoich użytkowników i Twojej firmy? Na to pytanie odpowiedź muszą znaleźć zarówno użytkownicy, menedżerowie CAD i menedżerowie projektu.

Gdy postawimy właściwe pytanie odpowiedź staje się prosta: Korzystaj z takich narzędzi, które zapewnią największą wydajność Twoich pracowników i które przyniosą Twojej firmie najwyższy zwrot z inwestycji.

Czym jest zwrot z inwestycji?

Zwrot z inwestycji to doskonały, a przede wszystkim prosty sposób na podejmowanie złożonych decyzji dotyczących zakupu oprogramowania CAD na podstawie podejścia matematycznego opartego o dane. Kierując się tą wartością przedsiębiorstwa mogą podejmować decyzje dotyczące licencji na oprogramowanie na podstawie solidnej logiki biznesowej, a nie tylko pragnień i emocji.

Podstawowe równanie zwrotu z inwestycji jest bardzo proste:

Jeśli zastanowimy się nad tym równaniem w kontekście oprogramowania, jasne jest, że w celu uzasadnienia kosztu zakupu oprogramowania bądź licencji muszą powstać oszczędności wynikające z jego użytkowania. A ponieważ kluczowym czynnikiem w tym równaniu są oszczędności dzielone przez koszty, sposobem na osiągnięcie najlepszego zwrotu z inwestycji jest maksymalizacja oszczędności przy minimalizacji kosztów.

Wyobraźmy sobie prosty scenariusz:

Jeśli firma może nabyć za 500 USD roczną licencję na oprogramowanie, które przyniesie 2000 USD oszczędności poprzez obniżenie kosztów pracy, wówczas zwrot z inwestycji wyniesie zadziwiające 400% — przedstawia to poniższa ilustracja.

Dlaczego jest to takie ważne?

Jeśli dzięki inteligentnemu wykorzystaniu oprogramowania CAD pomożesz firmie zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty, Twoja posada będzie bezpieczna.
Sposób myślenia o oprogramowaniu CAD i zwrotach inwestycji zwykle zależy od roli w organizacji, przy czym w większości firm można poczynić następujące obserwacje:

Użytkownicy systemów CAD i menedżerowie systemów CAD — obie te grupy szukają oszczędności, które są możliwe dzięki nowym technologiom oprogramowania CAD.

Menedżerowie systemów CAD i menedżerowie projektów — obie te grupy próbują kontrolować koszty powiązane z wdrażaniem nowego oprogramowania CAD.

Zarząd — ten sprawdza, czy oszacowania oszczędności i kosztów są odpowiednio uzasadnione i czy możliwe będzie osiągnięcie wysokiego zwrotu z inwestycji.

Poniżej możesz prześledzić kluczowe działania o wysokim zwrocie z inwestycji związane z użyciem oprogramowania (uporządkowane według ról użytkowników w organizacji):

Użytkownicy systemów CAD i menedżerowie systemów CAD — poszukiwanie nowych sposobów korzystania z oprogramowania CAD w celu szybszego wykonywania zadań.

Menedżerowie systemów CAD i menedżerowie projektów — dbanie o to, aby nowe oprogramowanie CAD działało i mogło być wdrażane bez przekraczania założonego budżetu.

Zarząd — poddawanie wszystkiego w wątpliwość i sprawdzanie wszystkich obliczeń.

Oszczędności: Czas = pieniądze

W większości środowisk projektowych czas trwania zadania opartego na oprogramowaniu CAD jest mierzony w godzinach, jakie należy poświęcić, aby zrealizować zadanie od początku aż do uwag końcowych. Następnie liczba godzin jest mnożona przez godzinową stawkę użytkownika oprogramowania CAD, co daje łączy koszt projektu:

Koszt projektu = czas (w godzinach) x stawka za pracę (stawka pieniężna/godz.)

To równanie prowadzi do następujących wniosków:

  • Czas to rzeczywiście pieniądz, ponieważ czas jest wprost proporcjonalny do kosztu projektu
  • Im wyższa jest stawka za pracę, tym większe są koszty projektu
  • Jeśli stawki za pracę pozostają niezmienne, wówczas jedynym sposobem na obniżenie kosztu projektu jest skrócenie czasu

Użytkownicy systemów CAD — począwszy od kreślarzy, a na inżynierach skończywszy mają wysokie stawki za pracę, dlatego skrócenie czasu ich pracy prowadzi do rzeczywistych oszczędności. Jeśli możliwe jest korzystanie z bardziej wydajnego oprogramowania w celu zaoszczędzenia czasu, wdrożenie tego oprogramowania ma szanse się zwrócić właśnie w postaci obniżonych kosztów projektu.

Logiczną kontynuacją wywodu będzie pytanie Gdzie w konkretnym środowisku CAD kryją się największe oszczędności?

Znajdowanie oszczędności i ich analiza ilościowa

W celu znalezienia potencjalnych oszczędności w firmowym środowisku CAD wszyscy użytkownicy i menedżerowie CAD powinni zadać sobie następujące pytania:

Które wykonywane przeze mnie czynności są najbardziej nadmiarowe? 
Znajdź czynności, które powtarzasz najczęściej, a znajdziesz największy potencjał dla automatyzacji i wdrożenia bardziej inteligentnego oprogramowania CAD.

Co sprawia, że popełniam błędy? 
Błędy często są spowodowane działaniami człowieka lub błędami obliczeń, a te mogą zostać wyeliminowane przez bardziej inteligentne oprogramowanie. Jeśli możliwe jest wdrożenie takiego oprogramowania CAD w celu wykonywania typowych obliczeń inżynieryjnych, mechanicznych lub architektonicznych, zaoszczędzisz czas, który w przeciwnym wypadku przeznaczysz na korygowanie błędów.

Jakie problemy ma większość innych użytkowników? 
Jeśli zastosujesz oprogramowanie CAD, które wyeliminuje problemy dotyczące Ciebie i Twoich współpracowników, znajdziesz jeszcze większy potencjał oszczędności.

Co mogę robić lepiej? 
Zamiast myśleć tylko o czasie, pomyśl również o poprawie wyników swojej pracy i o tym, jak bardziej inteligentne oprogramowanie CAD może pomóc Ci osiągnąć ten cel. Przykłady poprawy mogą obejmować szybsze tworzenie ilustracji albo renderowania obrazów na potrzeby marketingowe, znajdowanie konfliktów w projektach architektonicznych oraz sprawniejszą obsługę prac budowlanych poprzez lepsze planowanie zagospodarowania terenów w projektach inżynierii lądowej.

Gdy wykonujesz codzienne zadania w oprogramowaniu CAD, notuj na bieżąco wszystkie pomysły dotyczące oszczędzania czasu, eliminowania problemów i poprawy jakości — zdziwisz się, ile świetnych rozwiązań przyjdzie Ci do głowy. Pamiętaj również o tym, że to zwykle najprostsze, ale często powtarzane zadania, powodują największą stratę czasu!

Hipotetyczny przykład

Przeanalizujmy teraz hipotetyczny przykład — oczywiście zaczerpnięty ze świata rzeczywistego — który ułatwi zrozumienie procesu rozpoznawania oszczędności i obliczania zwrotu z inwestycji.

Przykładowa firma: Firma XYZ Steel Detailing świadczy usługi wykonywania niestandardowych projektów. W procesie projektowym tej firmy uczestniczą projektanci elementów stalowych, którzy muszą co tydzień wykonywać wiele arkuszy rysunków wykonawczych. Typowy nakład pracy na projektanta to 150 zleceń na rok, przy czym jego przeciętne wynagrodzenie łączne wynosi 25 USD na godzinę.

Aktualnie firma korzysta z programu AutoCAD LT, ponieważ koszt licencji (360 USD rocznie) jest niższy niż koszt zakupu licencji na pełny program AutoCAD (1045 USD rocznie).

Pomysł na oszczędności: Jeden z projektantów elementów stalowych uważa, że korzystanie z pełnego programu AutoCAD byłoby bardziej produktywne, ponieważ wówczas, w celu automatyzacji żmudnych czynności i szybszego wykonywania zadań, projektanci mogliby korzystać programów AutoLISP dostępnych w domenie publicznej (które nie są obsługiwane w LT).

Aby ocenić to założenie, podjęto następujące kroki:

Porównanie: Po pobraniu 30-dniowej wersji próbnej programu AutoCAD projektant może uruchamiać niektóre programy AutoLISP w odniesieniu do części wspólnych projektów. Okazało się, że:

  • Ukończenie przeciętnego projektu realizowanego w LT trwa 12 godzin.

  • Dzięki programom AutoCAD i AutoLISP projektant może ukończyć typowy projekt w 10 godzin, co daje 2 godziny oszczędności na każdy projekt.

Obliczenie oszczędności: Koszt pracy projektanta wynosi 25 USD za godzinę, a więc na każdym projekcie można zaoszczędzić 50 USD (2 godziny x 25 USD za godzinę). Liczby robią jeszcze większe wrażenie, gdy pokażemy, że w ciągu roku projektant może zaoszczędzić 7500 USD (50 USD na projekt x 150 projektów).

Wniosek wstępny: Bez wykonywania szczegółowych obliczeń oczywiste jest, że 7500 USD oszczędności na rok bardzo dobrze uzasadnia zakup rocznej licencji na program AutoCAD za 1045 USD zamiast na program LT za 360 USD, ale przeprowadźmy dokładne obliczenia, aby się upewnić.

Obliczenie zwrotu z inwestycji:

Czy dostrzegasz wagę zwrotu z inwestycji?

Oczywiste stało się, że zdecydowanie bardziej przekonująca jest prośba o licencję na nowe oprogramowanie z powyższym obliczeniem zwrotu z inwestycji niż zwykłe żądanie Chcę nowe oprogramowanie — właśnie na tym polega moc decyzji podejmowanych w oparciu o zwrot z inwestycji.

Sposób myślenia w kategoriach zwrotu z inwestycji

Jeśli firma może znaleźć rozwiązania, które pozwolą na osiągnięcie wysokiego zwrotu z inwestycji, tak jak firma XYZ Steel Detailing z przykładu opisanego powyżej, wówczas zainwestuje ona w odpowiednie oprogramowanie, ponieważ dostrzeże w tym posunięciu możliwość osiągnięcia zwrotu. Zwykle problemem jest znalezienie funkcji oprogramowania, które zapewnią wysoki zwrot z inwestycji, a następnie odpowiednie poprowadzenie wdrożenia, aby w pełni zaadoptować te funkcje.

Firmy, które skutecznie posługują się metodą zwrotu z inwestycji, mają kilka cech wspólnych, które podsumowują następujące strategie:

Użytkownicy przekazują sugestie dotyczące oszczędności.
Któż lepiej zna niedoskonałości oprogramowania CAD, które ostatecznie mogą prowadzić do oszczędności, niż ludzie, którzy używają tego oprogramowania codziennie?

Zespoły menedżerów CAD/zarządzające projektami ustalają priorytety.
Sugestie są oceniane przez zespoły menedżerów CAD i zespoły zarządzające projektami, dzięki czemu propozycje o najwyższych możliwych oszczędnościach są przyjmowane jako pierwsze.

Zarząd śledzi oszczędności.
W miarę oceniania i wdrażania oprogramowania sugestie dotyczące oszczędności i wartości zwrotu z inwestycji są na bieżąco prezentowane zarządowi.

Firma motywuje pracowników.
Jeśli pracownik znajdzie sposób na osiągnięcie wysokiego zwrotu z inwestycji, który się sprawdzi, firma w uznaniu nagradza go za ten pomysł.

W niedługim czasie wszyscy przyjmują sposób myślenia w kategoriach zwrotu z inwestycji i każdy — począwszy od użytkownika CAD na najniższym szczeblu, po menedżera na najwyższym poziomie drabinki — rozumie, ile pieniędzy można zaoszczędzić, używając bardziej inteligentnego oprogramowania CAD. Po dłuższym czasie tworzy się kultura ciągłego doskonalenia (ujętego ilościowo w kategoriach oszczędności i zwrotu z inwestycji) i każdy poszukuje sposobów na sprawniejsze użytkowanie programów CAD w celu zwiększenia oszczędności.

Precyzyjne określanie kosztu i zwrotu z inwestycji

Przykład projektanta elementów stalowych nie uwzględniał faktu, że w celu osiągnięcia oszczędności w dziedzinie czasu wszyscy projektanci będą musieli się nauczyć używać narzędzi AutoLISP z programem AutoCAD. Zatem warto jest ocenić łączny koszt wdrożenia nowego oprogramowania:

Różnica kosztu oprogramowania. 
O ile więcej rocznie będzie kosztowało nowe oprogramowanie?

Czas wdrożenia. 
O ile dłużej menedżerowie CAD i informatycy będą wdrażać nowe oprogramowanie?

Czas szkoleń. 
Ile czasu będzie potrzeba na wyszkolenie użytkownika, który ma używać nowego oprogramowania?

Różnica w koszcie oprogramowania to wydatek cykliczny (powtarzany co roku), ale czas na wdrożenie i szkolenie jest wymagany zwykle tylko w pierwszym roku jego używania. Oznacza to, że w pierwszym roku wdrożenie dowolnego nowego oprogramowania jest bardziej kosztowne niż w kolejnych latach, dlatego należy przeprowadzić wieloletnią analizę zwrotu z inwestycji.

Będzie lepiej

Możemy teraz rozszerzyć naszą definicję zwrotu z inwestycji w oprogramowanie w następujący sposób:

Gdzie Koszty Rok 1 = Koszt oprogramowania + Szkolenia + Wdrożenie

Gdzie Koszty Rok N = Koszt oprogramowania

Jeśli rozważymy wartość zwrotu z inwestycji z kilku lat, łatwo będzie wyciągnąć następujące wnioski:

  • Zwrot z inwestycji w pierwszym roku inwestycji w oprogramowanie jest niższy niż w kolejnych latach, ponieważ koszty w tym roku są wyższe.
  • Jeśli zwrot z inwestycji w oprogramowanie w pierwszym roku jest zadowalający, wówczas w kolejnych latach zwrot będzie tylko wyższy, ponieważ zmniejszą się koszty.
  • Im dłużej oprogramowanie będzie używane, tym wyższy będzie zwrot z inwestycji.

Podsumowanie

Wybieranie najlepszych narzędzi projektowych nie polega jedynie na kupowaniu najnowszego produktu z nadzieją, że okaże się skuteczny. Analizując oszczędności w zakresie kosztów i czasu w oparciu o zwrot z inwestycji, można podejmować przemyślane decyzje, które z pewnością dobrze przysłużą się Twojej firmie.

Oczywiście podstawą jest rzetelne i dokładne przeprowadzenie analizy zwrotu z inwestycji, ale czy pewność tego, że przyczyniasz się do rozwoju swojej firmy nie jest warta tego wysiłku?

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze informacje i oferty

Zarejestruj się, aby otrzymywać oferty specjalne
i najnowsze wiadomości na swoją skrzynkę e-mail.

Zarejestruj się teraz
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD and TrustedDWG are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.

© 2017 Autodesk, Inc. Tüm hakları saklıdır.