Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

AUTODESK®INVENTOR®

Tworzenie modelu 3D z rysunku 2D

Wykorzystaj istniejące dane 2D z programu AutoCAD, aby przyspieszyć proces modelowania 3D ramienia robota. (Do wykonania ostatniego kroku w tym projekcie potrzebny jest zainstalowany program AutoCAD).

Łączny czas projektu: około 15 minut.

Obejrzyj samouczki wideo

Getting started

Pierwsze kroki

Importowanie pliku DWG i przygotowanie do tworzenia części 3D (3:20)

Completing the project

Kończenie projektu

Wstawienie pliku części do zespołu i edytowanie go (3:48)