Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

AUTODESK®INVENTOR®

Tworzenie zespołu napędu liniowego

Korzystając z komponentów modelowanych i standardowych, utworzymy zespół napędu liniowego do biurkowej, stereolitograficznej drukarki 3D, po czym przeanalizujemy jego ruchy.

Łączny czas projektu: około 20 minut.

Obejrzyj samouczki wideo

Linear drive video 1

Pierwsze kroki

Wstawianie komponentów zespołu i definiowanie wiązań (4:36)

Parametric video 2

Kontynuowanie procesu

Rozmieszczanie komponentów standardowych z biblioteki Content Center (1:43)

Parametric video 2

Kończenie projektu

Analizowanie zakłóceń i badanie ruchu (2:54)