Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

AUTODESK®INVENTOR®

Praca z danymi projektowymi w formatach zewnętrznych

Wykorzystaj komponenty z programu SolidWorks i w innych formatach zewnętrznych przy tworzeniu zespołu drukarki 3D.

Łączny czas projektu: około 20 minut.

Obejrzyj samouczki wideo

Getting started

Pierwsze kroki

Importowanie plików CAD z innej platformy (2:15)

Completing the project

Kończenie projektu

Importowanie innego modelu do zespołu i edytowanie go (3:48)