Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

AUTODESK®INVENTOR®

Prowadzenie kabli na podstawie danych układu z programu AutoCAD Electrical

Zobacz, jak skojarzyć dane z projektu elektrycznego z modelem 3D elektrycznej skrzynki sterowniczej.

Łączny czas projektu: około 10 minut.

Obejrzyj samouczki wideo

Getting started

Pierwsze kroki

Importowanie danych z projektu elektrycznego w celu zaprojektowania zespołu wiązki przewodów (5:39)