Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

AUTODESK®INVENTOR®

Tworzenie dokumentacji technicznej

Po utworzeniu widoku rozstrzelonego drukarki 3D przygotujemy sekwencję animacji, wykonamy ujęcia modelu i utworzymy opisane widoki rysunku.

Łączny czas projektu: około 20 minut.

Obejrzyj samouczki wideo

technical video 1

Pierwsze kroki

Rozmieszczanie komponentów w widoku rozstrzelonym (5:27)

technical video 2

Kończenie projektu

Wykonywanie ujęć i rysunków procesu montażu (4:49)