Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

AUTODESK®INVENTOR®

Konfigurowanie niestandardowego zespołu koła

Skonfiguruj niestandardowy zespół koła, wykorzystując funkcje iLogic i niestandardowe konfiguracje.

Łączny czas projektu: około 30 minut.

Obejrzyj samouczki wideo

Getting started

Pierwsze kroki

Edytowanie reguł iLogic używanych do skonfigurowania zespołu (4:28)

Completing the project

Kończenie projektu

Tworzenie formularza automatyzującego proces konfigurowania (3:14)