Autodesk Maya Indie

Uzyskaj dostęp do profesjonalnych narzędzi w przystępnej cenie


Obraz za zgodą Gala Yosefa

Film za zgodą Gala Yosefa

Uwolnij swoją wyobraźnię dzięki programowi Maya Indie

Teraz świeżo upieczeni absolwenci, wolni strzelcy, hobbyści czy stawiający pierwsze kroki w projektowaniu 3D graficy mogą używać programu Maya® w przystępnej cenie. Dopiero kończysz szkołę, należysz do grona niezależnych twórców lub po prostu uwielbiasz tworzyć wspaniałe obrazy w 3D? Sprawdź, czy możesz skorzystać z subskrypcji Maya Indie®. Używaj profesjonalnych narzędzi twórczych w cenie, na którą możesz sobie pozwolić.

Obraz za zgodą Volkana Kacara

Czy się kwalifikujesz?

 • Roczny przychód brutto z pracy twórczej nie może przekraczać
  100 000 EUR.
 • Licencji nie można używać do pracy nad projektem o wartości powyżej 100 000 USD.
 • Użytkownik lub organizacja może korzystać tylko z jednej subskrypcji licencji. 
 • Oferta jest dostępna w tych krajach.

Uwaga: oferta podlega pewnym ograniczeniom.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z odpowiedziami na często zadawane pytania.

Klikając poniższy przycisk „Kup program Maya Indie”, potwierdzam, że kwalifikuję się do uzyskania dostępu do programu Maya Indie.

Jeśli okaże się, że się nie kwalifikujesz, Autodesk może zawiesić lub cofnąć subskrypcję programu Maya Indie​.

Możliwości programu Maya Indie

Rozpocznij pracę w programie Maya Indie

Obraz za zgodą Alexandre’a Mougenota

Często zadawane pytania

Kto się kwalifikuje do subskrybowania programu Maya Indie?

Aby się kwalifikować do subskrybowania programu Maya Indie, należy spełnić warunki przedstawione poniżej. 

 • Roczny przychód brutto z pracy twórczej użytkownika lub organizacji nie może przekraczać progu obowiązującego w danym kraju.
 • Licencji nie można używać do pracy nad projektami o wartości powyżej 100 000 USD. 
 • Użytkownik lub organizacja może korzystać tylko z jednej (1) licencji. 
 • Program Autodesk Maya Indie jest dostępny wyłącznie w następujących krajach.
 • Dodatkowe warunki kwalifikacyjne znajdują się w sekcji poniżej.

Gdzie mogę uzyskać dostęp do programu Maya Indie?

Program Maya Indie jest dostępny w sprzedaży w ramach subskrypcji online.

Czy jako subskrybent programu Maya Indie będę mieć dostęp do korzyści z subskrypcji?

Tak, subskrybenci mają dostęp do korzyści zapewnianych przez subskrypcję Autodesk.

Czy wersja Maya Indie jest okrojona?

Program Maya Indie zawiera te same funkcje co pełna wersja oprogramowania Maya.

Czy jest dostępna bezpłatna wersja testowa programu Maya Indie?

Nie oferujemy bezpłatnego okresu testowego w przypadku programu Maya Indie. Dostępna jest jednak bezpłatna wersja testowa programu Maya.

Czy program Maya Indie jest dostępny na całym świecie?

Program Maya Indie jest dostępny wyłącznie we wszystkich standardowych witrynach sklepu internetowego Autodesk. Listę można znaleźć tutaj: Maya Indie.

Czy mogę wykupić miesięczną subskrypcję programu Maya Indie?

Program Maya Indie jest dostępny tylko w ramach rocznej subskrypcji.

Czym różni się program Maya Indie od wersji studenckiej programu Maya?

Z licencji studenckich mogą korzystać wyłącznie kwalifikujące się instytucje edukacyjne i aktualni studenci. Licencji studenckiej można używać tylko do nauki, szkoleń i badań. Z programu Maya Indie można korzystać w celach komercyjnych, zawodowych i innych celach zarobkowych.

Co się stanie po zakończeniu rocznej subskrypcji programu Maya Indie?

Podobnie jak w przypadku innych subskrypcji Autodesk, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy następuje automatyczne odnowienie subskrypcji Maya Indie. Wyjątkiem są sklepy internetowe w Indiach i Chinach, w których automatyczne odnawianie nie jest dostępne i subskrypcję należy odnowić ręcznie. Więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami automatycznego odnawiania znajdziesz tutaj.

Czy z licencji Maya Indie mogę korzystać w celach komercyjnych?

W odróżnieniu od licencji studenckiej programu Maya Indie możesz używać w celach komercyjnych, o ile spełniasz określone warunki (zob. pytanie 1).

Czy program Maya Indie obejmuje moduł renderujący Arnold?

Program Maya Indie zapewnia te same funkcje i możliwości co pełna wersja programu, w tym zintegrowany moduł renderujący Arnold.

Jestem wolnym strzelcem związanym umową ze studiem, które osiąga ponad 100 000 USD przychodu brutto. Czy mogę korzystać z programu Maya Indie?

Jeśli firma zawarła z Tobą umowę na dostarczenie konkretnego produktu cyfrowego (np. modelu lub renderowanej ramki), którego wartość wynosi poniżej 100 000 USD*, możesz skorzystać z programu Maya Indie.

 

Jeśli jednak firma zatrudniła Cię na czas pracy nad projektem, na ten okres należy zakupić pełną licencję komercyjną.  

 

* Zwróć uwagę, że ten limit zależy od kraju użytkowania.

Pracuję nad niezależną grą, która jeszcze nie przynosi żadnych przychodów. Przyznano mi natomiast dofinansowanie w wysokości powyżej 100 000 USD. Czy nadal kwalifikuję się do korzystania z programu Maya Indie?

Jeśli dofinansowanie uzyskane na grę przekracza próg 100 000 USD*, nie kwalifikujesz się do używania programu Maya Indie. W takim przypadku konieczny jest zakup pełnych wersji komercyjnych programu Maya.

 

* Zwróć uwagę, że ten limit zależy od kraju użytkowania.

Jestem członkiem niewielkiego zespołu twórców, którzy oprócz swoich głównych zajęć pracują nad dodatkowym projektem. Dochód z każdego z naszych głównych zajęć wynosi ponad 100 000 USD. Na potrzeby naszego dodatkowego projektu nie utworzyliśmy podmiotu prawnego.  Czy jeśli dochód z dodatkowego projektu wynosi poniżej 100 000 USD, kwalifikujemy się do używania programu Maya Indie?

Jeśli nie utworzono podmiotu prawnego, a przychód brutto z dodatkowego projektu wynosi poniżej 100 000 USD*, kwalifikujecie się do używania programu Maya Indie.

 

* Zwróć uwagę, że ten limit zależy od kraju użytkowania.

Jestem wolnym strzelcem i pracuję nad projektem, który ma w ostatecznym rozrachunku zarobić ponad 100 000 USD, ale na razie przychód nie sięga jeszcze tego poziomu. Czy nadal mogę korzystać z programu Maya Indie?

Tak, możesz używać programu Maya Indie do momentu, gdy Twoje przychody osiągną poziom 100 000 USD*. Wówczas należy przejść na pełną wersję komercyjną programu Maya.

 

* Zwróć uwagę, że ten limit zależy od kraju użytkowania.

Pokaż więcej często zadawanych pytań

Dodatkowe warunki kwalifikacyjne

Czy mogę uzyskać więcej informacji na temat warunków kwalifikacyjnych do programu Maya Indie?

Program Autodesk Maya Indie ma zapewnić niezależnym twórcom bardziej przystępny cenowo sposób licencjonowania programu Maya w projektach komercyjnych. Natomiast nie jest on przeznaczony dla osób lub organizacji o przychodach większych niż 100 000 USD* rocznie lub pracujących nad projektami o budżecie ponad 100 000 USD.  

 

Pamiętaj, że jeśli zatrudnia Cię organizacja, której roczny przychód wynosi ponad 100 000 USD, nie możesz uzyskać licencji na korzystanie z programu Maya Indie — bez względu na to, czy jesteś wolnym strzelcem, wykonawcą, czy pracownikiem zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. W takim przypadku należy skorzystać z pełnej licencji na subskrypcję. Firma musi nabyć licencję dla Ciebie lub możesz ją kupić samodzielnie (obciążając kosztem licencji zatrudniającą Cię firmę lub nie). W ten sposób chcemy zapewnić, by firmy płaciły nam za licencje na używane przez siebie oprogramowanie w projektach.

 

To ograniczenie ma zastosowanie, gdy osoba zatrudniona jest w organizacji, która osiąga przychód powyżej 100 000 USD rocznie. Nie ma ono zastosowania do sprzedaży dóbr cyfrowych na rzecz wspomnianych organizacji — o ile łączny roczny przychód z takiej sprzedaży nie przekracza progu 100 000 USD.

Oto kilka przykładów, które pomogą zrozumieć, w jakich sytuacjach możesz się kwalifikować do używania oprogramowania Maya Indie:

 • Tworzysz i sprzedajesz produkty cyfrowe. Zgłosiła się do Ciebie firma z branży gier o rocznych przychodach powyżej 100 000 USD, chcąc nabyć materiały (gotowe lub tworzone na zlecenie). Za dostarczony produkt otrzymujesz ustaloną kwotę. Jeśli w takim przypadku Twoje przychody wynoszą poniżej 100 000 USD, możesz korzystać z programu Maya Indie. Do przykładowych materiałów należą modele 3D, tekstury, a nawet renderowane obrazy.
 • Zgłosiła się do Ciebie firma architektoniczna osiągająca przychody ponad 100 000 USD, która chce Cię zatrudnić jako wolnego strzelca do pracy nad wizualizacją. Otrzymujesz stawkę godzinową, dzienną lub tygodniową, a po zakończeniu projektu materiały przechodzą na własność firmy. W takim przypadku nie możesz używać programu Maya Indie.

Kwestią decydującą jest rozstrzygnięcie, czy można uznać, że efekt Twojej pracy należy do Ciebie, czy też pracujesz na zlecenie. Jeśli wytwarzasz i sprzedajesz własność intelektualną oraz zarabiasz w ten sposób poniżej 100 000 USD rocznie, kwalifikujesz się do korzystania z programu Maya Indie. Jeśli pracujesz na zlecenie organizacji, której przychód wynosi powyżej 100 000 USD rocznie, nawet jeśli zarabiasz mniej, nie kwalifikujesz się do korzystania z programu Maya Indie. Oczekujemy, że firma o przychodach powyżej 100 000 USD na rok zapłaci za pełne licencje komercyjne na oprogramowanie, które jest jej (a także twórcom) potrzebne. 

 

* Zwróć uwagę, że ten limit zależy od kraju użytkowania.