Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

WARSZTATY

INNOVATION WORKSHOP

Zdiagnozuj obecny stan cyfryzacji Twojej firmy, zobacz jak wykorzystywać nowoczesne technologie do poprawy efektywności pracowników, podejmowania lepszych decyzji biznesowych i zwiększenia rentowności prowadzonych przez firmę projektów. Dowiedz się jak rozpocząć transformację cyfrową, od digitalizacji których procesów w firmie zacząć i jak przełożyć je na zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Dlaczego warto wziąć udział
w warsztacie?

To wysoce interaktywne spotkanie, pomaga w stworzeniu strategii cyfryzacji przedsiębiorstwa bazującej na pięciu kluczowych obszarach cyklu życia produktu: koncepcji, projekcie, produkcji, obsłudze klienta i usługach posprzedażowych. W efekcie firmy są w stanie podnieść swój potencjał innowacyjny i zyskać przewagę konkurencyjną wynikającą z trudno kopiowalnych innowacji procesowych i produktowych.  

Warsztaty prowadzimy w ramach inicjatywy Przyszłość Polskiego Przemysłu. Ich celem jest pomoc właścicielom i kadrze zarządzającej polskich firm produkcyjnych i przemysłowych w praktycznym zastosowaniu nowoczesnych procesów i technologii po to, by mogły tworzyć lepsze produkty, zwiększać sprzedaż, generować większe zyski i konkurować na nowych rynkach zbytu. 

Do kogo są kierowane warsztaty?

Spotkania kierujemy do osób zajmujących kierownicze stanowiska w średnich i dużych firmach przemysłowych. Zapraszamy kierowników, dyrektorów i prezesów firm produkcyjnych i projektowych. Na warsztacie dedykowanym firmie powinni być obecni kierownicy wszystkich kluczowych działów w firmie zaangażowanych w poszczególne etapy procesu produkcji: od koncepcji, przez projekt, produkcję, sprzedaż do obsługi posprzedażowej klienta (w tym serwis pogwarancyjny) – maksymalnie 20 osób.

Przygotowanie strategii digitalizacji w 3 krokach

 • Strategia digitalizacji firmy oparta na cyklu życia produktu od fazy koncepcyjnej, przez projekt i produkcję po sprzedaż i obsługę posprzedażową wraz z propozycją przejścia w przyszłości na model PaaS czyli Product-jako-Usługa.

  Warsztat

  Warsztat przeprowadzony w firmie to pierwszy krok do zbudowania strategii digitalizacji. Pozwala określić wyzwania i zbudować wstępną mapę kluczowych obszarów wymagających optymalizacji i uporządkowania. Ułatwia zrozumienie potencjalnych barier we wprowadzaniu innowacji.

 • Ankieta diagnostyczna

  Drugim krokiem jest przeprowadzenie ankiety wśród pracowników firmy z różnych działów - zajmujących się produkcją jak i obsługą klienta czy operacjami. Wyniki ankiety pozwalają ustalić główne bariery wdrażania innowacji i podnoszenia produktywności w firmie, a w efekcie precyzyjnie określić strategię cyfryzacji przedsiębiorstwa.

 • Prezentacja rozwiązań

  Ilościowe wyniki ankiety w połączeniu z jakościowym wywiadem zebranym podczas warsztatów pozwalają na przedstawienie kompleksowej propozycji digitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem połączenia procesu projektowego i produkcyjnego.

Osoby do kontaktu

Osoby do kontaktu

Weź udział w jednym z naszych warsztatów nt. innowacji, poznaj założenia Strategii Cyfrowej, którą możesz od ręki wdrożyć w swojej firmie oraz 5 kluczowych funkcji, które zmieniają sposób projektowania, tworzenia i sprzedaży produktów.

Wypełnij formularz kontaktowy, jesli chcesz wziąć udział w najbliższym warsztacie innowacyjnym lub chcesz abyśmy przeprowadzili pełny audyt procesów w Twojej firmie. 

 

 • dr inż. Radosław Cieślak

  Industry Executive Director, Autodesk

 • Przemysław Sokołowski

  Senior Technical Sales Specialist, Autodesk

 • Joanna Kontkiewicz-Studzinska

  Account Based Marketing Manager, Autodesk

 • Igor Wójcicki

  Business Development Representative, Autodesk