Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

KIELCE, WTOREK, 14 CZERWCA

10.00 – 11.00

Rejestracja, kawa powitalna

11.00 – 11.45

Przyszłość tworzenia w przemyśle. Strategia Future of Making Things - Andrzej Poćwierz, Autodesk

11.45 – 12.15

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania Autodesk – Mariusz Buchnajzer, SAPA Group

12.15 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.15

Tworzenie – nowe technologie w projektowaniu - Przemysław Sokołowski, Autodesk

13.15 – 13.45

Programy firmy Autodesk w projektowaniu wielobranżowym – Gabriel Bujakiewicz, NAVIC Engineering Polska

13.45 – 14.30

Obiad

14.30 – 15.10

Zarządzanie danymi projektowymi – Michał Borowski, CADSOFT

15.10 – 15.45

Fusion 360 i inne technologie przyszłości – Maciej Rataj, CADSOFT

15.45 – 16.00

Przerwa kawowa

16.00 – 17.00

Sesja konsultacji indywidualnych:

  • Drukowanie 3D w praktyce.
  • Fusion 360 – ciekawe rozwiązania.
  • Przykłady wdrożeń systemu VAULT w dużych biurach projektowych.

Konferencja odbędzie się w Qubus Hotel Kielce, ul. Składowa 2