Interaktywny tutorial Autodesk Nastran In-CAD

Wypróbuj Autodesk Nastran In-CAD, aby zobaczyć wykorzystanie oprogramowania w nieliniowej analizie metodą elementów skończonych (FEA). Tutorial działa bezpośrednio w przeglądarce bez potrzeby instalacji oprogramowania.