RAPORT

BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie

Zapoznaj się z trzecią edycją raportu nt. BIM w Polsce.

Na jakim etapie jest polska branża architektoniczna i budowlana w zakresie wdrożenia BIM oraz cyfrowych metod pracy?

To pytanie, na które odpowiada raport przygotowany na zlecenie Autodesk przez Kantar Polska.

 

Trzecia edycja badania wskazuje na dalszy wzrost zarówno świadomości, jak i adopcji BIM w Polsce. Poziom wykorzystania metodyki pracy BIM jest utrzymany na stabilnym poziomie w grupie architektów i projektantów (41 proc), natomiast widać dynamiczny, ponad dwukrotny wzrost wśród firmy wykonawczych – z 9 do 21 proc., oraz wśród inwestorów i zarządców – z 5 do 37 proc.

 

BIM staje się więc metodyką, która stosowana jest przez wszystkie grupy związane z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego. 

 

Świadomość i adopcja BIM

59%

respondentów zetknęło się z metodyką BIM w pracy zawodowej.


55%

wzrost świadomości BIM (do 2019). Najwięcej - wykonawcy i inwestorzy.


34%

respondentów stosuje BIM w pracy zawodowej.


70%

wzrost adopcji BIM (do 2019). Najwięcej - wykonawcy i inwestorzy.



Źródło: Raport BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie.
Raport BIM

Pobierz raport

Poznaj aktualne dane dotyczące BIM w Polsce

Dlaczego BIM?

62%

BIM pozwala na tworzenie projektów lepszej jakości .


60%

Mniej błędów na etapie realizacji inwestycji.


53%

Lepsza komunikacja treści projektu i jej zrozumienie przez wszystkie zaangażowane strony.



Źródło: Raport BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie. 

Eksperci o BIM w Polsce

Działania potrzebne do zwiększenia wykorzystania BIM w Polsce

47%

Opracowanie polskich standardów BIM.


42%

Budowanie świadomości inwestorów na temat możliwościwykorzystania danych gromadzonych dzięki BIM.


40%

Budowanie świadomości na temat BIM wśród osóbodpowiedzialnych za inwestycje publiczne.



Źródło: Raport BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie. 

Patroni honorowi

Jak wyniki raportu i trendy na rynku widzą eksperci?

Debata ekspertów: BIM współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie

Obejrzyj dyskusję na temat transformacji cyfrowej polskiego budownictwa. 

Eksperci o BIM w Polsce

BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie

Zapraszamy do lektury.