Subheadline

Modelowanie sytuacji związanych z powodziami oraz systemami kanalizacji burzowej i odprowadzania ścieków

Zwiększaj odporność społeczności i chroń środowisko przed negatywnymi skutkami urbanizacji i ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi.

Image courtesy of lorem ipsum

Asset caption

Śmiało stawiaj czoła rosnącym wyzwaniom gospodarki wodnej

Aby móc lepiej zaspokajać potrzeby swojej społeczności, potrzebujesz możliwości przewidywania, jak twoje systemy zareagują na zmieniające się warunki. Modelowanie złożonych elementów sieci kanalizacji burzowej i odprowadzania ścieków pomaga podejmować przemyślane decyzje dotyczące wahań wydajności, rozbudowy systemów i scenariuszy na wypadek sytuacji kryzysowych.

Obraz: Program InfoWorks ICM wyświetlający sieć kanalizacyjną, na której oznaczono czerwonymi okręgami alerty dotyczące możliwych awarii stacji pomp.

Dokładny i całościowy model Twojej sieci

Zaawansowana technologia modelowania hydraulicznego i hydrologicznego pozwala szybko tworzyć wiarygodne modele ułatwiające podejmowanie decyzji.

 • Redukcja niekorzystnego wpływu na środowisko

  Modelowanie wielu różnych scenariuszy pozwala określić, w których miejscach systemu mogą pojawić się napięcia w przypadku ekstremalnych zdarzeń pogodowych.

 • Mniej błędów i poprawek

  Pojedyncza platforma projektowa zapewnia zaufane miejsce, w którym wszystkie zaangażowane osoby mogą wspólnie pracować na aktualnych i dokładnych modelach.

 • Spełnianie wymagań projektowych

  Funkcje modelowania 1D i 2D w jednym pakiecie zapewniają całościowy wgląd we współzależności między siecią naziemną i podziemną.

 • Krótszy czas projektowania

  Wydajna symulacja hydrauliczna wykorzystująca wiele mechanizmów gwarantuje szybkie i wiarygodne wyniki pomagające w podejmowaniu złożonych decyzji.

Asset caption

Tworzenie zrównoważonej przyszłości

Kluczową rolę w opracowywaniu skutecznych planów mających na celu niwelowanie skutków powodzi, wycieków, zanieczyszczeń i awarii zasobów odgrywają specjaliści w dziedzinie kanalizacji burzowych i odprowadzania ścieków. W tym e-booku pokazujemy, jak postęp techniczny umożliwił dostosowywanie i adaptowanie naszego otoczenia w celu wyeliminowania zagrożenia, jakie mogą sprowadzić na środowisko i społeczności skutki urbanizacji i ekstremalne warunki pogodowe.

Image courtesy of lorem ipsum

Pozytywne zmiany przynoszą dobre efekty

 • Arcadis

  Przeprowadzone przez system kolei w Hongkongu MTR badania wpływu pomagają ograniczyć ryzyko powodzi

  Szczegółowe modele przesiewowe i tematyczne style mapowania umożliwiają wizualne przedstawienie zagrożeń powodziowych i wpływu zmian klimatu na aglomerację Hongkongu.

  Obraz za zgodą firmy Arcadis

 • Atkins

  Modele spływu wody deszczowej pozwalają badać możliwości zmniejszenia ryzyka powodzi

  Do przeanalizowania istniejących mechanizmów ryzyka powodziowego i poprawy jakości podejmowanych decyzji w hrabstwie Surrey użyto modelu zlewni rzeki, wód powierzchniowych i ścieków.

  Image courtesy of lorem ipsum

 • Hrabstwo Dekalb

  Oparte na modelu podejście do napływu i podsiąkania wody deszczowej

  Wykorzystanie modelu podsiąkania wód gruntowych (Groundwater Infiltration Model, GIM) pozwala hrabstwu Dekalb dynamicznie uwzględniać wzrosty poziomów wód gruntowych w miesiącach z większą ilością opadów.

  Image courtesy of lorem ipsum

Asset caption

Opracowywanie planów strategicznych i zarządzanie systemami

Oprogramowanie do zintegrowanego modelowania zlewni pozwala na szybkie i dokładne modelowanie złożonych elementów sieci hydraulicznych i hydrologicznych we współpracy z innymi osobami, co pozwala usprawnić planowanie systemów kanalizacji burzowych i odprowadzania ścieków oraz zarządzanie nimi.

Image courtesy of lorem ipsum

Rozpocznij rozmowę

Jako globalny lider w dziedzinie integrowania procesów architektonicznych, inżynieryjnych, budowlanych, projektowania produktów i produkcyjnych, Autodesk może pomóc w rozwoju możliwości niezbędnych do osiągnięcia Twoich celów.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby zaplanować konsultacje biznesowe.

wp-form-before: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Dziękujemy za zainteresowanie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą dedykowany zespół.

Często zadawane pytania

Inżynierowie, planiści, kierownicy projektów i konsultanci zajmujący się systemami kanalizacji burzowej i odprowadzania ścieków używają programu InfoWorks ICM, aby stawiać czoła zmieniającym się wyzwaniom związanym z przepisami, poziomem usług, klientami, ochroną środowiska i działalnością operacyjną. Dokładne i całościowe modele pozwalają przewidywać działanie systemu w różnych warunkach. Umożliwia to lepsze reagowanie, planowanie i zaspokajanie potrzeb społeczności. A do tego wszystko to można osiągnąć, korzystając z cieszącego się zaufaniem branży rozwiązania jednoczącego wiele zespołów.

Zarządzanie kanalizacją burzową ma na celu ograniczanie spływania wody deszczowej po drogach, budynkach i innych powierzchniach, tak aby jak najmniej zanieczyszczeń przedostawało się wraz z nią do rzek, jezior i strumieni. W środowisku naturalnym woda deszczowa wsiąka w ziemię, jednak zabudowa miejska obejmuje wiele nieprzepuszczalnych powierzchni, które kierują ją do zbiorników burzowych, systemów kanalizacji i rowów, co powoduje podtopienia, erozję, mętnienie (lub zabłocenie) wody, przepełnianie systemów kanalizacji burzowej i sanitarnej oraz uszkodzenia infrastruktury.

Modele cyfrowe zapewniają kierownikom systemów kanalizacji punkt odniesienia do analizowania i symulowania wydajności sieci. Jeśli w jakimś okręgu należy ją poprawić, model kanalizacji burzowej pomoże dokładnie wskazać miejsca, w których wymagana jest większa pojemność, na podstawie cech geograficznych i rozłożenia obciążenia zarówno w suchych, jak i w wilgotnych warunkach pogodowych.

Dodatkowo może on pomóc zlokalizować źródła napływu i podsiąkania wody, a także blokady, co pozwala ograniczyć częstotliwość przepełnień kanalizacji sanitarnych (SSO) i łączonych (CSO).

Organizacje zajmujące się systemami kanalizacji burzowej, powodziami i odprowadzaniem ścieków muszą spełniać szereg skomplikowanych wymagań, w tym:

 • zapewniać niezawodne działanie sieci;
 • radzić sobie ze starzejącymi się zasobami, rozwojem i zmianami klimatu;
 • ograniczać częstotliwość przepełnień kanalizacji sanitarnych (SSO) i łączonych (CSO);
 • ograniczać przypadki powodzi, którym można zapobiec;
 • osiągać zmieniające się, coraz bardziej rygorystyczne cele związane z obsługą klienta, ochroną środowiska, wymogami finansowymi i prawnymi;
 • minimalizować ryzyko;
 • zapewniać efektywną komunikację;
 • podejmować uzasadnione decyzje i opracowywać plany działania;
 • mądrze wykorzystywać zasoby.