• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Oferta zwrotu licencji wieczystej Autodesk NA I KWARTAŁ roku finansowego 2021

WARUNKI

Często zadawane pytania (FAQ)

Klienci z licencjami wieczystymi mogą teraz skorzystać z promocji, aby przejść na subskrypcję i cieszyć się wszystkimi wynikającymi z niej korzyściami. Klienci zwracający kwalifikujące się stare licencje wieczyste bez planów obsługi zyskują większą elastyczność i opłacalność modelu subskrypcyjnego, a przy tym mogą zaoszczędzić 25% przy zakupie subskrypcji najnowszych kolekcji branżowych Autodesk i większości produktów indywidualnych, w tym AutoCAD® including specialized toolsets, AutoCAD LT®, Civil 3D®, Revit®, Inventor®, 3ds Max® i innych.

Informacje ogólne

1. Na czym polega oferta zwrotu licencji wieczystej Autodesk na I kwartał roku finansowego 2021?

Klienci mogą zaoszczędzić 25% w porównaniu z sugerowaną przez Autodesk ceną detaliczną (SCD) kolekcji branżowych i większości produktów indywidualnych przy zakupie kwalifikujących się rocznych lub trzyletnich subskrypcji z dostępem dla jednego użytkownika i jednoczesnym zwrocie powiązanych z tymi licencjami kwalifikujących się stanowisk dla produktów z lat wydania od 1998 do 2020 (włącznie) bez aktywnego planu obsługi. (Skorzystać z oferty można tylko w przypadku licencji, których plan obsługi wygasł nie później niż 31 stycznia 2020 r.). Aby skorzystać z oferty, należy zwrócić ważny i uprawniający do udziału w promocji numer seryjny wraz z odpowiadającą mu licencją wieczystą.

Numery seryjne należy zwracać na stronie www.autodesk.com/trade-in-perpetual lub w polu zwrotu numeru seryjnego na odpowiedniej stronie Autodesk.com/subscribe.

Pełną listę produktów wyjściowych i docelowych można znaleźć w sekcji „Załącznik”.

2. Jak przebiega proces składania zamówień?

 1. Przed zakupem trzeba zwrócić numer seryjny licencji wieczystej. Wniosek wypełnia sam klient lub partner działający w jego imieniu. Wniosek jest dostępny na stronie http://www.autodesk.com/trade-in-perpetual.
 2. Na wspomnianej stronie trzeba wypełnić pola wymagane, podając między innymi nazwę klienta, zwracany numer seryjny i adres e-mail.
 3. Zwrócony numer seryjny licencji wieczystej wraz ze wszystkimi odpowiadającymi mu stanowiskami zostanie oznaczony w systemie Autodesk jako nieważny lub niekwalifikujący się do zwrotu w innych promocjach.
 4. Jeśli klient zrezygnuje z zakupu lub postanowi go anulować, zwrot można cofnąć, wysyłając wiadomość na adres Autodesk_CS@pmci.com.
 5. Autodesk monitoruje wszystkie zwroty numerów seryjnych i złożone zamówienia. W razie rozbieżności między zwrotem a zamówieniem skontaktujemy się z osobą przesyłającą zgłoszenie, aby poprosić o pomoc w wyjaśnieniu sytuacji.
 6. Z zastrzeżeniem punktu 11. klient wyraża zgodę na zawieszenie przez Autodesk licencji odpowiadających przesłanym numerom seryjnym i zobowiązuje się zaprzestać używania tych licencji.
 7. Jeśli klient zwróci subskrypcję w okresie zwrotu przysługującym na mocy odpowiednich Warunków użytkowania, będzie uprawniony do powrotu do licencji wieczystej. Zwrot będzie stanowić pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń.

3. W jakim okresie odbywa się promocja?

Oferta jest dostępna od 7 lutego do 24 kwietnia 2020 r. (włącznie).

4. W których krajach jest dostępna promocja?

Oferta jest dostępna na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze i Serbii, w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki (MEA), w regionie śródziemnomorskim (MED z wyłączeniem Turcji), w Turcji, Rosji i Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP). Uwaga: promocja nie jest dostępna na terenie Półwyspu Krymskiego. Dostępność produktów i warunki mogą zależeć od regionu.

5. Jakich okresów subskrypcji dotyczy zniżka?

Klienci zwracający licencje wieczyste mogą uzyskać zniżkę przy zakupie subskrypcji rocznej albo trzyletniej.

6. Czy zniżka dotyczy zarówno subskrypcji dla jednego użytkownika, jak i dla wielu użytkowników?

Nie. Oferta dotyczy tylko subskrypcji dla jednego użytkownika.

Sposób wdrożenia zwracanej licencji może być inny od sposobu wdrożenia kupowanej subskrypcji. Zwracana licencja może być licencją sieciową (dla wielu użytkowników) lub jednostanowiskową (dla jednego użytkownika).

7. Czy zniżka ma zastosowanie do odnowień subskrypcji?

Nie. Oferta dotyczy tylko nowych subskrypcji kupowanych przy zwrocie licencji wieczystej bez planu obsługi w sposób opisany w tym dokumencie.

8. Czy tę promocję można łączyć z innymi ofertami?

Nie. Tej promocji nie można łączyć z innymi zniżkami, promocjami ani mechanizmami motywacyjnymi oferowanymi przez Autodesk, chyba że firma postanowi inaczej.

9. Czy klient może rozszerzyć subskrypcję kupioną w tej promocji o prawa eksterytorialne (ETR)?

Nie. Z subskrypcjami kupionymi w tej promocji nie mogą być powiązane prawa eksterytorialne.

10. Czy Autodesk będzie honorować zniżkę w pełnej wysokości w przypadku dodawania produktu do istniejącej subskrypcji?

Tak, w przypadku subskrypcji na taki sam okres. W tej promocji zniżka procentowa przysługuje w pełnej wysokości nawet wtedy, gdy klient dodaje subskrypcję dopasowaną do okresu istniejącej subskrypcji, pod warunkiem, że okres obowiązywania obu subskrypcji jest taki sam (nowa subskrypcja roczna lub trzyletnia jest dodawana do istniejącej subskrypcji rocznej lub trzyletniej).

11. Czy od klientów wymaga się zwrotu numerów seryjnych dotychczasowych licencji wieczystych?

Tak. Aby otrzymać zniżkę, klienci lub partnerzy muszą zwrócić numery seryjne kwalifikujących się licencji wieczystych i zaprzestać korzystania ze wszystkich stanowisk odpowiadających tym numerom. Po finalizacji zwrotu i zakupu nie można kolejny raz zwrócić tych samych numerów seryjnych ani wykorzystać ich do ponownego uzyskania zniżki promocyjnej.

12. Czy klienci nadal mogą używać licencji wieczystej po zakupie subskrypcji rocznej lub trzyletniej ze zniżką?

Nie. Zgodnie z warunkami tej oferty klient zgadza się zwrócić kwalifikującą się licencję wieczystą i w ciągu 120 dni zaprzestać korzystania ze wszystkich stanowisk powiązanych ze zwróconymi numerami seryjnymi. Jak już zaznaczono w powyższym pytaniu 2.4, w celu anulowania lub zwrotu zamówienia klient powinien napisać na adres Autodesk_CS@pmci.com.

13. Jak klient może ustalić, czy numer seryjny licencji wieczystej kwalifikuje się do wykorzystania?

Licencja zidentyfikowana na podstawie numeru seryjnego kwalifikuje się do wykorzystania, jeśli jest licencją wieczystą na kwalifikujący się produkt w wersji od 1998 do 2020 bez planu obsługi (plan obsługi wygasł nie później niż 31 stycznia 2020 r.) i nie została zwrócona w żadnej wcześniejszej promocji. Dodatkowo licencja nie mogła być wcześniej użyta do uaktualnienia licencji wieczystej ani wykorzystana na rzecz nowszej licencji wieczystej przy aktywnym planie obsługi. Dopuszczane są tylko licencje komercyjne o stanie zasobu „zarejestrowana”. Do sprawdzania ważności numerów seryjnych można używać strony zgłoszeniowej.

Uwaga: klient może zamówić dostarczany bezpośrednio przez Autodesk Raport na temat licencji, który będzie zawierać wykaz wszystkich zasobów klienta, w tym zasobów uprawniających do udziału w promocji.

14. Ile subskrypcji promocyjnych można kupić na podstawie jednego numeru seryjnego?

Klienci są uprawnieni do zakupu jednej nowej subskrypcji rocznej lub trzyletniej na każde stanowisko powiązane z kwalifikującymi się zwracanymi numerami seryjnymi, maksymalnie do 50 stanowisk.

15. Co z klientami posiadającymi multipaki lub wiele stanowisk przypisanych do jednego numeru seryjnego?

Klienci są uprawnieni do zakupu jednej subskrypcji promocyjnej na każde stanowisko powiązane z ważnym numerem seryjnym, maksymalnie do 50 stanowisk.

Przykład: klient ma pięciopak AutoCAD LT® 2015. Jest on uprawniony do uzyskania zniżki na maksymalnie 5 nowych subskrypcji. W chwili zgłoszenia klient zwróci wszystkie 5 licencji wieczystych AutoCAD LT® 2015, niezależnie od liczby nowych subskrypcji kupowanych w cenie promocyjnej.

Może się zdarzyć, że klient będzie chciał kupić mniejszą liczbę nowych subskrypcji bez zwracania wszystkich licencji powiązanych z danym numerem seryjnym (w powyższym przykładzie klient może chcieć zwrócić trzy licencje wieczyste, a zachować dwie). W tych szczególnych przypadkach należy skontaktować się ze sprzedawcą Autodesk lub działem obsługi klienta Autodesk, aby podzielić licencję na dwie części o odpowiedniej liczbie stanowisk.

16. Czy istnieje limit liczby stanowisk, które może zwrócić jeden klient?

Tak. Zgodnie z warunkami tej promocji korzystający z niej klienci mogą zwrócić maksymalnie 50 stanowisk. Oznacza to, że klient może zwrócić na przykład 50 numerów seryjnych, gdy do każdego z nich przypisane jest jedno stanowisko, LUB 1 numer seryjny obejmujący 50 stanowisk, LUB dowolną inną kombinację nieprzekraczającą łącznie 50 stanowisk.

17. Czy klienci muszą kupić ten sam produkt, który obejmowała zwracana licencja wieczysta?

Nie, nie trzeba kupować tego samego produktu, którego licencję zwrócono.

Tabela 1 w Załączniku zawiera wykaz produktów, które można kupić w tej promocji. Tabela 2 w Załączniku zawiera wykaz kwalifikujących się produktów zwracanych.

Licencje na produkty z rodziny Autodesk LT można przesyłać tylko w zamian za licencje produktów z rodziny AutoCAD LT i programu AutoCAD.

18. Czym różni się promocja zwrotu licencji wieczystej na I kwartał od oferty przejścia na subskrypcję?

Promocja zwrotu licencji wieczystej na I kw. to ograniczona czasowo oferta kierowana do klientów posiadających stare licencje wieczyste bez aktywnych planów obsługi (plan obsługi wygasł 31 stycznia 2020 r. lub wcześniej), umożliwiająca zwrócenie starych licencji i zaoszczędzenie 25%** przy zakupie kwalifikujących się nowych rocznych lub trzyletnich subskrypcji produktów Autodesk.

Oferta przejścia na subskrypcję jest przeznaczona dla klientów, którzy zbliżają się do końca okresu obowiązywania planu obsługi, i umożliwia przejście na subskrypcję z gwarancją promocyjnych warunków cenowych w kolejnych latach. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.autodesk.pl/campaigns/maintenance-to-subscription.

19. Czy ta promocja jest dostępna w Sklepie Autodesk?

Tak, jest dostępna w wybranych sklepach Autodesk. Dostępność w konkretnej lokalizacji można sprawdzić na stronie Autodesk.com.

Załącznik

Tabela 1. Poniżej przedstawiono listę produktów, które można zasubskrybować na warunkach promocyjnych. Przy zakupie subskrypcji rocznej albo trzyletniej z jednoczesnym zwrotem licencji wieczystej klienci mogą uzyskać 25% zniżki w porównaniu z SCD. Uwaga: 1) Niektóre produkty mogą być niedostępne w niektórych regionach. Informacje o dostępności można uzyskać od lokalnego sprzedawcy lub sklepu Autodesk. 2) SCD subskrypcji trzyletniej uwzględnia 10% oszczędności w porównaniu z trzykrotnością ceny za subskrypcję roczną.

Produkty w subskrypcji kwalifikujące się do uzyskania 25% zniżki w porównaniu z SCD
Kolekcje branżowe Kolekcja AEC
Kolekcja Product Design and Manufacturing Collection
Kolekcja M&E Collection
Projektowanie ogólne AutoCAD including specialized toolsets
Architektura, inżynieria i budownictwo Advance Steel
Civil 3D®
Fabrication CADmep/CAMduct/ESTmep
InfraWorks 360
Navisworks® Manage/Autodesk® Navisworks® Simulate
Point Layout
Revit®
ANIM
3ds Max®
Maya®
Maya® LT
MotionBuilder
MFG Alias Concept
CFD Premium, Ultimate
EAGLE
Fusion 360
Inventor® Professional
Moldflow Insight (Standard, Premium, Ultimate)
Vault Professional
VRED Render Node/Design/Presenter/Professional (dostępne w czerwcu)
Rodzina LT AutoCAD® LT / AutoCAD® LT for Mac
AutoCAD® LT z narzędziami CALS (tylko w Japonii)
Revit LT™
AutoCAD Revit LT™ Suite
Obróbka ubytkowa
PowerInspect® Standard, Premium, Ultimate
PowerMill® Standard, Premium, Ultimate
PowerShape® Standard, Premium, Ultimate

Tabela 2. Poniżej przedstawiono listę licencji wieczystych, które można zwrócić. Lista może nie uwzględniać niektórych starszych produktów. W takich przypadkach należy sprawdzić możliwość zwrotu licencji w konkretnej witrynie.

Kwalifikujące się do zwrotu licencje wieczyste na produkty 1998–2020 bez aktywnego planu obsługi (plan obsługi wygasł najpóźniej 31 stycznia 2020 r.)
Projektowanie ogólne AutoCAD® / AutoCAD® for Mac
AutoCAD® Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate)
AEC Advance Steel Premium/ Advance Steel AutoCAD® Bundle/Advance Concrete
AutoCAD® Architecture / Architectural Desktop
AutoCAD® LT Civil Suite
AutoCAD® Map3D
AutoCAD® MEP
AutoCAD® P&ID
AutoCAD® Plant 3D
Building Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate)
CAiCE Visual Construction/Roads/Survey/Survey and Roads
Civil 3D®
Wytwarzanie
Infrastructure Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate)
InfraWorks™ / Infrastructure Modeler
Navisworks Manage
Plant Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate)
Revit® Architecture / Revit® MEP / Revit® Structure
Revit®
Robot™ Structural Analysis Professional
ANIM
3ds Max®
3ds Max® Design
3ds Max® Entertainment Creation Suite Standard
Entertainment Creation Suite Ultimate
Maya®
Maya® Entertainment Creation Suite Standard
Maya® LT
Maya® Unlimited/Complete
MotionBuilder
MFG Alias Design
AutoCAD® Electrical
AutoCAD® Mechanical
CFD Design Study Environment
CFD (Basic, Advanced, Motion)
Factory Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate)
HSMWorks Premium/Professional
Inventor® HSM, Inventor HSM Professional
Inventor® / Inventor® Engineer-to-Order / Inventor® Professional / Inventor® Publisher
Moldflow Adviser (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Design
Moldflow Insight (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Synergy
Nastran
Nastran In-CAD
Product Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate)
Showcase®
Simulation Mechanical
Vault Office
Vault Professional
Vault Workgroup
Rodzina LT AutoCAD® LT / AutoCAD® LT for Mac*
Inventor LT™
AutoCAD Inventor LT™ Suite
Revit LT™
AutoCAD Revit LT™ Suite
Delcam ArtCAM® Standard, Premium, Ultimate
FeatureCAM® Standard, Premium, Ultimate
PowerInspect® Standard, Premium, Ultimate
PowerMill® Standard, Premium, Ultimate
PowerShape® Standard, Premium, Ultimate