• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Oferta zwrotu licencji wieczystej Autodesk na III kw. roku finansowego 2021

WARUNKI

Często zadawane pytania

Klienci z licencjami wieczystymi mogą teraz skorzystać z promocji, aby przejść na subskrypcję i uzyskać wszystkie jej korzyści. Klienci zwracający kwalifikujące się stare licencje wieczyste bez planów obsługi mogą skorzystać z większej elastyczności I opłacalności modelu subskrypcyjnego, a przy tym zaoszczędzić do 25%** przy zakupie subskrypcji najnowszych kolekcji branżowych Autodesk i kwalifikujących się produktów indywidualnych dla jednego użytkownika — w tym AutoCAD® wraz ze specjalistycznymi zestawami narzędzi, AutoCAD LT®, Civil 3D®, Revit®, Inventor®, 3ds Max® i innych.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Na czym polega oferta zwrotu licencji wieczystej Autodesk na III kw. roku finansowego 2021?

Przy zakupie 3-letnich subskrypcji kolekcji branżowych i kwalifikujących się produktów indywidualnych dla jednego użytkownika klienci mogą zaoszczędzić do 25%** sugerowanej ceny detalicznej (SCD) Autodesk, a przy zakupie podobnych subskrypcji rocznych — do 20%.

Aby skorzystać z oferty, należy zwrócić ważny i uprawniający do udziału w promocji numer seryjny wraz z odpowiadającą mu licencją wieczystą. Kwalifikujące się numery seryjne i powiązane z nimi stanowiska muszą być objęte licencją wieczystą wydaną
w latach 1998–2021 bez aktywnego planu obsługi.

2. Czy klienci muszą kupić ten sam produkt, który obejmowała zwracana licencja wieczysta?

NNie, nie trzeba kupować tego samego produktu, którego licencję zwrócono.

Wykaz kwalifikujących się produktów, które można kupić w tej promocji, zawiera Tabela 1 w Załączniku. Wykaz kwalifikujących się produktów zwracanych zawiera Tabela 2
w Załączniku. Poza tym:

Licencje na produkty Autodesk z rodziny LT można wymieniać jedynie na licencje produktu AutoCAD i produktów z rodziny AutoCAD LT.

Numery seryjne należy przesyłać za pośrednictwem strony: https://autodesk.tradeinperpetual.com/
lub w polu przesyłania numeru seryjnego na odpowiedniej stronie Autodesk.com/subscribe.

Pełną listę produktów wyjściowych i docelowych powiązanych z tą promocją można znaleźć w „Załączniku”.

3. Jak przebiega proces składania zamówień?

 1. Przed zakupem subskrypcji trzeba zwrócić numer seryjny licencji wieczystej. Wniosek na stronie https://autodesk.tradeinperpetual.com/ wypełnia sam klient lub partner bądź przedstawiciel handlowy Autodesk działający w imieniu klienta.
 2. Na stronie trzeba wypełnić pola wymagane, podając między innymi nazwę klienta, przesyłany numer seryjny i adres e-mail.
 3. Zwrócony numer seryjny licencji wieczystej wraz ze wszystkimi odpowiadającymi mu stanowiskami zostanie oznaczony w witrynie zwrotów i systemie Autodesk jako nieważny lub niekwalifikujący się do zwrotu w innych promocjach.
 4. Jeśli klient postanowi nie kupować subskrypcji lub anuluje zakup w ciągu okresu zwrotu przysługującego na mocy odpowiednich Warunków użytkowania, może wycofać zwrot licencji, pisząc na adres Autodesk_CS@pmci.com.
 5.  Autodesk monitoruje wszystkie zwroty numerów seryjnych i złożone zamówienia.
  W razie rozbieżności między zwrotem a zamówieniem skontaktujemy się z osobą przesyłającą zgłoszenie, aby poprosić o pomoc w wyjaśnieniu sytuacji.
 6. Z zastrzeżeniem punktu 7. klient wyraża zgodę na zawieszenie przez Autodesk licencji odpowiadających przesłanym numerom seryjnym i zobowiązuje się zaprzestać używania tych licencji.
 7.  Jeśli klient zwróci subskrypcję w okresie zwrotu przysługującym na mocy odpowiednich Warunków użytkowania, będzie uprawniony do powrotu do licencji wieczystej. Zwrot będzie stanowić pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń.

4. Jaki jest termin obowiązywania promocji?

Oferta jest dostępna od 7 sierpnia do 23 października 2020 r. (włącznie)

5. W których krajach jest dostępna promocja?

Oferta jest dostępna na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
w Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Serbii, w regionie śródziemnomorskim, Turcji, Rosji i Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP). Uwaga: promocja nie jest dostępna na terenie Półwyspu Krymskiego. Dostępność produktów i warunki mogą zależeć od regionu.

Autodesk zastrzega sobie prawo do zmiany krajów objętych promocją w dowolnej chwili, bez powiadomienia, z dowolnego powodu i wedle własnego uznania.

6. Jakie okresy subskrypcji można kupić w ramach Oferty zwrotu licencji wieczystej?

Klienci zwracający licencje wieczyste mogą uzyskać zniżkę przy zakupie subskrypcji rocznej albo trzyletniej.

7. Czy zniżka dotyczy zarówno subskrypcji dla jednego użytkownika, jak i dla wielu użytkowników?

Nie. Oferta dotyczy tylko subskrypcji dla jednego użytkownika.


Sposób wdrożenia zwracanej licencji może być jednak inny od sposobu wdrożenia kupowanej subskrypcji. Zwracana licencja może być licencją sieciową (dla wielu użytkowników) lub jednostanowiskową (dla jednego użytkownika).

8. Czy zniżka ma zastosowanie do odnowień subskrypcji?

Nie. Oferta dotyczy tylko nowych subskrypcji oferowanych klientom zwracającym kwalifikującą się licencję wieczystą bez planu obsługi w sposób opisany w tym dokumencie.

9. Czy tę promocję można łączyć z innymi ofertami?

Nie. Tej promocji nie można łączyć z żadnymi innymi ofertami, zniżkami, promocjami ani mechanizmami motywacyjnymi oferowanymi przez Autodesk, chyba że firma postanowi inaczej.

10. Czy klient może rozszerzyć subskrypcję kupioną w tej promocji o prawa eksterytorialne (ETR)?

Nie. Z subskrypcjami kupionymi w ramach tej promocji nie mogą być powiązane prawa eksterytorialne.

11. Czy Autodesk będzie honorować zniżkę w pełnej wysokości w przypadku dodawania produktu do istniejącej subskrypcji?

Tak, w przypadku subskrypcji na taki sam okres. W tej promocji zniżka procentowa*** przysługuje w pełnej wysokości nawet wtedy, gdy klient dodaje subskrypcję dopasowaną do okresu istniejącej subskrypcji, pod warunkiem, że okres obowiązywania obu subskrypcji jest taki sam (nowa subskrypcja roczna lub trzyletnia jest dodawana do istniejącej subskrypcji rocznej lub trzyletniej).

12. Czy od klientów wymaga się zwrotu numerów seryjnych dotychczasowych licencji wieczystych?

Tak. Aby otrzymać zniżkę w ramach tej oferty, klienci lub partnerzy muszą zwrócić numery seryjne kwalifikujących się licencji wieczystych i zaprzestać korzystania ze wszystkich stanowisk odpowiadających tym numerom. Po finalizacji zwrotu i zakupu nie można kolejny raz zwrócić tych samych numerów seryjnych ani wykorzystać ich do ponownego uzyskania zniżki promocyjnej.

13. Czy klienci nadal mogą używać licencji wieczystej po zakupie subskrypcji rocznej lub trzyletniej ze zniżką?

Nie. Zgodnie z warunkami tej oferty klient zgadza się zwrócić kwalifikującą się licencję wieczystą i w ciągu 120 dni zaprzestać korzystania ze wszystkich stanowisk powiązanych ze zwróconymi numerami seryjnymi. Jak już zaznaczono w powyższym pytaniu 3.4, w celu anulowania lub zwrotu zamówienia klient powinien napisać na adres Autodesk_CS@pmci.com .

14. Jak klient może ustalić, czy może wykorzystać dany numer seryjny licencji wieczystej?

ALicencja zidentyfikowana na podstawie numeru seryjnego kwalifikuje się do wykorzystania, jeśli jest licencją wieczystą na kwalifikujący się produkt z lat 1998 do 2021 bez planu obsługi i nie została zwrócona w żadnej wcześniejszej promocji ani ofercie. Dodatkowo licencja nie mogła być wcześniej użyta do uaktualnienia licencji wieczystej ani wykorzystana na rzecz nowszej licencji wieczystej przy aktywnym planie obsługi. Dopuszczane są tylko licencje komercyjne o stanie zasobu „Zarejestrowana”. Do sprawdzania ważności numerów seryjnych służy strona zgłoszeniowa.

Uwaga: klient może zamówić dostarczany bezpośrednio przez Autodesk Autodesk Raport na temat licencji, który będzie zawierać wykaz wszystkich zasobów klienta, w tym uprawniających do udziału w promocji.

15. Ile subskrypcji promocyjnych można kupić na podstawie jednego numeru seryjnego?

Klienci są uprawnieni do zakupu jednej nowej subskrypcji rocznej lub trzyletniej na każde stanowisko powiązane ze zgłoszonymi, kwalifikującymi się numerami seryjnymi, maksymalnie do 50 stanowisk.

16. Co z klientami posiadającymi multipaki lub wiele stanowisk przypisanych do jednego numeru seryjnego?

CKlienci są uprawnieni do zakupu jednej subskrypcji promocyjnej na każde stanowisko powiązane z ważnym numerem seryjnym, maksymalnie do 50 stanowisk.

Może się zdarzyć, że klient będzie chciał kupić mniej nowych subskrypcji bez zwracania wszystkich licencji powiązanych z danym numerem seryjnym (w poniższym przykładzie klient może chcieć zwrócić trzy licencje wieczyste, a zachować dwie). W tych szczególnych przypadkach należy skontaktować się ze sprzedawcą Autodesk lub działem obsługi klienta Autodesk, aby podzielić licencję na dwie części o odpowiedniej liczbie stanowisk.

Przykład: klient ma pięciopak AutoCAD LT® 2015. Jest on uprawniony do uzyskania zniżki w ramach promocji na maksymalnie 5 nowych subskrypcji. W chwili zgłoszenia klient zwróci wszystkich 5 licencji wieczystych AutoCAD LT® 2015, niezależnie od liczby nowych subskrypcji kupowanych w cenie promocyjnej.

17. Czy istnieje limit liczby stanowisk, które może zwrócić jeden klient?

Tak. Zgodnie z warunkami tej promocji korzystający z niej klienci mogą zwrócić maksymalnie 50 stanowisk. Oznacza to, że klient może zwrócić na przykład 50 numerów seryjnych, gdy do każdego z nich przypisane jest jedno stanowisko, LUB 1 numer seryjny obejmujący 50 stanowisk, LUB dowolną inną kombinację nieprzekraczającą maksymalnie 50 stanowisk.

18. Czym się różni Oferta zwrotu licencji wieczystej na III kw. od oferty zwrotu planu obsługi?

Tklientów posiadających licencje wieczyste bez aktywnych planów obsługi, umożliwiająca zwrócenie tych licencji i zaoszczędzenie do 25%** przy zakupie kwalifikujących się trzyletnich subskrypcji odpowiednich produktów Autodesk albo do 20% przy zakupie kwalifikujących się rocznych subskrypcji takich produktów.

Oferta zwrotu planu obsługi jest przeznaczona dla klientów, których plan obsługi wkrótce wygaśnie, i umożliwia przejście na subskrypcję z gwarancją promocyjnych warunków cenowych w kolejnych latach. Więcej informacji o Ofercie zwrotu planu obsługi można znaleźć na stronie https://www.autodesk.pl/transition-to-named-user

19. Czy ta oferta jest dostępna w Sklepie Autodesk?

Tak, jest dostępna w wybranych sklepach Autodesk. Dostępność w konkretnej lokalizacji można sprawdzić na stronie Autodesk.com.

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1. Poniżej przedstawiono listę subskrypcji dostępnych w promocji. Klienci mogą zwrócić licencję wieczystą, aby przy zakupie subskrypcji trzyletniej uzyskać 25%** zniżki w porównaniu z SCD, LUB aby przy zakupie subskrypcji rocznej uzyskać 20% zniżki w porównaniu z SCD. Uwaga: 1) Niektóre produkty mogą być niedostępne w niektórych regionach. Informacje o dostępności można uzyskać od lokalnego sprzedawcy lub sklepu Autodesk. 2) SCD subskrypcji trzyletniej uwzględnia 10% oszczędności w porównaniu z trzykrotnością ceny za subskrypcję roczną.

Subskrypcje, które można nabyć z 25-procentową zniżką w porównaniu z SCD
Kolekcje branżowe AEC Collection
Product Design and Manufacturing Collection
M&E Collection
Ogólne projektowanie AutoCAD® including specialized toolsets
Architektura, inżynieria i budownictwo Advance Steel
Civil 3D®
Fabrication CADmep/CAMduct/ESTmep
Infraworks 360
Navisworks® Manage/Autodesk® Navisworks® Simulate
Point Layout
Revit®
Animacja
3ds Max®
Maya®
Maya® LT
MotionBuilder
Produkcja Alias Concept
CFD Premium, Ultimate
Fusion 360
Fusion360 - with FeatureCAM
Inventor® Professional
Moldflow Advisor Premium, Ultimate
Moldflow Insight Standard, Premium, Ultimate
Moldflow Synergy
Vault Office
Vault Professional
VRED Render Node / Design / Presenter / Professional
Rodzina LT* AutoCAD® LT (w tym na komputery Mac)
Revit LT™
AutoCAD Revit LT™ Suite
Delcam
PowerInspect® Standard, Premium, Ultimate
PowerMill® Standard, Premium, Ultimate
PowerShape® Standard, Premium, Ultimate

Tabela 2. Poniżej przedstawiono listę licencji wieczystych kwalifikujących się do zwrotu. Lista może nie uwzględniać niektórych starszych produktów. W takich przypadkach należy sprawdzić możliwość zwrotu licencji w konkretnej witrynie.

Kwalifikujące się do zwrotu licencje wieczyste na produkty z lat 1998–2021 bez aktywnego planu obsługi
Ogólne projektowanie AutoCAD® / AutoCAD® for Mac
AutoCAD® Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate)
Architektura, inżynieria i budownictwo Advance Steel Premium/ Advance Steel AutoCAD® Bundle/Advance Concrete
AutoCAD® Architecture / Architectural Desktop / Land Desktop
AutoCAD® LT Civil Suite
AutoCAD® Map3D
AutoCAD® MEP
AutoCAD® P&ID
AutoCAD® Plant 3D
Building Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate)
CAiCE Visual Construction/Roads/Survey/Survey and Roads
Civil 3D®
Fabrication Products
Infrastructure Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate)
InfraWorks™/ Infrastructure Modeler
Navisworks® Manage
Plant Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate)
Revit® Architecture/Revit® MEP/Revit® Structure
Revit®
Robot™ Structural Analysis Professional
Animacja
3ds Max®
3ds Max® Design
3ds Max® Entertainment Creation Suite Standard
Entertainment Creation Suite Ultimate
Maya®
Maya® Entertainment Creation Suite Standard
Maya® LT
Maya® Unlimited/Complete
MotionBuilder
MFG Alias Design
AutoCAD® Electrical
AutoCAD® Mechanical
CFD Design Study Environment
CFD (Basic, Advanced, Motion)
Factory Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate)
HSMWorks Premium/Professional
Inventor® HSM, Inventor HSM Professional / Inventor Series / Inventor Simulation Suite
Inventor®/ Inventor® Engineer-to-Order/ Inventor® Professional/ Inventor® Publisher
Moldflow Adviser (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Design
Moldflow Insight (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Synergy
Nastran
Nastran In-CAD
Product Design Suite (Standard, Premium lub Ultimate)
Showcase®
Simulation Mechanical
Vault Office
Vault Professional
Vault Workgroup
Rodzina LT AutoCAD® LT / AutoCAD® LT for Mac*
Inventor LT™
AutoCAD Inventor LT™ Suite
Revit LT™
AutoCAD Revit LT™ Suite
Delcam ArtCAM® Standard, Premium, Ultimate
FeatureCAM® Standard, Premium, Ultimate
PowerInspect® Standard, Premium, Ultimate
PowerMill® Standard, Premium, Ultimate
PowerShape® Standard, Premium, Ultimate