• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Program Autodesk: przejście na model związany z nazwą użytkownika

Często zadawane pytania

Informacje ogólne

1. Co zostanie zmienione i dlaczego?

7 maja 2020 r. Autodesk wprowadza nowe plany subskrypcji powiązane z konkretnymi osobami, a wycofuje plany subskrypcji powiązane z numerami seryjnymi. Podobnie jak u większości dostawców SaaS plany te będą związane z nazwą użytkownika. Nowy model oznacza dla wszystkich firm niezależnie od wielkości szereg korzyści związanych z administrowaniem, obsługą techniczną i raportowaniem.

Często słyszymy od klientów, że zarządzanie kilkoma różnymi typami wdrożeń wymaga zbyt dużo czasu i zasobów. Nowe plany związane z nazwą użytkownika mają wiele zalet:

 • Pełna przejrzystość danych dotyczących użycia pozwala optymalizować koszty licencji.
 • Nie trzeba już utrzymywać własnych serwerów licencji ani namierzać anonimowych numerów seryjnych.
 • Indywidualny dostęp dla każdego pracownika, który go w danej chwili potrzebuje — zarówno w biurze, jak i w domu. Koniec problemów z bezczynnym oczekiwaniem na zwolnienie licencji.
 • Na podstawie analizy użycia można trafniej dopasowywać zasoby pomocy i materiały edukacyjne do potrzeb pracowników.

Nowe plany związane z nazwą użytkownika zastąpią dotychczasowe plany oparte na numerach seryjnych:

 • Plany obsługi zostaną wycofane 7 maja 2021 r. i nie będzie już można ich odnawiać.
 • Subskrypcje z dostępem dla wielu użytkowników zostaną wycofane 7 sierpnia 2022 r. i nie będzie już można ich odnawiać.
 • W ramach procesu wycofywania planów obsługi ostatnia wersja pakietów Design Suite i Creation Suite zostanie udostępniona klientom do pobrania w kwietniu 2020 r.*, a ostatnim dniem na odnowienie tych pakietów będzie 16 kwietnia 2020 r.
 • W związku z wycofaniem dostępu dla wielu użytkowników prawa eksterytorialne również zostaną wycofane 7 sierpnia 2022 r. i nie będzie można ich odnawiać.
 • Od 29 lutego 2020 r. nie będziemy już sprzedawać nowych ani odnawiać istniejących subskrypcji dwuletnich i trzyletnich z dostępem dla wielu użytkowników. Od 7 sierpnia 2020 r. nie będziemy już sprzedawać nowych subskrypcji rocznych z dostępem dla wielu użytkowników.

2. Co należy zrobić, aby przejść na subskrypcje związane z nazwą użytkownika?

Każdemu klientowi, który obecnie korzysta z subskrypcji z dostępem dla wielu użytkowników lub planu obsługi, pomożemy przy najbliższym odnowieniu po 7 maja 2020 r. w przejściu na odpowiedni plan związany z nazwą użytkownika. Przygotowaliśmy specjalne oferty przejścia z utrzymaniem dotychczasowej ceny, które zapewniają pełną przewidywalność kosztów aż do 2028 r.*

3. Oferta zamiany stanowisk z planem obsługi

Opcje dostępne przy najbliższym odnowieniu przed 7 maja 2021 r.:

 • Zamień jedno stanowisko z licencji pojedynczej lub sieciowej z planem obsługi na jedną subskrypcję Standard związaną z nazwą użytkownika w cenie porównywalnej z kosztem utrzymania planu obsługi w 2019 r. W przypadku licencji pojedynczej przysługuje subskrypcja z dostępem dla jednego użytkownika, a w przypadku licencji sieciowej subskrypcja z dostępem dla wielu użytkowników.
 • Przy kolejnych odnowieniach będziesz korzystać ze zniżki aż do 2028 r.**
 • Podczas zamiany licencji wybierz przejście na jedną z kolekcji branżowych, aby zapewnić sobie dostęp do bogatego zestawu narzędzi pozwalających sprostać wymaganiom każdego projektu zarówno dziś, jak i w przyszłości.
 • Podczas zamiany licencji lub w późniejszym terminie przejdź na wyższy plan, w którym dostępne są bardziej zaawansowane funkcje, takie jak jednokrotne logowanie i szczegółowe raporty dotyczące użytkowników.
 • Po zamianie stanowisk klienci posiadający licencję sieciową z planem obsługi będą również mogli skorzystać z oferty zamiany subskrypcji dla wielu użytkowników w najbliższym terminie odnowienia po 7 sierpnia 2020 r.

Co się stanie, jeśli nie skorzystam z oferty zamiany stanowisk z planem obsługi?

Jeśli nie skorzystasz z oferty zamiany, od 7 sierpnia 2020 r. koszt odnowienia planu obsługi wzrośnie o 20%. Plany obsługi zostaną wycofane 7 maja 2021 r. i nie będzie już można ich odnawiać.

4. Oferta zamiany subskrypcji dla wielu użytkowników

W najbliższym terminie odnowienia, przed 7 sierpnia 2023 r.:

 • Zamień jedną subskrypcję dla wielu użytkowników lub jedno stanowisko na licencji sieciowej z planem obsługi na dwie subskrypcje Standard związane z nazwą użytkownika, korzystając przy tym z sugerowanej ceny detalicznej porównywalnej z obecnym kosztem stanowiska lub subskrypcji.
 • Jeśli na przykład masz 20 subskrypcji dla wielu użytkowników, możesz je zamienić na 40 subskrypcji Standard związanych z nazwą użytkownika w cenie porównywalnej do obecnego kosztu subskrypcji.
 • Przy kolejnych odnowieniach będziesz korzystać ze zniżki aż do 2028 r.
 • Podczas zamiany licencji wybierz przejście na jedną z kolekcji branżowych, aby zapewnić sobie dostęp do bogatego zestawu narzędzi pozwalających sprostać wymaganiom każdego projektu zarówno dziś, jak i w przyszłości
 • Podczas zamiany licencji lub w późniejszym terminie przejdź na wyższy plan, w którym dostępne są bardziej zaawansowane funkcje, takie jak jednokrotne logowanie i szczegółowe raporty dotyczące użytkowników

Co się stanie, jeśli przed 7 sierpnia 2023 r. nie skorzystam z oferty zamiany subskrypcji dla wielu użytkowników lub stanowiska na licencji sieciowej?

 • Plany obsługi zostaną wycofane 7 maja 2021 r. Subskrypcje dla wielu użytkowników zostaną wycofane 7 sierpnia 2022 r. i nie będzie już można ich odnawiać.
 • Jeśli należysz do branży, do której opcja zamiany nie ma zastosowania (np. w przypadku instytucji rządowych), nadal możesz zapewnić sobie nieprzerwany dostęp do rozwiązań spełniających Twoje unikatowe potrzeby. Porozmawiaj z przedstawicielem lub sprzedawcą Autodesk, aby poznać alternatywę.

5. Zestawienie dostępnych opcji przejścia

Obecna oferta Data wygaśnięcia Działanie przy odnawianiu
Licencje pojedyncze z planem obsługi Po 7 maja 2020 r. Zamień jedno stanowisko na licencji pojedynczej z planem obsługi na jedną subskrypcję Standard w ramach oferty zamiany planu obsługi.
Licencje sieciowe z planem obsługi Po 7 sierpnia 2020 r. Zamień jedno stanowisko na licencji sieciowej z planem obsługi na dwie subskrypcje Standard w ramach oferty zamiany licencji dla wielu użytkowników.
Subskrypcja dla wielu użytkowników Po 7 sierpnia 2020 r. Zamień jedną subskrypcję dla wielu użytkowników na dwie subskrypcje Standard w ramach oferty zamiany licencji dla wielu użytkowników.
Pakiety Design Suite i Creation Suite na licencji pojedynczej z planem obsługi Po 7 maja 2020 r. Zamień licencję na subskrypcję Standard jednej z kolekcji branżowych w ramach oferty zamiany planu obsługi.
Pakiety Design Suite i Creation Suite na licencji sieciowej z planem obsługi Po 7 sierpnia 2020 r. Zamień jedno stanowisko na licencji sieciowej z planem obsługi na dwie subskrypcje Standard kolekcji branżowej w ramach oferty zamiany licencji dla wielu użytkowników.

6. Produkty wyłączone z oferty zamiany licencji

Następujące produkty są wyłączone z programu zamiany licencji. Należy dalej je odnawiać, a wszelkie dodatkowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco.
Arnold
CFD Premium, Ultimate
Flame ***
Flame Assist ***
Flame Premium ***
Flare ***
Helius Composites
Helius PFA
Inventor ETO
Lustre ***
Moldflow Adviser Premium, Ultimate
Moldflow Insight Standard, Premium, Ultimate
Moldflow Synergy
Netfabb Local Simulation
TruComposites - Ultimate
TruNest
VRED Core
VRED Render Node
VRED Server

* Ostatnia data wydania wersji pakietów 3ds Max Entertainment Creation Suite i Entertainment Creation Suite Ultimate to grudzień 2020 r., a wersji pakietu Maya Entertainment Creation Suite — grudzień 2019 r.

** Rzeczywiste ceny mogą się różnić ze względu na wahania kursów walut. Gwarancja ceny ma zastosowanie wyłącznie do stanowisk przeniesionych z planu obsługi na subskrypcję w ramach oferty przejścia na subskrypcję. Gwarancja ceny jest zależna od dostępności produktu lub oferty i nie ma zastosowania w przypadku nowych subskrypcji zakupionych przez klienta, subskrypcji zamienionych (tj. dozwolonych zamian subskrypcji jednego produktu na subskrypcję innego produktu) ani subskrypcji produktów zastępczych lub następczych.

*** Możliwość zamiany od 7 listopada 2021 r. Dowiedz się więcej.