Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Program Autodesk: przejście na model związany z nazwą użytkownika

Często zadawane pytania

Zmieniono: 9 kwietnia 2020 r.

Informacje ogólne

1. Co zostanie zmienione i dlaczego?

7 maja 2020 r. Autodesk wprowadza nowe plany subskrypcji powiązane z konkretnymi osobami, a wycofuje plany subskrypcji powiązane z numerami seryjnymi. Podobnie jak u większości dostawców SaaS plany te będą związane z nazwą użytkownika. Nowy model oznacza dla wszystkich firm niezależnie od wielkości szereg korzyści związanych z administrowaniem, obsługą techniczną i raportowaniem.

Często słyszymy od klientów, że zarządzanie kilkoma różnymi typami wdrożeń wymaga zbyt dużo czasu i zasobów. Nowe plany związane z nazwą użytkownika mają wiele zalet:

 • Pełna przejrzystość danych dotyczących użycia pozwala optymalizować koszty licencji.
 • Nie trzeba już utrzymywać własnych serwerów licencji ani namierzać anonimowych numerów seryjnych.
 • Indywidualny dostęp dla każdego pracownika, który go w danej chwili potrzebuje — zarówno w biurze, jak i w domu. Koniec problemów z bezczynnym oczekiwaniem na zwolnienie licencji.
 • Na podstawie analizy użycia można trafniej dopasowywać zasoby pomocy i materiały edukacyjne do potrzeb pracowników.

Nowe plany związane z nazwą użytkownika zastąpią dotychczasowe plany oparte na numerach seryjnych:

 • Plany obsługi zostaną wycofane 7 maja 2021 r. i nie będzie już można ich odnawiać.
 • Subskrypcje z dostępem dla wielu użytkowników zostaną wycofane 7 sierpnia 2022 r. i nie będzie już można ich odnawiać.
 • W ramach procesu wycofywania planów obsługi ostatnia wersja pakietów Design Suite i Creation Suite zostanie udostępniona klientom do pobrania w kwietniu 2020 r.*, a ostatnim dniem na odnowienie tych pakietów będzie 16 kwietnia 2020 r.
 • W związku z wycofaniem dostępu dla wielu użytkowników prawa eksterytorialne również zostaną wycofane 7 sierpnia 2022 r. i nie będzie można ich odnawiać.
 • Od 29 lutego 2020 r. nie będziemy już sprzedawać nowych ani odnawiać istniejących subskrypcji dwuletnich i trzyletnich z dostępem dla wielu użytkowników. Od 7 sierpnia 2020 r. nie będziemy już sprzedawać nowych subskrypcji rocznych z dostępem dla wielu użytkowników.

2. Co należy zrobić, aby przejść na subskrypcje związane z nazwą użytkownika?

Każdemu klientowi, który obecnie korzysta z subskrypcji z dostępem dla wielu użytkowników lub planu obsługi, pomożemy przy najbliższym odnowieniu po 7 maja 2020 r. w przejściu na odpowiedni plan związany z nazwą użytkownika. Przygotowaliśmy specjalne oferty przejścia z utrzymaniem dotychczasowej ceny, które zapewniają pełną przewidywalność kosztów aż do 2028 r.*

3. Oferta zamiany stanowisk z planem obsługi

Opcje dostępne przy najbliższym odnowieniu przed 7 maja 2021 r.:

 • Zamień jedno stanowisko z licencji pojedynczej lub sieciowej z planem obsługi na jedną subskrypcję Standard związaną z nazwą użytkownika w cenie porównywalnej z kosztem utrzymania planu obsługi w 2019 r. W przypadku licencji pojedynczej przysługuje subskrypcja z dostępem dla jednego użytkownika, a w przypadku licencji sieciowej subskrypcja z dostępem dla wielu użytkowników.
 • Przy kolejnych odnowieniach będziesz korzystać ze zniżki aż do 2028 r.**
 • Podczas zamiany licencji wybierz przejście na jedną z kolekcji branżowych, aby zapewnić sobie dostęp do bogatego zestawu narzędzi pozwalających sprostać wymaganiom każdego projektu zarówno dziś, jak i w przyszłości.
 • Podczas zamiany licencji lub w późniejszym terminie przejdź na wyższy plan, w którym dostępne są bardziej zaawansowane funkcje, takie jak jednokrotne logowanie i szczegółowe raporty dotyczące użytkowników.
 • Po zamianie stanowisk klienci posiadający licencję sieciową z planem obsługi będą również mogli skorzystać z oferty zamiany subskrypcji dla wielu użytkowników w najbliższym terminie odnowienia po 7 sierpnia 2020 r.

Co się stanie, jeśli nie skorzystam z oferty zamiany stanowisk z planem obsługi?

Jeśli nie skorzystasz z oferty zamiany, od 7 sierpnia 2020 r. koszt odnowienia planu obsługi wzrośnie o 20%. Plany obsługi zostaną wycofane 7 maja 2021 r. i nie będzie już można ich odnawiać.

4. Oferta zamiany subskrypcji dla wielu użytkowników

Opcje dostępne wyłącznie przy najbliższym odnowieniu po 7 sierpnia 2020 r.:

 • Zamień jedną subskrypcję dla wielu użytkowników lub jedno stanowisko na licencji sieciowej z planem obsługi na dwie subskrypcje Standard związane z nazwą użytkownika, korzystając przy tym z sugerowanej ceny detalicznej porównywalnej z obecnym kosztem stanowiska lub subskrypcji.
 • Jeśli na przykład masz 20 subskrypcji dla wielu użytkowników, możesz je zamienić na 40 subskrypcji Standard związanych z nazwą użytkownika w cenie porównywalnej do obecnego kosztu subskrypcji.
 • Przy kolejnych odnowieniach będziesz korzystać ze zniżki aż do 2028 r.
 • Podczas zamiany licencji wybierz przejście na jedną z kolekcji branżowych, aby zapewnić sobie dostęp do bogatego zestawu narzędzi pozwalających sprostać wymaganiom każdego projektu zarówno dziś, jak i w przyszłości
 • Podczas zamiany licencji lub w późniejszym terminie przejdź na wyższy plan, w którym dostępne są bardziej zaawansowane funkcje, takie jak jednokrotne logowanie i szczegółowe raporty dotyczące użytkowników

Co się stanie, jeśli w najbliższym terminie odnowienia po 7 sierpnia 2020 r. nie skorzystam z oferty zamiany subskrypcji dla wielu użytkowników lub stanowiska na licencji sieciowej?

 • Jeśli nie skorzystasz z najbliższej oferty zamiany, w drugim kolejnym terminie odnowienia będzie można zamienić jedną promocyjną subskrypcję dla wielu użytkowników (zakupioną w ofercie przejścia na subskrypcję) lub jedno stanowisko na licencji sieciowej z planem obsługi na jedną subskrypcję Standard związaną z nazwą użytkownika. Obowiązywać będzie sugerowana cena detaliczna porównywalna z obecnym kosztem stanowiska lub subskrypcji.
 • Jeśli nie skorzystasz z oferty zamiany i zachowasz stanowiska na licencji sieciowej, 7 sierpnia 2020 r. koszty odnowienia planu obsługi wzrosną o 20%. Plany obsługi zostaną wycofane 7 maja 2021 r. Subskrypcje dla wielu użytkowników zostaną wycofane 7 sierpnia 2022 r. i nie będzie już można ich odnawiać.
 • Jeśli należysz do branży, do której opcja zamiany nie ma zastosowania (np. w przypadku instytucji rządowych), nadal możesz zapewnić sobie nieprzerwany dostęp do rozwiązań spełniających Twoje unikatowe potrzeby. Porozmawiaj z przedstawicielem lub sprzedawcą Autodesk, aby poznać alternatywę.

5. Zestawienie dostępnych opcji przejścia

Obecna oferta Data wygaśnięcia Działanie przy odnawianiu
Licencje pojedyncze z planem obsługi Po 7 maja 2020 r. Zamień jedno stanowisko na licencji pojedynczej z planem obsługi na jedną subskrypcję Standard w ramach oferty zamiany planu obsługi.
Licencje sieciowe z planem obsługi Po 7 sierpnia 2020 r. Zamień jedno stanowisko na licencji sieciowej z planem obsługi na dwie subskrypcje Standard w ramach oferty zamiany licencji dla wielu użytkowników.
Subskrypcja dla wielu użytkowników Po 7 sierpnia 2020 r. Zamień jedną subskrypcję dla wielu użytkowników na dwie subskrypcje Standard w ramach oferty zamiany licencji dla wielu użytkowników.
Pakiety Design Suite i Creation Suite na licencji pojedynczej z planem obsługi Po 7 maja 2020 r. Zamień licencję na subskrypcję Standard jednej z kolekcji branżowych w ramach oferty zamiany planu obsługi.
Pakiety Design Suite i Creation Suite na licencji sieciowej z planem obsługi Po 7 sierpnia 2020 r. Zamień jedno stanowisko na licencji sieciowej z planem obsługi na dwie subskrypcje Standard kolekcji branżowej w ramach oferty zamiany licencji dla wielu użytkowników.

6. Produkty wyłączone z oferty zamiany licencji

Następujące produkty są wyłączone z programu zamiany licencji. Należy dalej je odnawiać, a wszelkie dodatkowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco.
Arnold
CFD Premium, Ultimate
Flame
Flame Assist
Flame Premium
Flare
Helius Composites
Helius PFA
Inventor ETO
Lustre
Moldflow Adviser Premium, Ultimate
Moldflow Insight Standard, Premium, Ultimate
Moldflow Synergy
Netfabb Local Simulation
TruComposites - Ultimate
TruNest
VRED Core
VRED Render Node
VRED Server

* Ostatnia data wydania wersji pakietów 3ds Max Entertainment Creation Suite i Entertainment Creation Suite Ultimate to grudzień 2020 r., a wersji pakietu Maya Entertainment Creation Suite — grudzień 2019 r.

** Rzeczywiste ceny mogą się różnić ze względu na wahania kursów walut. Gwarancja ceny ma zastosowanie wyłącznie do stanowisk przeniesionych z planu obsługi na subskrypcję w ramach oferty przejścia na subskrypcję. Gwarancja ceny jest zależna od dostępności produktu lub oferty i nie ma zastosowania w przypadku nowych subskrypcji zakupionych przez klienta, subskrypcji zamienionych (tj. dozwolonych zamian subskrypcji jednego produktu na subskrypcję innego produktu) ani subskrypcji produktów zastępczych lub następczych.