Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Projektowanie konstrukcyjne z bardziej przewidywalnym procesem realizacji projektów

Kolekcja z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa ułatwia ocenę wykonalności projektu, założeń projektowych i kolizji na wczesnym etapie dzięki najnowszym narzędziom BIM do projektowania konstrukcyjnego.

Generalni wykonawcy

Użyj danych z narzędzia do tworzenia projektu, aby koordynować informacje, minimalizować ryzyko związane z wykonalnością projektu, poprawić komunikację między biurem i personelem pracującym w terenie oraz usprawnić procesy zapewniania i kontroli jakości.

Procesy projektowe zapewniające lepszą analizę i koordynację w fazie przedkonstrukcyjnej

Wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów

Uruchamiaj analizę wykrywania kolizji wprost z oprogramowania Revit, korzystając z programu Navisworks Manage. Koordynacja w różnych branżach bezpośrednio w modelu w celu uruchamiania symulacji i przypisywania kolizji członkom zespołu projektowego. (film: 2:06 min)

Nakładanie modeli

Nakładaj na modele z oprogramowania AutoCAD Plant 3D dane chmury punktów ReCap Pro, aby uzyskać rzeczywisty kontekst. Korzystaj z programu Navisworks Manage do nakładania danych modelu na obraz w celu weryfikacji w rzeczywistym środowisku. (film: 5:03 min)

Współpraca i udostępnianie

Tworzenie i udostępnianie widoków za pomocą oprogramowania Navisworks lub BIM 360 Glue. (film: 1:07 min)

Wykonawcy robót specjalistycznych

Zintegrowane, interdyscyplinarne procesy umożliwiają wykonawcom robót branżowych koordynację i współpracę z innymi firmami budowlanymi. Dodatkowe produkty zwiększają możliwości kolekcji, zapewniając wydajne oprogramowanie do opracowywania szczegółów, szacowania i wytwarzania.

Procesy do koordynacji fazy konstrukcyjnej i prefabrykacji

Projekt do produkcji

Przekształcaj modele koncepcji projektu w szczegółowe modele produkcyjne. Połączenie procesów między modelem BIM i oprogramowaniem Fabrication ESTmep oraz Fabrication CAMduct ułatwia zarządzanie materiałami MEP i podziałem pracy. (film: 1:47 min)

Modelowanie i oznaczanie

Eksportowanie modelu z programu Advance Steel do programu Navisworks Manage oraz możliwość jego przeglądania w celu sprawdzenia dokładności przy użyciu różnych narzędzi do pomiaru i oznaczania, a także symulowanie procesu 4D. (film: 1:44 min)

Modele MEP w fazie przedkonstrukcyjnej

Program Revit umożliwia projektantom tworzenie skoordynowanych i wykonalnych modeli o poziomie szczegółów 400 za pomocą oprogramowania produkcyjnego MEP. Na podstawie tych modeli można tworzyć rysunki warsztatowe, składać zamówienia, produkować elementy kanałów oraz planować instalację. (Film: 1:26 min).

Powiązane produkty

Obsługa wszystkich etapów fazy przedkonstrukcyjnej, MEP, symulacji oraz wirtualnego cyklu rozwojowego za pomocą narzędzi do oceny modelu, wykrywania kolizji i zapewniania jakości — wszystko w jednej kolekcji.

Narzędzia BIM wspomagające projektowanie i realizację infrastruktury komunalnej.

Projektuj w kontekście dzięki programom i usługom do rejestrowania rzeczywistości i skanowania 3D.

Oprogramowanie do zarządzania budową zapewniające łączność między biurem i pracownikami w terenie.

Tworzenie szczegółów konstrukcji oraz dokumentacji.

Wykorzystaj modele Revit do tworzenia szczegółów na rysunkach warsztatowych i przygotuj systemy do instalacji w terenie. 

Szukasz narzędzi do zarządzania budową?

Połącz personel w biurze i na terenie budowy, aby przyspieszyć realizację projektu. Zobacz, jak zestaw oprogramowania BIM 360 do tworzenia konstrukcji umożliwia usprawnianie projektów inspektorom nadzoru, kierownikom projektu, menedżerom ds. VDC, podwykonawcom i inżynierom. Za pomocą oprogramowania 2D lub BIM można uzyskać wydajne procesy budowlane — od zarządzania dokumentami, przez programy w zakresie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, po przekazanie do eksploatacji.